Vitamine E verlaagt mogelijk het risico op terugkeren van blaaskanker.

Dinsdag, 13 maart 2012.

Achtergrond: Veel mensen slikken supplementen met vitamines en mineralen. Sommige mensen denken ook dat ze hiermee het risico op chronische ziekten kunnen verkleinen, zoals kanker. Een paar jaar is een overzichtsartikel verschenen (1). Een groep wetenschappers keek of supplementen met specifieke vitamines het risico op kanker zouden beïnvloeden. Ze vonden 4 gerandomiseerde onderzoeken naar het effect van vitamine E. De resultaten ziet u in het figuur hiernaast. In het kleinste onderzoek (Bairati, 2005) werd een significant verhoogd risico op kanker gevonden. De andere studies lieten geen significant effect zien. Wat verder opviel, is dat het gebruik van antioxidanten het risico op blaaskanker verhoogde. Ook dit was gebaseerd op een analyse van 4 gerandomiseerde onderzoeken. Dat wil echter niet zeggen dat deze effecten ook gelden voor mensen met bestaande kanker.

Vorige maand werd een artikel gepubliceerd over het effect van een vitamine E supplement op het terugkeren van kanker bij patiënten met behandelde blaaskanker (2). Het ging hier om 46 personen die een resectie kregen voor oppervlakkige blaaskanker. De tumorgrootte was minder dan 3 centimeter. Een groep kreeg dagelijks 400 I.E. vitamine E toegediend. De andere groep kreeg een placebo.

Resultaat: De groep patiënten werd gedurende 4 jaar gevolgd. In deze periode keerde de blaaskanker terug bij 13 patiënten. Personen die vitamine E gebruikten, hadden een 47% verlaagd risico op het terugkeren van de tumor (RR = 0.53; CI = 0.11-0.94). In het figuur hiernaast ziet u dat dit effect zowel bij rokers als niet-rokers werd gevonden.

Let op: Het betreft hier een onderzoek bij slechts 46 patiënten. Verder is niet bekend of de levensduur ook daadwerkelijk wordt verlengd. Daar hebben de onderzoekers niet naar gekeken.


|Referenties:
1) Myung SK. Effects of antioxidant supplements on cancer prevention: meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Oncol. 2010 Jan;21(1):166-79. Link.
2) Mazdak H. Vitamin E reduces superficial bladder cancer recurrence: a randomized controlled trial. Int J Prev Med. 2012 Feb;3(2):110-5. Link.|