Drinken van alcohol verhoogt het risico op leverkanker. Maar stoppen met het drinken van alcohol verhoogt dit risico nog veel meer.

Zaterdag, 12 mei 2012.

Achtergrond: Het gebruik van alcohol wordt wel in verband gebracht met een verhoogd risico op leverkanker. Per 10 ml alcohol (+/- 1 alcoholische drank) zou het risico met 10% stijgen (1). Maar het is onduidelijk of het stoppen met drinken van alcohol leidt tot een afname van het risico op deze vorm van kanker. En het is ook onduidelijk hoe lang het dan zou duren voordat ex-drinkers een vergelijkbaar risico op leverkanker hebben als geheelonthouders.

Het onderzoek: Wetenschappers zochten in de literatuur naar bestaand onderzoek over het effect van stoppen met drinken van alcohol op het risico op leverkanker (2). Er werden slechts 4 onderzoeken gevonden die hier informatie over gaven. In 2 van de 4 onderzoeken waren de effecten specifiek beschreven voor mannen en vrouwen, zodat naar 6 groepen mensen kon worden gekeken. De resultaten zijn te zien in figuur 1. De 6 lijnen laten het risico op leverkanker zien over een periode van 15 jaar. De cijfers vergelijken het risico op leverkanker voor ex-drinkers vergeleken met huidige gebruikers van alcohol.
Alle lijnen beginnen bij het bolletje linksonderaan. Dit risico wordt altijd aangegeven met een "1". Wat opvalt is dat ex-drinkers continu een sterk verhoogd risico op leverkanker hadden, vergeleken met huidige drinkers. Over de jaren kon dit wel stijgen tot 9x het risico van huidige gebruikers van acohol. Na jaren te zijn gestopt met het drinken van alcohol, daalde het risico geleidelijk in de meeste onderzoeksgroepen. Maar het risico daalde nooit tot het een vergelijkbaar niveau als dat van alcohol drinkers.

Figuur 1. Effect van het stoppen met drinken op het risico op leverkanker:Vervolgens keken de onderzoekers hoe lang het zou duren voordat het risico op leverkanker voor ex-drinkers vergelijkbaar was met het risico voor geheelonthouders. Dit effect is te zien in figuur 2. Uit de berekeningen werd geconcludeerd dat het 23 jaar zou duren voordat ex-drinkers een vergelijkbaar risico op leverkanker zouden hebben als geheelonthouders.

Figuur 2. Tijdsduur tot ex-drinkers een vergelijkbaar risico op leverkanker hebben als geheelonthouders:Conclusie: Het gebruik van alcohol verhoogt waarschijnlijk het risico op leverkanker. Dit risico stijgt met 10% per 10 g alcohol (+/- 1 alcoholische drank) per dag. Onderzoek laat echter zien dat het risico op leverkanker enorm sterk stijgt bij stoppen met het drinken van alcohol. Misschien wel met honderden procenten. Dat maakt het geven van adviezen er niet gemakkelijker op.|Referenties:
1) World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007. Link.
2) Heckley GA. How the risk of liver cancer changes after alcohol cessation: a review and meta-analysis of the current literature. BMC Cancer. 2011 Oct 13;11:446. Link.|