Matige consumpie van alcohol verlaagt het risico op vroegtijdig overlijden.

Donderdag, 29 maart 2012.

Achtergrond: Het is vrij algemeen bekend dat matige consumptie van alcohol het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. Zelfs de Hartstichting (1) en het Voedingscentrum (2) schrijven dit op hun internetsite. Aan de andere kant melden nieuwsberichten dat alcohol het risico op kanker zou kunnen verhogen indien mannen meer dan 2 glazen per dag zouden drinken en vrouwen meer dan 1 glas per dag zouden drinken (3).
Dus wat moet u nu doen? U wilt geen hart- en vaatziekten, maar zeker ook geen kanker. Hoeveel alcohol kunt u veilig drinken?

Het effect van alcohol op de levensduur.
Consumptie van alcohol zou dus het risico op bepaalde ziekten kunnen verlagen en tegelijkertijd het risico op andere ziekten kunnen verhogen. Een goede manier om hier een balans in te vinden, is door te kijken naar het effect op de totale levensduur.
Wetenschappers zochten in de wetenschappelijke literatuur naar studies over het effect van alcohol op de levensduur (4). Ze vonden 34 studies waarin meer dan 1 miljoen mensen informatie gaven over het gebruik van alcohol. Vervolgens werden de onderzoeksgroepen gedurende meerdere jaren gevolgd. In deze periode overleden 94.533 deelnemers (78.592 mannen en 15.941 vrouwen).

De resultaten uit het onderzoek zijn te zien in het figuur hieronder. De dikgedrukte lijn geeft het effect weer voor mannen en de stippellijn voor vrouwen. Onderaan de grafiek staat het aantal drankjes/glazen per dag genoemd. We zien dat slechts een minimale consumptie van alcohol al genoeg is om het risico op vroegtijdig overlijden flink te laten dalen. Het sterkste beschermende effect werd voor mannen gevonden bij 0,5-1 glas per dag (- 17% risico). En voor vrouwen bij 0,5 glas per dag (- 18% risico). Vergeleken met niet-drinkers, bleef het risico op vroegtijdig overlijden lager bij mannen die minder dan 4 glazen per dag dronken en bij vrouwen die minder dan 2,5 glas per dag dronken. Het risico op vroegtijdig overlijden steeg bij mensen die dagelijks meer dronken dan deze hoeveelheden.


Is het effect vergelijkbaar in Europa, Amerika en andere landen?
De onderzoekers keken of het effect hetzelfde was in Europa, de Verenigde Staten van Amerika, en in andere landen (Australië, Japan en China). Geïnteresseerden kunnen dat zien in deze tabel: Klik. Voor vrouwen was het beschermende effect het sterkst in Europa en Amerika. Voor mannen was het beschermende effect het sterkst in Europese landen.

Gaven wijn, bier en sterke drank een vergelijkbaar effect?
Daar gaf dit artikel geen antwoord op. Binnen kort bespreek ik de resultaten uit een ander onderzoek hier wel antwoord op gaf.

Conclusie: Lage tot matige consumptie van alcohol lijkt het risico op vroegtijdig overlijden te kunnen verlagen. Het sterkste effect werd gevonden bij lage consumptie. 0,5-1 glas alcoholische drank verlaagde het risico met 17% bij mannen en 0,5 glas per dag verlaagd het risico met 18% bij vrouwen. In Europese landen waren deze effecten nog sterker. Het beschermende effect bleef bij mannen bewaard tot 3,5 glas per dag en bij vrouwen tot 2 glazen per dag. Hogere consumptie liet het risico op vroegtijdig overlijden langzaam stijgen.|Referenties:
1) Hartstichting. Voeding. Geraadpleegd op 24 maart 2012, van: Link.
2) Voedingscentrum. Alcohol. Geraadpleegd op 24 maart 2012, van: Link.
3) Trouw (2011). Per jaar 6000 keer kanker door alcohol. Link.
4) Di Castelnuovo A. Alcohol dosing and total mortality in men and women: an updated meta-analysis of 34 prospective studies. Arch Intern Med. 2006 Dec 11-25;166(22):2437-45. Link.|