Vis en hart- en vaatziekten: Het Amerikaanse Voedingscentrum leest geen wetenschappelijke literatuur, of begrijpt de inhoud daarvan niet!

Zaterdag, 7 mei 2011.

Achtergrond: Een paar maanden geleden, liet ik zien dat het Amerikaanse Voedingscentrum (USDA) de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek soms op haar eigen wijze "interpreteert". Bij het beoordelen van de relatie tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten, negeerde dit Voedingscentrum de resultaten uit de overgrote meerderheid van het beschikbare onderzoek, en werd kortweg gelogen over de resultaten uit onderzoeken die wel werden besproken (1).

In 2010, heeft het Amerikaanse voedingscentrum haar nieuwe richtlijnen/aanbevelingen gepresenteerd over de relatie tussen voeding en de gezondheid. In haar rapport, raadt dit voedingscentrum aan om "2 porties vis per week te eten omdat er matig/redelijk bewijs is dat dit de kans op fatale hartziekten verlaagt (2). Het type vis wat geconsumeerd wordt, dient te voorzien in minstens 250 mg Omega-3 visvetzuren per dag" (blz. D3-31).

Resultaten rapport:
De resultaten uit prospectieve cohort studies worden besproken op pagina D3-34 van het rapport:

Evidence from prospective cohort studies was substantial and focused on primary CVD prevention in healthy adults. Ten prospective cohort studies examined the association between fatty fish and CVD outcomes and found a positive association between seafood and seafood-derived n-3 fatty acid consumption and decreased CVD incidence/risk (Levitan, 2009; Virtanen, 2008; Yamagishi, 2008; Streppel, 2008; Turunen, 2008; Järvinen, 2006; Iso, 2006; Mozaffarian, 2005; Lemaitre, 2003; Albert, 2002).


Volgens de USDA onderzochten 10 prospectieve studies de relatie tussen vette vis en hart- en vaatziekten (3-12), en vonden deze een positieve relatie tussen vis en Omega-3 visvetzuren inname en een verlaagd risico op hart- en vaatziekten (ja, dat is een vreemde verwoording). De resultaten volgens de USDA heb ik in de volgende tabel gezet en deze heb ik vergeleken met de resultaten zoals deze staan beschreven in de wetenschappelijke artikelen waar de USDA aan refereert.

AuteurOnderzoek naar inname van vette vis?Onderzocht type vis/
Omega-3 visvetzuur
Effect volgens het Amerikaanse voedingscentrumType hart- en vaatziekte &
Effect volgens het artikel waaraan wordt gefereerd
Significant beschermend effect bij consumptie van de aanbevolen hoeveelheid per dag (2 porties vis en/of 250 mg Omega-3 visvetzuren)?
Levitan 2009JaVette visVerlaagd risico op hart- en vaatziektenHartfalen*:
HR = 0.97 (0.61-1.55) voor mannen, en 1.20 (0.67-2.14) voor vrouwen
Nee, voor niet één type vis.
Virtanen 2008JaVette visVerlaagd risico op hart- en vaatziektenTotale hart- en vaatziekten*:
RR = 1.10 (0.93-1.29; P = 0.35)
Nee, niet voor vette vis, tonijn uit blik, of EPA/DHA.

Beschermend effect van "andere soorten vis" en totale vis.
Yamagishi 2008NeeVis, en lange keten Omega-3 vetzuren uit de totale voedingVerlaagd risico op hart- en vaatziektenTotale hart- en vaatziekten:
HR = 0.82 (0.71-0.95; P = 0.007) voor totale vis, en

HR = 0.81 (0.67-0.98; P = 0.01) voor lange keten Omega-3 vetzuren uit de totale voeding.
Nee, voor niet één type vis, en voor niet één onderzocht type hart- en vaatziekten [n = 9].
Streppel 2008JaVette visVerlaagd risico op hart- en vaatziektenOverlijden aan hartziekten**:
HR = 0.46 (0.27-0.78)
Onmogelijk vast te stellen uit de beschikbare gegevens.
Turunen 2008NeeVis, en Omega-3 visvetzurenVerlaagd risico op hart- en vaatziektenDit is geen prospectief cohort onderzoek. Gegevens over visconsumptie zijn niet gelinkt aan hart- en vaatziekten.Nee, niet onderzocht.
Järvinen 2006NeeVis, en EPA/DHA uit visVerlaagd risico op hart- en vaatziektenHartziekten*:
RR = 1.00 (0.70-1.43; P = 0.83) voor mannen, en 0.59 (0.36-0.99; P = 0.02) voor vrouwen.
Nee, niet voor één type vis.
Iso 2006NeeVis, en lange keten Omega-3 vetzuren uit de totale voedingVerlaagd risico op hart- en vaatziektenNietfatale hartziekten**: HR = 0.47 (0.26-0.85; P = 0.03)Nee, niet voor één type vis, en voor niet één onderzocht type hart- en vaatziekten [n = 6].
Mozaffarian 2005NeeEPA/DHA uit visVerlaagd risico op hart- en vaatziektenOverlijden aan hartziekten**: HR = 0.65 (0.47-0.88)Ja, voor ≥ vs < 250 mg/day
Lemaitre 2003NeeGeen onderzoek naar visinname.
Plasma meervoudig onverzadigde vetzuren werden in verband gebracht met hartziekten.
Verlaagd risico op hart- en vaatziektenFatale hartziekten**:
OR = 0.32 (0.13-0.78; P = 0.01).
Nee, niet onderzocht.
Albert 2002NeeGeen onderzoek naar visinname.
Plasma meervoudig onverzadigde vetzuren werden in verband gebracht met hartziekten.
Verlaagd risico op hart- en vaatziektenFatale hartziekten*:
RR = 0.10 (0.02-0.48; P = 0.001)
Nee, niet onderzocht.
* = Geen ander type hart- en vaatziekte onderzocht.
** = Geen effect met andere typen hart- en vaatziekten.


Samenvatting:

  • Het onderzoek van Turunen (2008) zou niet gebruikt moeten worden door het Amerikaanse Voedingscentrum. Vissers werden geïdentificeerd in het register voor professionele vissers tussen 1980-2002, en doodsoorzaken werden gelinkt aan de Finse nationele doodsoorzaken tussen 1980-2005. Ook verstrekten 88 vissers en 94 echtgenoten informatie over hun voeding in 2004-2005, maar gegevens over inname van vis(olie) werden niet gelinkt aan welke doodsoorzaak/ziekte dan ook.
  • Consumptie van de aanbevolen hoeveelheid vis of Omega-3 vetzuren uit vis, verlaagde het risico op hart- en vaatziekten in slechts 2 van de 10 studies (Virtanen 2008; Mozaffarian 2005). En deze studies beschreven ook nog eens dezelfde onderzoeksgroep: "The Health Professionals Follow-up Study".
  • Consumptie van vette vis werd onderzocht in slechts 3 van de 10 studies (Levitan 2009; Virtanen 2008; Streppel 2008).
  • Consumptie van vette vis verlaagde het risico op hart- en vaatziekten in slechts één van deze 3 studies (Streppel 2008).
  • Consumptie van de aanbevolen hoeveelheid vette vis verlaagde het risico op hart- en vaatziekten in niet één studie.

Conclusie: Het Amerikaanse Voedingscentrum (USDA), beschrijft in haar nieuwste richtlijnen over gezonde voeding (2010) in het kort de resultaten uit prospectief cohort onderzoek. Het effect uit inname van vette vis op hart- en vaatziekten zou zijn beschreven in 10 onderzoeksgroepen, en het Voedingscentrum suggereert dat er een consistent beschermend effect werd gevonden tegen het risico op hart- en vaatziekten.
Maar het effect uit inname van vette vis werd beschreven in slechts 3 van de 10 onderzoeksgroepen, en in niet één geval kon een signficicant beschermend effect worden gevonden bij consumptie van de aanbevolen hoeveelheid.

Mijn mening: Mijn persoonlijke mening geef ik niet zo snel op deze site, maar soms kan ik het niet laten. Een fout kun je maken als wetenschapper. Indien je stelt dat de inname van vette vis is onderzocht in 10 onderzoeksgroepen, terwijl dit in slechts in 3 van deze onderzoeksgroepen gedaan is, maak je veel meer fouten dan ik en dat kan echt niet indien je in zo'n verantwoordelijke commissie zit. Ook de rest van de genoemde punten in de samenvatting ondermijnt de conclusie van het Amerikaanse Voedingscentrum zèlf. Bij het advies over verzadigd vet werd gelogen. Bij het advies over consumptie van vis is duidelijk dat het wetenschappelijke onderzoek niet is gelezen of simpelweg totaal verkeerd is begrepen.
Het feit dat het Amerikaanse Voedingscentrum totaal ononderbouwde adviezen geeft, is belangrijker dan u denkt. Deze adviezen dragen namelijk ook bij aan de adviezen van het Nederlandse Voedingscentrum. Het is maar dat u het weet...........................
|Referenties:
1) Resultaten uit het rapport "richtlijnen goede voeding voor Amerikanen, 2010" (DGAC), zijn onjuist weergegeven. Voedingengezondheid.com. 22 februari, 2011. Beschikbaar op: Link.
2) US Department of Agriculture and US Department of Health and Human Services. Report of the Dietary Guidelines Advisory Committee on the dietary guidelines for Americans, 2010. June 15, 2010. Beschikbaar op: Link. Geraadpleegd op 6 mei, 2011.
3) Albert CM. Blood levels of long-chain n-3 fatty acids and the risk of sudden death. N Engl J Med. 2002 Apr 11;346(15):1113-8. Full text
4) Iso H. Intake of fish and n3 fatty acids and risk of coronary heart disease among Japanese: the Japan Public Health Center-Based (JPHC) Study Cohort I. Circulation. 2006 Jan 17;113(2):195-202. Full text
5) Järvinen R. Intake of fish and long-chain n-3 fatty acids and the risk of coronary heart mortality in men and women. Br J Nutr. 2006 Apr;95(4):824-9. Abstract
6) Lemaitre RN. n-3 Polyunsaturated fatty acids, fatal ischemic heart disease, and nonfatal myocardial infarction in older adults: the Cardiovascular Health Study. Am J Clin Nutr. 2003 Feb;77(2):319-25. Full text
7) Levitan EB. Fish consumption, marine omega-3 fatty acids, and incidence of heart failure: a population-based prospective study of middle-aged and elderly men. Eur Heart J. 2009 Jun;30(12):1495-500. Full text
8) Mozaffarian D. Interplay between different polyunsaturated fatty acids and risk of coronary heart disease in men. Circulation. 2005 Jan 18;111(2):157-64. Full text
9) Streppel MT. Long-term fish consumption and n-3 fatty acid intake in relation to (sudden) coronary heart disease death: the Zutphen study. Eur Heart J. 2008 Aug;29(16):2024-30. Full text
10) Turunen AW. Mortality in a cohort with high fish consumption. Int J Epidemiol. 2008 Oct;37(5):1008-17. Full text
11) Virtanen JK. Fish consumption and risk of major chronic disease in men. Am J Clin Nutr. 2008 Dec;88(6):1618-25. Full text
120 Yamagishi K. Fish, omega-3 polyunsaturated fatty acids, and mortality from cardiovascular diseases in a nationwide community-based cohort of Japanese men and women the JACC (Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk) Study. J Am Coll Cardiol. 2008 Sep 16;52(12):988-96. Abstract
Link.|