Wetenschappelijke informatie over het effect van voeding op borstkanker:

Inname van zuivel en het risico op borstkanker.


Donderdag 21 april 2011.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar prospectief onderzoek over de relatie tussen zuivel consumptie en borstkanker. Ze vonden 18 studies waarin in totaal 24.187 vrouwen borstkanker kregen. Deze studies lieten tegenstrijdige resultaten zien, maar toen alle resultaten bij elkaar werden opgeteld werd een significant beschermend effect gevonden door inname van zuivel (- 15%). Een klein beschermend effect werd ook gevonden door inname van melk, maar dit effect was niet significant (- 9%). De beschermende effecten waren iets sterker voor magere zuivelprocucten dan voor de volvette varianten.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 1.063.471 personen.

|Bron: Dong JY. Dairy consumption and risk of breast cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Breast Cancer Res Treat. 2011 Mar 27. [Epub ahead of print] Link.|


Verhitting van vlees op hoge temperaturen heeft mogelijk geen effect op het risico op borstkanker na de menopause.


Woensdag, 12 mei 2010.

Mutagene stoffen die worden gevormd door verhitting van vlees bij hoge temperaturen worden soms in verband gebrachte met een verhoogd risico op borstkanker. Een groep vrouwen na de menopause werd gevraag om iedere 4 jaar een lijst in te vullen met frequentie waarin ze aangegeven porties van voedings middelen aten, waaronder vlees. En na een periode van 20 jaar hadden 2.317 vrouwen borstkanker gekregen.
Er werd geen verhoogd risico op borstkanker gevonden door hogere innames van de verschillende mutagene stoffen.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek.

|Bron: Wu K. Meat mutagens and breast cancer in postmenopausal women--a cohort analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 May;19(5):1301-10. Link.|


Lichamelijke activiteit geeft een sterk verlaagde kans op overlijden bij vrouwen met ER-positieve borstkanker.


Donderdag, 6 mei 2010.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over het effect van lichamelijke activiteit op de kans op overlijden bij vrouwen met borstkanker. Ze vonden 8 studies waarvan er 6 voldeden aan hun criteria. In totaal zaten er 12.108 vrouwen met borstkanker in deze studies.
Lichamelijke activiteit na de diagnose van borstkanker verlaagde de totale kans op overlijden met 41%, en de kans op het terugkeren van de ziekte met 24%. Dit beschermende effect werd alleen gevonden bij vrouwen met ER-positieve tumoren, maar niet met ER-negatieve tumoren. Lichamelijke activiteit na de diagnose van borstkanker verlaagde de kans op overlijden aan borstkanker met 50%, en de totale kans op overlijden met maar liefst 64% bij vrouwen met ER-positieve tumoren.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 12.108 vrouwen met borstkanker.

|Bron: Ibrahim EM. Physical activity and survival after breast cancer diagnosis: meta-analysis of published studies. Med Oncol. 2010 Apr 22. [Epub ahead of print] Link.|


Er is mogelijk geen effect van dierlijk vet op de kans om borstkanker te krijgen.


Dinsdag, 9 maart 2010.

Decennia lang zijn er artikelen gepubliceerd die het risico op borstkanker linkten aan de inname van vetten. Wetenschappers zochten in de literatuur naar prospectief onderzoek over de relatie tussen dierlijke vetten en borstkanker. Ze vonden 11 studies.
En werd geen significant effect gevonden tussen hoge consumptie van dierlijke vetten en het risico op borstkanker, vergeleken met lage consumptie.
Let op: Het onderzoek gaat over totale consumptie van dierlijke vetten. Dat wil niet zeggen dat alle verschillende dierlijke producten dezelfde effecten hebben.


Opzet onderzoek: (Literatuuroverzicht van) prospectief onderzoek.

|Bron: Alexander DD. Summary and meta-analysis of prospective studies of animal fat intake and breast cancer. Nutr Res Rev. 2010 Feb 25:1-11. [Epub ahead of print] Link.|


Verschilt het effect van alcohol tussen het risico op- en overlijden aan borstkanker?


Maandag, 22 februari 2010.

Matige-hoge consumptie van alcohol verhoogt mogelijk de kans op borstkanker (1), maar dit hoeft niet te betekenen dat consumptie van alcohol door vrouwen met borstkanker het risico op overlijden ook verhoogt.
Het effect van alcohol inname werd onderzocht bij 3.088 vrouwen met borstkanker (2). Lichte consumptie van alcohol had geen effect op de terugkeer van borstkanker, maar matige consumptie (> 300 g/maand) verlaagde de kans op overlijden na de diagnose van borstkanker (HR = 0.69 (0.49-0.97).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 3.088 vrouwen met borstkanker.

|Bronnen:
1) Key J. Meta-analysis of studies of alcohol and breast cancer with consideration of the methodological issues. Cancer Causes Control. 2006 Aug;17(6):759-70. Link.
2) Flatt SW. Low to Moderate Alcohol Intake Is Not Associated with Increased Mortality after Breast Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Feb 16. [Epub ahead of print] Link.|


Zonlicht beschermt mogelijk tegen verschillende vormen van kanker.


Maandag, 7 september 2009.

Er komen steeds meer publicaties over onderzoek naar de relatie tussen zonlicht of vitamine D in relatie tot kanker. En de huidige aanbevelingen voor blootstelling aan de zon zijn voornamelijk gebaseerd op een verhoogd risico op huidkanker. Een groep Nederlandse wetenschappers zocht in de literatuur naar alle gepubliceerde artikelen over blootstelling aan de zon of vitamine D in relatie tot kanker, behalve huidkanker.
De meeste ecologische, patiënt-controle en prospectieve studies over het risico op- of overlijden aan colorectale, prostaat, of borstkanker, en non-hodgkin lymphomen laten een significant beschermend effect zien door blootstelling aan zonlicht.
De resultaten over de relatie met vitamine D zijn minder consistent.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van verschillende soorten onderzoek. Betrouwbaarheid opzet onderzoek: zeer hoog. | Onderzochte groep: Verschillend per aandoening.

|Bron: Rhee HV. Sunlight, vitamin D and the prevention of cancer: a systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer Prev. 2009 Aug 26. [Epub ahead of print] Link.|


Voorbewerkt vlees, boter en borstkanker.


Woensdag, 5 augustus 2009.

De EPIC Studie is een grootschalig Europees onderzoek naar o.a. de relatie tussen ons dieet en kanker. Van een behoorlijk grote groep vrouwen werd vastgelegd hoeveel vlees, eieren, en zuivel ze aten. Na 8,8 jaar werd gekeken wat het effect van deze voedingsmiddelen was op het risico op borstkanker.
Voorbewerkt vlees was verantwoordelijk voor een klein (+ 10%), nietsignificant verhoogd risico op borstkanker. Hoge consumptie van boter zorgde voor een nietsignificant 28% verhoogd risico op borstkanker bij vrouwen voor de menopause.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 319,826 vrouwen.

|Bron: Pala V. Meat, eggs, dairy products, and risk of breast cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort. Am J Clin Nutr. 2009 Jun 2. [Epub ahead of print] Link.|


Frans advies tot stoppen met drinken alcohol/wijn onterecht?


Maandag, 30 Maart 2009. | Lees verder...

Vorige maand kwam in het nieuws dat het drinken van wijn de kans op kanker zou verhogen. Dit effect zou al gevonden worden bij zeer lage consumptie, en kon oplopen tot een 168% verhoogd risico voor bepaalde vormen van kanker. Volgens het "Frans National Instituut voor Kanker" (INCA) zou geen enkele hoeveelheid alcohol goed zijn.

Hierbij trekt het INCA de wetenschappelijke kennis die op die moment beschikbaar is volledig uit zijn perspectief. Er is geen bewijs dat alcohol bij lage consumptie (1 glas per dag) de kans op kanker (alle types gecombineerd) verhoogt, en er zijn sterke bewijzen dat 1 glas per dag de totale kans op overlijden juist laat dalen!