Wetenschappelijke informatie over het effect van voeding op de botten:

Nieuws: Fytinezuur/fytaat, volkoren graanproducten, en het risico op een heupfractuur.


Donderdag, 17 maart 2011.

Fytinezuur/fytaat komt vooral voor in onbewerkte graanproducten en peulvruchten. Deze stof wordt wetenschappelijk in verband gebracht met een slechtere opname van ijzer, zink, en calcium (1). In theorie zou fytinezuur daarom kunnen zorgen voor een verhoogd risico op gezondheidsproblemen als gevolg van tekorten aan de genoemde mineralen, zoals een verhoogd risico op botbreuken door verlaagde inname van calcium.
29.192 Amerikaanse vrouwen werden gevolgd over een periode van 18 jaar (2). In deze periode kregen 1,451 vrouwen een heupfractuur. Vrouwen met een hoge consumptie van volkoren graanproducten bleken een significant verlaagd risico op een heupfractuur te hebben, vergeleken met vrouwen met een lage consumptie.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 29.192 vrouwen van 55-69 jaar.

|Bronnen:
1) Gibson RS. A review of phytate, iron, zinc, and calcium concentrations in plant-based complementary foods used in low-income countries and implications for bioavailability. Food Nutr Bull. 2010 Jun;31(2 Suppl):S134-46. Link.
2) Jacobs DR Jr. Whole grain intake, incident hip fracture and presumed frailty in the Iowa Women's Health Study. Br J Nutr. 2010 Nov;104(10):1537-43. Link.|


Voedingscentrum: Vitamine D supplementen zorgen voor sterke botten. Of toch niet?


Woensdag, 29 december 2010. | Lees verder...

Het Voedingscentrum adviseert specifieke bevolkingsgroepen, zoals ouderen en kinderen, om vitamine D supplementen te gebruiken voor "sterke botten". Dit advies wordt echter niet ondersteunt door wetenschappelijk onderzoek. De Gezondheidsraad liet in 2008 zien dat het gebruik van vitamine D supplementen alleen hielp indien hier calcium aan werd toegevoegd. Ook recenter onderzoek laat zien dat het gebruik van vitamine D supplementen de kans op botbreuken en heupfracturen niet verlaagt zonder toegevoegde calcium.Eiwitten en de botgezondheid.


Dinsdag, 30 november 2010.

De rol van eiwitten bij de gezondheid van botten is controversieel. Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over de consumptie van eiwitten in relatie tot de botmassa, botdichtheid, en botfracturen. Hierbij werd gekeken naar resultaten uit prospectief en dwarsdoorsnede onderzoek.
De resultaten zijn inconsistent, en suggereren een mogelijke interactie tussen eiwitten en andere componenten van een gemengde voeding, zoals de inname van calcium, groenten, en fruit. In het algemeen suggereren de resultaten een mogelijk positief effect door inname van eiwitten op de botdichtheid. Het is niet duidelijk of dit ook leidt tot een afname van het risico op botbreuken. De huidige gegevens laten niet zien dat dierlijke eiwitten een ander effect hebben dan plantaardige eiwitten, of dat melk en soja verschillende effecten geven vergeleken met andere eiwit bronnen.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief + dwarsdoorsnede onderzoek.

|Bron: Jesudason D. The interaction between dietary protein and bone health. J Bone Miner Metab. 2010 Oct 26. [Epub ahead of print] Link.|


Het effect van melk consumptie op het risico op een heupfractuur.


Vrijdag, 29 oktober 2010.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar prospectief onderzoek over het effect van melk consumptie op het risico op heupfracturen bij mannen en vrouwen van middelbare leeftijd of ouder. Voor vrouwen werden 6 onderzoeken gevonden met 3.574 heupfracturen, en voor mannen werden 3 onderzoeken gevonden met 195 heupfracturen.
Er werd geen effect gevonden onder vrouwen, maar onder mannen werd een niet-significant beschermend effect gevonden (- 9% risico per glas melk per dag).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 195.102 vrouwen en 75.149 mannen.

|Bron: Bischoff-Ferrari HA. Milk intake and risk of hip fracture in men and women: A meta-analysis of prospective cohort studies. J Bone Miner Res. 2010 Oct 14. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Mogelijk effect van het dieet op het risico op heupfracturen.


Vrijdag, 29 oktober 2010.

Er is nog maar weinig bekend over de rol van voeding bij volwassenen op het risico van fracturen. In dit onderzoek werd bij 29.122 Europese ouderen (60 jaar of ouder) gekeken wat het effect van de voeding was op het risico op een heupfractuur. Na 8 jaar hadden 275 personen een heupfractuur gekregen.
Niet één voedingsgroep werd significant in verband gebracht met deze aandoening. Maar een niet-significant beschermend effect werd gevonden door consumptie van groenten (- 7%) en vis (- 7%). De consumptie van zuivel had geen effect (+ 2%).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 29.122 personen.

|Bron: Benetou V. Diet and hip fractures among elderly Europeans in the EPIC cohort. Eur J Clin Nutr. 2010 Oct 13. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Een calcium supplement tijden de zwangerschap zorgt mogelijk voor een sterkere afname van de botdichtheid.


Vrijdag, 9 juli 2010.

Mobilisatie van mineralen in de botten van zwangere vrouwen zorgt deels voor de calcium die de foetus nodig heeft voor de groei. Wetenschappers wilden weten wat het effect was van calciumsupplementatie op de botdichtheid bij zwangere vrouwen met een lage inname van calcium. Vrouwen kregen per dag een supplement met 1500 mg calcium of een placebo vanaf 20 weken in de zwangerschap.
Vrouwen die calcium supplementen kregen tijdens de zwangerschap, hadden een significant verminderde botdichtheid van de heupen. Ook waren er biochemische aanwijzingen dat de mineralen uit de botten werden gemobiliseerd.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 125 zwangere vrouwen.

|Bron: Jarjou LM. Effect of calcium supplementation in pregnancy on maternal bone outcomes in women with a low calcium intake. Am J Clin Nutr. 2010 Jun 16. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Periodieke inname van zeer hoge dosis vitamine D supplementen verhoogt mogelijk het risico op botbreuken.


Maandag, 24 mei 2010.

Het verbeteren van de vitamine D levels wordt vaak in verband gebracht met een verlaagd risico op vallen of botbreuken, maar veel mensen vinden het moeilijk om dagelijks een supplement in te nemen. Daarom wilden onderzoekers kijken of een jaarlijkse inname van 500.000 IE (in 2x per jaar), van invloed zou zijn op de inname van het supplement, en op het risico op vallen of botbreuken. 2.256 vrouwen van ≥ 70 jaar kregen 2x per jaar 250.000 IE vitamine D (cholecalciferol) of een placebo gedurende 3-5 jaar.
Vrouwen in de vitamine D groep hadden verhoogde bloedwaarden van vitamine D, maar ook een verhoogd risico op vallen (+15 %), en een verhoogd risico op botbreuken (+26 %) vergeleken met vrouwen in de placebo groep.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 2.256 oudere vrouwen.

|Bron: Sanders KM. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial. JAMA. 2010 May 12;303(18):1815-22. Link.|


Er lijkt geen bewijs te zijn voor een beschermend effect van calcium tegen het risico op een heupfractuur.


Dinsdag, 9 maart 2010.

Iets ouder onderzoek: Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over de relatie tussen inname van calcium en het risico op heupfracturen. Er werden 8 prospectieve - en 4 gerandomiseerde onderzoeken gevonden.
In het prospectieve onderzoek kregen 3.168 personen een heupfractuur gedurende een volgperiode van 6.6 tot 18 jaar. Inname van calcium had geen effect op het risico op een heupfractuur voor zowel mannen als vrouwen.
In het gerandomiseerde onderzoek kregen 139 personen een heupfractuur gedurende een volgperiode van 1.5 tot 5 jaar. Inname van calcium supplementen zorgde voor een significant verhoogd risico (+ 64%) op een heupfractuur.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd & prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 239.597 personen (prospectief onderzoek), en 6.504 personen (gerandomiseerd onderzoek).

|Bron: Bischoff-Ferrari HA. Calcium intake and hip fracture risk in men and women: a meta-analysis of prospective cohort studies and randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2007 Dec;86(6):1780-90. Link.|


Een mogelijk beschermend effect van vitamine D tegen botbreuken is afhankelijk van verschillende factoren.


Maandag, 1 maart 2010.

wetenschappers zochten in de literatuur naar gerandomiseerd onderzoek over de relatie tussen vitamine D - al dan niet met calcium - en botbreuken. Ze vonden 7 studies waarin 7.202 botbreuken voorkwamen.
Calcium: Er werd geen effect gevonden van vitamine D op botbreuken, maar toevoeging van calcium aan vitamine D zorgde voor een klein beschermend effect (- 8%).
Pil of injecties: De wijze van toediening leek belangrijk: een klein beschermend effect werd gevonden bij orale inname van vitamine D (- 7%), maar niet bij injecties. Wanneer werd gekeken naar heupfracturen werd geen effect gevonden door orale inname van vitamine D, maar intramusculaire injecties zorgden voor een significant verhoogde kans op heupfracturen (+ 46%)
Vitamine D dosis: Onafhankelijk van de locatie van de botbreuk of vitamine D dosis, werd geen significant beschermend effect gevonden indien geen calcium werd toegevoegd. 10 mcg per dag in combinatie met calcium zorgde voor een significant beschermend effect (- 9%), maar 20 mcg met calcium gaf geen effect.
Conclusie: Gerandomiseerd onderzoek laat geen algeheel beschermend effect zien van vitamine D tegen botbreuken. Een mogelijk zwak beschermend effect kan worden gevonden bij orale inname van 10 mcg per dag in combinatie met calcium.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 68.517 personen.

|Bron: DIPART Group. Patient level pooled analysis of 68 500 patients from seven major vitamin D fracture trials in US and Europe. BMJ. 2010 Jan 12;340:b5463. doi: 10.1136/bmj.b5463. Link.|


Claims voor een werking van natuurlijke gezondheidsproducten voor osteoporose zijn vaak zonder onderbouwing.


Woensdag, 19 augustus 2009.

Het internet geeft gemakkelijk toegang tot natuurlijke gezondheidsproducten. Het is belangrijk dat er voor de consument richtlijnen zijn die het duidelijk maken of er bewijs is voor de geclaimde werking van deze producten. Canadese wetenschappers zochten op google naar sites met natuurlijke behandelingen voor osteoperose.
Claims voor calcium, vitamine D, phyto-oestrogenen, DHEA, en vitamine K waren in lijn met het wetenschappelijk bewijs. Maar voor andere natuurlijke producten werden gezondheidsclaims gedaan zonder wetenschappelijk bewijs door gerandomiseerd onderzoek. Het merendeel van de websites gaf geen informatie over de bronnen die zijn gebruikt om hun claims te ondersteunen.


|Bron: Whelan AM. Efficacy of natural health products in treating osteoporosis: what is the quality of internet patient advice? Ann Pharmacother. 2009 May;43(5):899-907. Link.|


Veroorzaakt consumptie van eiwitten een zuur dat de botten afbreekt?


Dinsdag, 18 augustus 2009.

Een hypothese luidt dat eiwitten en graanproducten, met een lage kalium inname, het voedsel een zure lading geven. Dit zou leiden tot een netto zuurafscheiding, verhoogde calciumuitscheiding in de urine, en een afgifte van calcium door de botten, wat kan leiden tot osteoporose.
Een groep wetenschappers onderzocht de onderbouwing voor deze theorie: Het effect van veranderingen in zuurafscheiding door zuur-basen innames werd bekeken.
In de literatuur werd hiervoor gezocht naar gerandomiseerd onderzoek. Er waren 5 studies die aan de criteria voldeden. In deze studies werd de hoeveelheid en/of soort eiwit aangepast. Ondanks een significante lineaire relatie tussen een verhoging van netto zuurafscheiding en calciumafscheiding in de urine, werd er geen effect gevonden tussen een verandering in zuurafscheiding en een verandering in het calcium-evenwicht/botmetabolisme.
Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen bewijs is dat verhoogde inname van voedsel met een zure lading leidt tot een afname van botdichtheid of osteoporose.


.

Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: ? personen.

|Bron: Fenton TR. Meta-Analysis of the Effect of the Acid-Ash Hypothesis of Osteoporosis on Calcium Balance. J Bone Miner Res. 2009 May 6. [Epub ahead of print] Link.|