The China Study: veel onbetrouwbare gegevens over een kleine groep mensen.

Maandag, 12 Juli 2010.

Over de "China Study:

Misschien heeft U er wel eens over gehoord: "The China Study". Gegevens van deze studie zijn o.a. uitgegeven als boekwerk (1) en worden vaak gebruikt om "misverstanden over de relatie tussen voeding & gezondheid aan de kaak te stellen".Wat wordt er gezegd over de studie zelf:

 • Op de voorkant van het boek staat de claim: "De uitvoerigste studie over voeding ooit".
 • Dr. Campbell (de schrijver van het boek en man achter de studie) zegt zelf over zijn werk: "U verdient te weten dat veel van de huidige inzichten over voeding, gezondheid, en ziekten verkeerd zijn. De China Study snijdt door de waas van misinformatie en geeft een heldere boodschap aan iedereen die leeft met kanker, diabetes, hartziekten, obesitas, of andere ouderdomskwalen".
 • De studie geeft informatie over 65 regio's in China.


Wanneer U dit soort claims leest over een onderzoek, mag U wat verwachten! Laten we eens kijken of deze claims terecht zouden kunnen zijn....

De opzet van het onderzoek:
Het betreft hier een zgn. "ecologisch" onderzoek. Van 6.500 personen werd gevraagd bloed af te staan en een vragenlijst in te vullen in 1983. Vervolgens werden deze gegevens gekoppeld aan de landelijke rapport over doodsoorzaken uit 1973-75.
Hieruit kwamen gegevens vrij over 367 eigenschappen van ons dieet, lifestyle, en overlijden (2, 3).

Kracht van het onderzoek:
Er kwamen aardig wat eigenschappen over dieet, lifestyle, en overlijden naar voren. In die zin mag de studie best uitvoerig genoemd worden.

Zwakheden van het onderzoek:

 • De kracht van een studie wordt voor een groot deel gevormd uit het aantal mensen wat aan het onderzoek meedoet. In die zin is het onderzoek niet eens middelmatig te noemen: Je kunt de gegevens van 6.500 personen wel koppelen aan het overlijdensrapport van een land bestaande uit honderden miljoenen personen, maar daarmee kun je natuurlijk geen conclusies trekken over honderden miljoenen mensen.
  De groep personen die is ondervraagd is gewoon klein te noemen, en daarmee is de betrouwbaarheid ervan ook zeer miniem in vergelijking met grotere onderzoeken.
 • De vorm van het onderzoek is "ecologisch". Daarbij wordt het dieet van gezonde mensen vergeleken met sterftecijfers van een groep ándere mensen. Deze vorm van onderzoek wordt niet gezien als betrouwbaar.
  Een meer betrouwbare vorm van onderzoek is het "prospectief" (= cohort) onderzoek. Hierbij vult een grote groep mensen (enkele honderden tot meer dan een miljoen) een vragenlijst in, en vervolgens wordt na meerdere jaren gekeken naar de relatie tussen de consumptie van voeding en de ziektes die vervolgens zijn onstaan. Bij prospectief onderzoek kan men op individueel niveau kijken of bijvoorbeeld hogere melkconsumptie leidt tot een grotere kans op ziektes. Bij een ecologische studie kan men wel naar de melkconsumptie van een individu kijken, maar kijkt men vervolgens naar de grotere kans op ziektes van anderen, of van de totale populatie. Met andere woorden: Men weet niet eens of het individu met een hoge melkconsumptie zélf een ziekte heeft gekregen.
 • Bradford Hill heeft een aantal criteria opgesteld om minimale eisen te stellen aan een mogelijk causaal verband tussen 2 verschillende zaken (4). Een van deze eisen is als volgt:
  Blootstelling moet altijd vooraf gaan aan het gevolg. Als factor "X" ervan wordt verdacht een ziekte te veroorzaken, dan is het duidelijk dat factor "X" noodzakelijkerwijs altijd vooraf moet gaan aan de ziekte.
  In "The China Study" werd gekeken naar het dieet van een groep mensen en vervolgens werd gekeken hoe 8-10 jaar voor de afname van dit dieet andere mensen overleden aan bepaalde aandoeningen.


Samenvatting:

De China Study is helemaal niet zo groots opgezet als Dr. Campbell (de man achter de studie) doet voorkomen: 6.500 personen deden mee aan het onderzoek. Aan een gemiddeld prospectief onderzoek doen 20.000-80.000 personen mee. De gegevens over voeding zijn niet gekoppeld aan ziekten die de personen in de toekomst ontwikkelden. Ze werden gekoppeld aan gegevens over verschillende doodsoorzaken van andere personen 8-10 jaar voordat de voeding werd geconsumeerd.
In het kort: Als U denkt dat het glaasje melk dat U op dit moment drinkt, verantwoordelijk kan zijn voor de dood van een willekeurig ánder persoon in het verleden is de China Study echt iets voor U.|Referenties:
1) "The China Study" in boekvorm. Link.
2) Campbell TC. Diet and chronic degenerative diseases: perspectives from China. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1153S-1161S. Link.
3) Campbell TC. Energy balance: interpretation of data from rural China. Toxicol Sci. 1999 Dec;52(2 Suppl):87-94. Link.
4) Hills Criteria of Causation. Link.|