Wetenschappelijke informatie over het effect van voeding op darmkanker:

Volkoren graanproducten verlagen mogelijk het risico op darmkanker. Er is geen bewijs gevonden voor een effect van vezels uit groenten en fruit.


Donderdag, 8 maart 2012. | Lees verder...

Onderzoek uit het verleden liet zien dat vezels het risico op darmkanker zouden kunnen voorkomen. Maar er werden tegenstrijdige resultaten gevonden en tot nu toe was niet geheel duidelijk of alle soorten vezels hetzelfde effect gaven. Wetenschappers gooiden de resultaten uit alle beschikbare prospectieve onderzoeken op een hoop.
Hieruit bleek dat vezels het risico op darmkanker verlagen. Per 10 gram vezels daalde het risico met 10%. Vezels uit ontbijtgranen gaven een vergelijkbaar effect, maar er werd geen bewijs gevonden voor een effect van vezels uit groenten, fruit en peulvruchten. Het sterkste effect werd gevonden door consumptie van volkoren graanproducten. Voor iedere 90 gram volkoren graanproducten die per dag werd gegeten, daalde het risico op darmkanker met 17%.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 774.806 personen.


Hoge consumptie van alcohol verhoogt mogelijk het risico op dikke darmkanker bij personen met een familiegeschiedenis van dit type kanker.


Donderdag, 2 februari 2012.

In 2 van de langstlopende Amerikaanse onderzoeksgroepen, werd gekeken naar het effect van alcohol op het ontstaan van dikke darmkanker. De deelnemende mannen en vrouwen vulden iedere 4 jaar een vragenlijst in over hun gebruikelijke voeding. De vrouwen werden gedurende 26 jaar gevolgd. De mannelijke onderzoeksgroep is 6 jaar jonger. Over deze periode kregen 1.094 vrouwen en 707 mannen kanker van de dikke darm.
Hoge consumptie van alcohol (30 g of meer per dag) verhoogde het risico op dikke darmkanker met 102% bij personen met een familiegeschiedenis van darmkanker. Bij personen zonder familiegeschiedenis, steeg het risico niet significant (+ 23%).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 135.151 personen.

|Bron: Alcohol consumption and the risk of colon cancer by family history of colorectal cancer. Cho E. Am J Clin Nutr. 2012 Feb;95(2):413-9. Link.|


Erfelijke darmkanker in de familie? Aspirine verlaagt mogelijk het risico op het krijgen van deze ziekte.


Dinsdag 15 november 2011.

Een aantal jaar geleden is een onderzoek opgezet om te kijken naar het effect van aspirine gebruik bij personen met het "Lynch syndroom", een vorm van erfelijke darmkanker. 861 deelnemers slikten per dag 600 mg aspirine of een placebo.
Na 55,7 maanden hadden 48 personen darmkanker gekregen. Degenen die aspirine slikten bleken een significant verlaagd risico op darmkanker te hebben (- 44%). De wetenschappers geven aan dat meer onderzoek nodig is om de optimale dosering te vinden en om te kijken hoe lang dit supplement dient te worden gebruikt.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 861 personen.

|Bron: Burn J. Long-term effect of aspirin on cancer risk in carriers of hereditary colorectal cancer: an analysis from the CAPP2 randomised controlled trial. Lancet. 2011 Oct 27. [Epub ahead of print] Link.|


Dagelijks gebruik van een lage dosering aspirine verlaagt mogelijk de kans op (overlijden aan) dikke darmkanker en endeldarmkanker.


Donderdag, 9 december 2010.

Het gebruik van aspirines in hoge doseringen (500 mg per dag of meer) wordt in verband gebracht met een verlaagd risico op colorectale (dikke darm & endeldarmkanker), maar er is weinig bekend over het gebruik in lagere doseringen. Wetenschappers voegden de resultaten van 4 gerandomiseerde onderzoeken bij elkaar, en keken naar het effect van aspirine over een periode van 20 jaar. Hierbij werd ook gekeken naar de effecten over de periode nadat de onderzoeken waren stopgezet. Gedurende 18,3 jaar kregen 391 personen colorectale kanker.
Het gebruik van aspirine verlaagde het risico op dikke darmkanker (- 24%) en overlijden aan dikke darmkanker (- 35%), maar er werd geen significant effect gevonden op endeldarmkanker (- 10%). Het effect op dikke darmkanker bleef beperkt tot het opstijgende (colon ascendens) en dwarslopende (colon transversum) deel van de dikke darm (- 55% risico; - 66% overlijden). Het beschermende effect nam toe naarmate er over een langere periode aspirine werd gebruikt. Het gebruik gedurende 5 jaar of langer verlaagde het risico op kanker van de eerder genoemde delen (colon ascendens/transversum) met 70%, en verlaagde het risico op endeldarmkanker met 42%. Deze effecten werden reeds gevonden bij een lage dosering. Het gebruik van 75 mg per dag gedurende een periode van 5 jaar of langer verlaagde het risico op overlijden aan colorectale kanker met 176% over een periode van 20 jaar.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 14.033 personen.

|Bron: Rothwell PM. Long-term effect of aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials. Lancet. 2010 Nov 20;376(9754):1741-50. Link.|


Consumptie van vet is mogelijk niet van invloed op de kans op darmkanker.


Dinsdag, 24 augustus 2010.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over het effect van vetconsumptie op de kans op darmkanker. Ze vonden 13 studies waaraan 459.910 personen meededen en waarin 3.635 personen darmkanker kregen.
Er werd geen effect gevonden van de consumptie van vet op het risico op darmkanker. Dit gebrek aan effect werd consistent gevonden in verschillende subgroepen (bij mannen & vrouwen, maar ook bij dikke darmkanker & endeldarmkanker). Zowel dierlijk vet als plantaardig vet had geen effect.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 459.910 personen.

|Bron: Liu L. Is dietary fat associated with the risk of colorectal cancer? A meta-analysis of 13 prospective cohort studies. Eur J Nutr. 2010 Aug 10. [Epub ahead of print] Link.|


Hoge consumptie van thee verhoogt misschien het risico op dikke darmkanker. Koffie en suikerhoudende frisdranken lijken niet van invloed te zijn.


Woensdag, 12 mei 2010.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar prospectief onderzoek over de relatie tussen koffie, thee, en suikerhoudende frisdranken in relatie tot de kans op dikke darmkanker. Er werden 13 studies gevonden die 6-20 jaar duurden. In deze studies kregen 5.604 personen dikke darmkanker.
Hoge consumptie van koffie en suikerhoudende frisdranken hadden geen invloed op de kans op dikke darmkanker, maar personen met een hoge consumptie van thee (> 900 g/dag vergeleken met geen consumptie) hadden een significant verhoogd risico op dikke darmkanker (+28%).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 731.441 personen.

|Bron: Zhang X. Risk of Colon Cancer and Coffee, Tea, and Sugar-Sweetened Soft Drink Intake: Pooled Analysis of Prospective Cohort Studies. J Natl Cancer Inst. 2010 May 7. [Epub ahead of print] Link.|


Zonlicht beschermt mogelijk tegen verschillende vormen van kanker.


Maandag, 7 september 2009.

Er komen steeds meer publicaties over onderzoek naar de relatie tussen zonlicht of vitamine D in relatie tot kanker. En de huidige aanbevelingen voor blootstelling aan de zon zijn voornamelijk gebaseerd op een verhoogd risico op huidkanker. Een groep Nederlandse wetenschappers zocht in de literatuur naar alle gepubliceerde artikelen over blootstelling aan de zon of vitamine D in relatie tot kanker, behalve huidkanker.
De meeste ecologische, patiënt-controle en prospectieve studies over het risico op- of overlijden aan colorectale (dikke darm + endeldarm), prostaat, of borstkanker, en non-hodgkin lymphomen laten een significant beschermend effect zien door blootstelling aan zonlicht.
De resultaten over de relatie met vitamine D zijn minder consistent.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van verschillende soorten onderzoek. Betrouwbaarheid opzet onderzoek: zeer hoog. | Onderzochte groep: Verschillend per aandoening.

|Bron: Rhee HV. Sunlight, vitamin D and the prevention of cancer: a systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer Prev. 2009 Aug 26. [Epub ahead of print] Link.|


Verlaagt aspirine de kans op overlijden aan colorectale (dikke darm + endeldarm) kanker?


Donderdag, 13 augustus 2009.

De werking van aspirine is gebaseerd op de remming van het enzym cyclo-oxygenase (COX). In 2 bekende Amerikaanse onderzoeksgroepen, kregen 1.279 personen colorectale kanker (Stadium I, II, of III). Vervolgens werden deze personen gemiddeld 11,8 haar gevolgd om te kijken naar de progressie van de ziekte. Aan het eind van deze periode waren 480 personen overleden, waarvan 222 aan colorectale kanker.
Het regelmatige gebruik van aspirine na de kankerdiagnose verlaagde de kans op overlijden aan colorectale kanker met 29%, en de totale kans op overlijden met 21%. In totaal gebruikten 719 personen geen aspirine vóór de kankerdiagnose. Degenen onder hen die aspirine gingen gebruiken na de diagnose, hadden een 47% verlaagde kans op overlijden aan colorectale kanker.
Het beschermende effect bleef beperkt tot personen waarvan de primaire tumor een hoge mate van COX-2 expressie had.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 1.279 personen.

|Bron: Chan AT. Aspirin use and survival after diagnosis of colorectal cancer. JAMA. 2009 Aug 12;302(6):649-58. Link.|


Weinig effect groenten of fruit op darmkanker?


Zondag, 19 April 2009. | Lees verder...

Er zijn slechts weinig soorten groenten en fruit die mogelijk een effect hebben op darmkanker. Dat laat een recent literatuuroverzicht zien. Hierin werd onderzoek gedaan naar de relatie tussen consumptie van groenten of fruit en kanker van de dikke darm of endeldarm. Het literatuuroverzicht betreft een overzicht van alle wetenschappelijke artikelen die zijn gepubliceerd tot en met 15 april 2009.

Er is zwak bewijs gevonden voor een beschermend effect van fruit tegen het risico op kanker van de dikke darm voor vrouwen. Voor mannen werd geen effect gevonden. Er zijn aanwijzingen dat spinazie en bananen bescherming beiden tegen dikke darmkanker. Er is geen bewijs gevonden voor een effect van welke soort groente of fruit dan ook op endeldarmkanker.