Wetenschappelijke informatie over het effect van voeding op diabetes:

Witte rijst verhoogt mogelijk het risico op diabetes type 2 bij vrouwen.


Woensdag, 2 mei 2012. | Lees verder...

Witte rijst heeft over het algemeen een hogere glycemische index dan zilvervliesrijst. Voeding met een hoge glycemische index is in het verleden in verband gebracht met een verhoogd risico op diabetes type 2.
Wetenschappers zochten in de literatuur naar bestaand onderzoek over het effect van witte rijst op deze vorm van diabetes. Ze vonden resultaten uit 6 verschillende onderzoeken waarin 13.284 deelnemers diabetes kregen. Vrouwen met een hoge consumptie van witte rijst hadden een significant hoger risico op diabetes dan vrouwen met een lage consumptie (+ 46%). Bij mannen werd geen effect gevonden (+ 8% risico).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 352,384 personen.

|Bron: Hu EA. White rice consumption and risk of type 2 diabetes: meta-analysis and systematic review. BMJ. 2012 Mar 15;344:e1454. doi: 10.1136/bmj.e1454. Link.|


Gebruik van zoetstoffen bij personen met obesitas of diabetes type 2.


Maandag, 6 februari 2012.

Een groep wetenschappers wilde weten wat de effecten zijn van de verschillende zoetstoffen op metabole complicaties bij obesitas of diabetes type 2. Hiervoor zochten ze in de bestaande literatuur naar gerandomiseerd onderzoek. Er werden 53 relevante onderzoeken gevonden.
Bij patiënten met diabetes, verlaagde de consumptie van fructose het glucose in het bloed, vergeleken met de consumptie van glucose (- 4,81 mmol/L). Effecten van calorie arme zoetstoffen waren onduidelijk. Bij patiënten met obesitas, verlaagde het gebruik van calorie arme zoetstoffen de energie inname met 250-500 kcal./dag, vergeleken met consumptie van suiker. Maar dit was gebaseerd op slechts 2 onderzoeken die 10 weken of korter duurden.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 1.126 personen.

|Bron: Wiebe N. A systematic review on the effect of sweeteners on glycemic response and clinically relevant outcomes. BMC Med. 2011 Nov 17;9(1):123. [Epub ahead of print] Link.|


Eiwit en diabetes. Is er een verschil tussen dierlijke en plantaardige eiwitten?


Zondag, 20 maart 2011. | Lees verder...

Deze week lieten de media zien dat een eiwitrijk dieet het risico op diabetes zou verhogen. Elke 10 gram eiwit per dag, zou het risico op diabetes met 16% verhogen. En dit effect zou voornamelijk veroorzaakt worden door dierlijke eiwitten.
Een nadere analyse van deze gegevens laat zien dat een berekening op basis van continue inname (per 10 g/dag) een verhoogd risico liet zien, maar dat geen significante effecten werden gevonden door personen met hoge consumptie van eiwitten te vergelijken met personen met lage consumptie. Tevens bleek het verhoogde risico beperkt tot personen met een slank/normaal gewicht (BMI < 25).


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 38.094 personen.


Supplementen met vitamines of mineralen en het risico op diabetes.


Dinsdag, 30 november 2010.

De "NIH-AARP Diet and Health Study" is een van de grootste onderzoeksgroepen ooit. Bij 232.007 personen werd gekeken naar het gebruik van vitamine supplementen. Gedurende de periode dat deze groep werd gevolgd, kregen 14.130 personen diabetes.
Het gebruik van multivitamine supplementen had geen effect op het risico op diabetes. Maar personen die dagelijks vitamine C supplementen (- 9%), of calcium supplementen (- 15%) gebruikten hadden een significant lagere kans op diabetes. Het gebruik van supplementen met andere vitamines of mineralen bleek geen effect te hebben.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 232.007 personen.

|Bron: Song Y. Multivitamins, individual vitamin and mineral supplements, and risk of diabetes mellitus among older U.S. adults. Diabetes Care. 2010 Oct 26. [Epub ahead of print] Link.|


Vis en diabetes type 2 (deel 3).


Zondag, 28 november 2010.

Omega 3 vetzuren worden vaak in een verband gebracht met positieve effecten op hart- en vaatziekten, maar het is niet duidelijk of deze nutriënten een mogelijk negatief effect hebben op het risico op type 2 diabetes. 36.328 vrouwen werd gevraagd naar de inname van omega 3 vetzuren. Over een periode van > 12 jaar kregen 2.370 vrouwen diabetes type 2.
Zowel middelmatige- als hogere consumptie van omega 3 vetzuren uit vis werden in verband gebracht met een significant verhoogd risico op deze ziekte. Dit effect werd gevonden bij vrouwen met een verhoogde bloeddruk, en bij vrouwen zonder verhoogde bloeddruk.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 36.328 vrouwen.

|Bron: Djoussë L. Dietary omega-3 fatty acids and fish consumption and risk of type 2 diabetes. Am J Clin Nutr. 2010 Oct 27. [Epub ahead of print] Link.|


Dranken gezoet met suiker verhogen waarschijnlijk het risico op type 2 diabetes & het metabole syndroom.


Zondag, 31 oktober 2010.

De consumptie van dranken gezoet met suiker (DGS), waaronder soft drinks, fruit dranken, ijs thee, en energie/vitamine drankjes is wereldwijd gestegen. Regelmatige consumptie van DGS is in verband gebracht met gewichtstoename, het risico op overgewicht, en obesitas, maar de rol van DGS in het ontstaan van chronische metabole ziekten, zoals het metabole syndroom en type 2 diabetes, is nog niet quantitatief geëvalueerd. Daarom zochten wetenschappers in de literatuur naar prospectief onderzoek over de rol van DGS bij het ontstaan van deze metabole ziekten. Ze vonden 3 onderzoeken over het effect op het metabole syndroom, en 8 onderzoeken over het effect op diabetes type 2. In totaal kregen 15.043 personen diabetes, en 5.803 personen het metabole syndroom gedurende de onderzoeksperiodes.
Personen met de hoogste inname van DGS (meestal 1-2 drankjes/dag) hadden een 26% groter risico op het ontstaan van type 2 diabetes, en een 20% groter risico op het ontstaan van het metabole syndroom.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 310.819 personen voor diabetes, en 19.431 personen voor het metabole syndroom.

|Bron: Malik VS. Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes: A meta-analysis. Diabetes Care. 2010 Nov;33(11):2477-83. Link.|


Witte rijst verhoogd mogelijk het risico op diabetes type 2, terwijl bruine rijst dit risico mogelijk verlaagd.


Donderdag, 17 juni 2010.

Omdat bruine en witte rijst verschillende nutriënten bevatten, hebben ze misschien een verschillende effect op het risico op diabetes type 2. In een behoorlijk grote onderzoeksgroep werd gekeken wat de invloed was van de consumptie van witte en bruine rijst op het risico op diabetes type 2.
Hoge consumptie van witte rijst verhoogde het risico op diabetes (+ 17%), terwijl hoge inname van bruine rijst dit risico juist verlaagde (- 11%). Hieruit werd berekend dat het vervangen van witte rijst door bruine rijst de kans op diabetes met tot 36% kan verlagen.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 197,228 personen.

|Bron: Sun Q. White Rice, Brown Rice, and Risk of Type 2 Diabetes in US Men and Women. Arch Intern Med. 2010 Jun 14;170(11):961-9. Link.|


Overgewicht en obesitas geven waarschijnlijk een sterk verhoogd risico op diabetes type 2.


Maandag, 31 mei 2010.

Wetenschappers wilden weten hoe sterk het risico op diabetes type 2 is voor mensen met overgewicht of obesitas, vergeleken met mensen met een normaal gewicht. In de literatuur vonden ze 18 prospectieve studies die aan de door hun gestelde criteria voldeden.
Mensen met overgewicht hadden een 3x zo'n grote kans op diabetes (RR = 2.99), en mensen met diabetes een 7x zo'n grote kans (RR = 7.19) als mensen met een normaal gewicht.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek.

|Bron: Abdullah A. The magnitude of association between overweight and obesity and the risk of diabetes: A meta-analysis of prospective cohort studies. Diabetes Res Clin Pract. 2010 May 19. [Epub ahead of print] Link.|


Matig gebruik van alcohol verlaagt waarschijnlijk de kans op diabetes type 2.


Woensdag, 4 november 2009.

Om te kijken naar een mogelijk dosis-afhankelijk effect van alcohol op het risico op diabetes 2, zochten wetenschappers in de literatuur naar onderzoek hierover. Er werden 20 prospectieve onderzoeken gevonden die hier naar keken.
Vergeleken met geheelonthouders, hadden mannen met matige alcohol consumptie (22 g alcohol/dag) een 13% verlaagde kans op diabetes. Naarmate de consumptie steeg, steeg ook de kans op diabetes, die bij 60 g alcohol per dag vergelijkbaar werd met die van geheelonthouders. Vergeleken met geheelonthouders, hadden vrouwen met matige alcohol consumptie (24 g alcohol/dag) een 40% verlaagde kans op diabetes. Naarmate de consumptie steeg, steeg ook de kans op diabetes, die bij 50 g alcohol per dag vergelijkbaar werd met die van geheelonthouders. De auteurs komen dan ook tot de conclusie dat matige consumptie van alcohol de kans op diabetes type 2 verlaagt.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: ? personen.

|Bron: Balliunas DO. Alcohol as a risk factor for type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Care. 2009 Nov;32(11):2123-32. Link.|


Effecten van glucose controle bij volwassenen met diabetes type 2.


Donderdag, 8 oktober 2009.

Resultaten van klinisch onderzoek over de effecten van glucose controle op het risico van hart-en vaatziekten laten tegenstrijdige resultaten zien. Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over klinische voordelen/nadelen van intensieve- in tegenstelling tot conventionele glucose controle voor volwassenen met diabetes type 2. Er werden 5 studies gevonden die aan de criteria voldeden.
Intensieve glucose controle verlaagde het risico op hart-en vaatziekten met 10%, maar had geen effect op overlijden aan hart-en vaatziekten, of de totale kans op overlijden. Maar intensieve glucose controle verdubbelde de kans op ernstige hypoglycemie.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht. | Onderzochte groep: 27,802 personen.

|Bron: Kelly TN. Systematic review: glucose control and cardiovascular disease in type 2 diabetes. Ann Intern Med. 2009 Sep 15;151(6):394-403. Link.|


Rood-, en bewerkt vlees verhogen mogelijk kans op diabetes type 2.


Zondag, 9 augustus 2009.

Zeer recent is een literatuuroverzicht gepubliceerd naar de relatie tussen consumptie van vlees en de kans op diabetes type 2. De auteurs vonden 12 prospectieve studies waarin deze relatie is onderzocht en keken naar het gemiddelde effect van de resultaten uit deze studies.
Hoge consumptie van rood vlees (varkens-, rund-, en lamsvlees) verhoogde de kans op diabetes met 21%, en hoge consumptie van bewerkt vlees verhoogde de kans met 41%. De auteurs vermeldden erbij dat er heterogeniteit is gevonden in de effecten tussen de studies onderling. M.a.w. niet alle individuele studies lieten hetzelfde effect zien, waaruit je mag afleiden dat nog meer onderzoek nodig is voordat "definitieve" conclusies kunnen worden getrokken.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: ? personen.

|Bron: Aune D. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia. 2009 Aug 7. [Epub ahead of print] Link.|


Vis en diabetes type 2 (deel 2).


Woensdag, 5 augustus 2009.

Las U 2 weken geleden nog dat een publicatie over een kleine onderzoeksgroep liet zien dat consumptie van vis mogelijk de kans op diabetes verlaagt, nu laat een grootschaliger onderzoek een verhoogd risico op diabetes zien. Dit laat ons duidelijk zien dat we conclusies - en daaruit voorvloeiende aanbevelingen - niet moeten baseren op één enkel onderzoek, maar op literatuuroverzichten van al het relevante onderzoek.
Van een grote groep mensen werd de visconsumptie vastgelegd. Vervolgens werd na 14-18 jaar gekeken wat het effect hiervan was op het risico op diabetes type 2.
In deze periode kregen 9.380 personen diabetes. Hoge consumptie van vis (≥ 5 porties/week) verhoogde de kans op diabetes significant met 22%.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 195,204 personen.

|Bron: Kaushik M. Long-chain omega-3 fatty acids, fish intake, and the risk of type 2 diabetes mellitus. Am J Clin Nutr. 2009 Jul 22. [Epub ahead of print] Link.|


Mogelijk effect van vis en weekdieren op diabetes.


Vrijdag, 24 Juli 2009.

Consumptie van vis, witte vis, en olierijke vissoorten laat de kans op diabetes type 2 dalen. Dat effect is gevonden in een deel van de EPIC studie (een grootschalig onderzoek dat is op gezet om de relatie dieet/lifestyle en het risico op kanker en andere chronische ziekten te onderzoeken).
Personen die 1 of meer x per week vis aten hadden een 25% lagere kans op diabetes dan personen die minder vaak vis aten. Maar dit effect werd niet gevonden door consumptie van gebakken vis. En consumptie van weekdieren (mosselen, inktvissen) liet de kans op diabetes stijgen met 36%.


prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 21.984 personen.

|Bron: Patel PS. The association between type of dietary fish and seafood intake and the risk of incident type 2 diabetes: The EPIC-Norfolk cohort study. Diabetes Care. 2009 Jul 10. [Epub ahead of print] Link.|


Glycemische controle by type 2 diabetes verlaagt kans op overlijden aan hart-, en vaatziekten niet.


Donderdag, 14 Mei 2009.

Een literatuuroverzicht van 5 studies laat zien dat glycemische controle bij personen met diabetes 2 zorgt voor een verlaagd risico op hartziekten. Er werd geen effect gevonden op de kans een beroerte te krijgen of op de kans om te overlijden aan hart-, en vaatziekten.
Zware hypoglycemie, opgewekt door intensieve behandelingen, leidde tot een verhoogde kans op overlijden aan hart-, en vaatziekten.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht. | Onderzochte groep: 32.629 personen.

|Bron: Mannucci E. Prevention of cardiovascular disease through glycemic control in type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized clinical trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009 May 7. [Epub ahead of print] Link.|