Wetenschappelijke informatie over het effect van chocolade op hart- en vaatziekten:

Effecten van cacao of chocolade op het cholesterol en de bloeddruk.


Maandag, 6 februari 2012.

Er is al veel gepubliceerd over mogelijke effecten van cacao of chocolade op het hart. Wetenschappers vonden in de literatuur de resultaten van 42 gerandomiseerde onderzoeken naar effecten van cacao of chocolade op de gezondheid van het hart. De resultaten hiervan werden op een hoop gegooid. De onderzoeken duurden tot maximaal 18 weken.
Chocolade of cacao verlaagde de ongevoeligheid voor insuline met 33%. Er was een verhoogde bloeddoorstroming door uitzetten van de bloedvaten bij chronische (+ 1,34%) en acute (+ 3,19%) consumptie. De diastolische bloeddruk nam af (- 1,6 mm Hg). Het goede cholesterol steeg enigszins (+ 0,03 mmol/L) en het slechte cholesterol daalde enigszins (- 0,07 mmol/L).
Een kwaliteitsbepaling van de onderzoeken liet zien dat sommige onderzoeken wel wat te wensen over lieten. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat sommige positieve effecten zouden afzwakken als bepaalde uitkomsten systematischer werden beschreven.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 1.297 personen.

|Bron: Hooper L. Effects of chocolate, cocoa, and flavan-3-ols on cardiovascular health: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Am J Clin Nutr. 2012 Feb 1. [Epub ahead of print] Link.|


chocolade verlaagt mogelijk de kans op overlijden aan hartziekten na een hartinfarct.


Maandag, 16 november 2009.

In een ziekenhuis in Stockholm werd 1169 personen gevraagd een vragenlijst in te vullen nadat ze waren opgenomen voor hun eerste hartinfarct. Daarna werden ze gedurende 8 jaar gevolgd.
Consumptie van chocolade gaf een sterk beschermend effect tegen het overlijden aan hartziekten. Vergeleken met degenen die geen chocolade aten, verlaagde consumptie van chocolade de kans met 27%, 44% en 66% voor personen met een consumptie van minder dan eens per maand, tot 1 keer per week, en 2 keer of vaker per week. Andere zoetigheid had geen effect op overlijden aan hartziekten.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 1169 personen zonder diabetes.

|Bron: Janszky I. Chocolate consumption and mortality following a first acute myocardial infarction: the Stockholm Heart Epidemiology Program. J Intern Med. 2009 Sep;266(3):248-57. Link.|