Wetenschappelijke informatie over het effect van afvallen/gewichtsverlies op hart- en vaatziekten:

Het volgen van een dieet verlaagt mogelijk het "slechte" LDL-cholesterol. Sporten lijkt dit niet te doen.


Maandag, 30 januari 2012.

In het verleden hebben studies tegenstrijdige conclusies getrokken over effecten van het dieet, sporten, of de combinatie van beiden op het cholesterol. Een groep onderzoekers besloot daarom de bestaande gegevens uit gerandomiseerd onderzoek op een hoop te gooien. Na te hebben gezocht in de wetenschappelijke literatuur, vonden de onderzoekers 6 studies die 4 weken of langer duurden.
Het onderzoek liet zien dat het volgen van een dieet - al dan niet in combinatie met sporten - leidde tot een significante afname van de gehaltes aan triglyceriden, totaal cholesterol en "slecht" LDL-cholesterol. Mensen die sporten hadden alleen een verlaagd gehalte aan triglyceriden. Er werden geen significante effecten gevonden op het "goede" HDL-cholesterol.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 788 personen.

|Bron: Kelley GA. Comparison of aerobic exercise, diet or both on lipids and lipoproteins in adults: A meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr. 2011 Dec 9. [Epub ahead of print] Link.|


Een dieet laag in koolhydraten? Hoge consumptie van plantaardige voeding verlaagt mogelijk de kans op overlijden vergeleken met dierlijke voeding.


15 september 2010.

Tot nu toe is weinig gepubliceerd over de relatie tussen diëten laag in koolhydraten (KH) en het risico op overlijden. Wetenschappers onderzochten deze relatie in 2 onderzoeksgroepen die gedurende 20-26 jaar werden gevolgd. Er werd gekeken naar 2 vormen van een KH-laag dieet: 1) gebaseerd op dierlijke producten (met de nadruk op dierlijke vetten en eiwitten), en 2) gebaseerd op plantaardige producten (met de nadruk op plantaardige vetten en eiwitten). Gedurende de observatieperiode overleden 21.233 personen.
Extreem lage consumptie van KH verhoogde de kans op overlijden met 12%. Een lage inname van KH in combinatie met een hoge consumptie van dierlijke producten verhoogde de kans op overlijden met 23%. Dit werd vooral veroorzaakt door een verhoogde kans op overlijden aan kanker (+ 28%). Terwijl een lage inname van KH in combinatie met een hoge consumptie van plantaardige producten de kans op overlijden verlaagde met 20%. Dit werd veroorzaakt door een verlaagde kans op overlijden aan hart- en vaatziekten (- 23%).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 129.716 personen.

|Bron: Fung TT. Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: two cohort studies. Ann Intern Med. 2010 Sep 7;153(5):289-98. Link.|