Wetenschappelijke informatie over het effect van koffie en thee op hart- en vaatziekten:

Consumptie van thee verlaagt mogelijk het risico op overlijden bij bejaarde Chinese mannen.


Zaterdag, 28 januari 2012.

Het effect van de consumptie van thee op de gezondheid is zelden onderzocht bij bejaarden. In China werd gekeken wat de gevolgen op de gezondheid zijn van de dagelijkse consumptie van thee.
Mannen die (bijna) dagelijks thee dronken hadden een 10-20% verlaagd risico op overlijden gedurende de loop van het onderzoek, vergeleken met mannen die zelden thee dronken. Bij vrouwen werd dit effect niet gevonden. Hoge consumptie van thee werd ook in verband gebracht met een afname van de cognitieve achteruitgang en het risico op hart- en vaatziekten.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 32.606 personen.

|Bron: Qiu L. Associations between frequency of tea consumption and health and mortality: evidence from old Chinese. Br J Nutr. 2012 Jan 16:1-12. [Epub ahead of print] Link.|


Matige consumptie van koffie verlaagt mogelijk het risico op een beroerte.


Dinsdag 15 november 2011.

Consumptie van koffie wordt inconsistent in verband gebracht met het risico op een beroerte. Wetenschappers gooiden de resultaten van de verschillende beschikbare prospectieve studies op een hoop en keken toen naar het effect. Ze vonden 11 studies waaraan bijna een half miljoen mensen deelnamen en waarin 10.003 personen een beroerte kregen.
Mensen met een matige consumptie van koffie bleken een verlaagd risico te hebben op een beroerte. Vergeleken met personen die geen koffie drinken, hadden personen die 2 kopjes koffie (- 14%), 3-4 kopjes koffie (- 17%), en 6 kopjes koffie (- 13%) per dag dronken, een significant verlaagd risico op een beroerte. Bij 8 kopjes koffie per dag daalde het risico ook, maar dit effect was niet significant (- 7%).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 479.689 personen.

|Bron: Larsson SC. Coffee Consumption and Risk of Stroke: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies. Am J Epidemiol. 2011 Nov 1;174(9):993-1001. Link.|


Koffie en de kans op een beroerte.


Woensdag, 16 maart 2011.

34.670 Zweedse vrouwen werden gevolgd over een periode van 10 jaar. In deze periode kregen 1.680 vrouwen een beroerte. De consumptie van koffie bleek het risico op een beroerte te verlagen. Het risico daalde met 22% bij de consumptie van 1-2 kopjes per dag, en dit effect bleef gelijk bij hogere consumptie.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 34.670 vrouwen.

|Bron: Larsson SC. Coffee Consumption and Risk of Stroke in Women. Stroke. 2011 Mar 10. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Koffie en thee beschermen tegen hartziekten. Toch?


Maandag, 21 juni 2010.

Thee en koffie verlagen het risico op hartziekten. Zo meldde het RTL-nieuws vandaag (1). Dit was gebaseerd op een onderzoek van het UMC utrecht, waarin 37.000 mensen gedurende 13 jaar werd gevolgd (2). Aan het eind van dit onderzoek hadden 1.387 mensen kransslagaderziekte gekregen, waarvan er 123 overleden.
Hoge consumptie van zwarte thee, en matige consumptie van koffie (1-4 koppen per dag) bleken het risico op kransslagaderziekte met respectievelijk 30% en 20% te verlagen.
Maar............
Bijna tegelijkertijd zijn ook de resultaten van een ander Nederlands onderzoek gepubliceerd (3). Aan dit onderzoek deden 120.852 mensen mee die gedurende 10 jaar werden gevolgd. In dit onderzoek overleden maar liefst 1.789 mensen aan hartziekten.
Het onderzoek liet zien dat mannen met een hoge koffie consumptie een verhoogde kans hadden op overlijden aan hartziekten (+ 9% per kop koffie), terwijl dit risico werd verlaagd door consumptie van thee (- 9% per kop thee). Vrouwen hadden een verlaagde kans op overlijden aan hartziekten door hoge consumptie van koffie (- 12% per kop koffie).
Jammer dat dit onderzoek het nieuws niet haalde.................


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek.

|Bronnen:
1) RTL nieuws. 21 juni 2010. Link.
2) umcutrecht.nl Thee of koffie verlaagt kans hartziekte. Link.
3) Leurs LJ. Total fluid and specific beverage intake and mortality due to IHD and stroke in the Netherlands Cohort Study. Br J Nutr. 2010 May 11:1-10. [Epub ahead of print] Link.|


Is er een effect van koffie op het risico op overlijden?


Maandag, 29 maart 2010.

Verschillende studies in het verleden lieten zien dat personen met een hogere consumptie van koffie mogelijk een verlaagde kans op overlijden hadden (1, 2), maar in minstens 1 studie werd een niet-significant verhoogd risico op overlijden gevonden (3).
Deze maand is er weer een studie gepubliceerd waarin werd gekeken naar de relatie tussen koffie en de levensverwachting (4). 37.742 Japanse mannen en vrouwen gaven informatie over hun voeding. Na 10,3 jaar bleken 2.454 personen te zijn overleden. Vrouwen met de hoogste consumptie van koffie (3 kopjes of meer per dag) hadden een significant 25% verlaagde kans op overlijden. Dit effect werd veroorzaakt door een sterk verlaagde kans op overlijden aan hartziekten. Bij mannen werd geen effect gevonden op overlijden aan kanker of hartziekten.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 37.742 personen.

|Bronnen:
1) Lopez-Garcia E. The relationship of coffee consumption with mortality. Ann Intern Med. 2008 Jun 17;148(12):904-14. Link.
2) Happonen P. Coffee consumption and mortality in a 14-year follow-up of an elderly northern Finnish population. Br J Nutr. 2008 Jun;99(6):1354-61. Link.
3) Kahn HA. Association between reported diet and all-cause mortality. Twenty-one-year follow-up on 27,530 adult Seventh-Day Adventists. Am J Epidemiol. 1984 May;119(5):775-87. Link.
4) Sugiyama K. Coffee Consumption and Mortality Due to All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer in Japanese Women. J Nutr. 2010 Mar 24. [Epub ahead of print] Link.|