Wetenschappelijke informatie over het effect van noten op hart- en vaatziekten:

Er is mogelijk geen verschil tussen verschillende soorten noten in het effect op het cholesterol.


Maandag, 31 mei 2010.

Epidemiologisch onderzoek laat consistent zien dat consumptie van noten in verband wordt gebracht met een verlaagd risico op hartziekten. Als gevolg daarvan zijn er veel interventie onderzoeken gekomen naar de effecten van noten op het cholesterol. Wetenschappers gooiden 25 van deze studies op een hoop om te kijken naar de effecten. Mensen in deze onderzoeken hadden een normaal of verhoogd cholesterol en gebruikten geen medicatie tegen cholesterol.
Met een dagelijkse consumptie van 67 g noten per dag werden de volgende resultaten bereikt: Een verlaagd cholesterol (-5.1%), en een verlaagd "slecht" cholesterol (-7.4%). Concentraties van triglyceriden werden verlaagd (-10.2%) bij personen met triglyceriden waarden van minimaal 150 mg/dL, maar niet bij personen met lagere waarden. De effecten van noten waren afhankelijk van de geconsumeerde dosis, en verschillende soorten noten hadden vergelijkbare effecten op het cholesterol. Verder waren de gevonden effecten het sterkst bij personen met hoge waarden van het "slechte" (LDL) cholesterol, bij personen met een lage BMI, en bij personen die een Westers dieet volgden.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van interventie onderzoek. | Onderzochte groep: 583 personen.

|Bron: Sabaté J. Nut consumption and blood lipid levels: a pooled analysis of 25 intervention trials. Arch Intern Med. 2010 May 10;170(9):821-7. Link.|