Wetenschappelijke informatie over het effect van (verzadigd) vet op hart- en vaatziekten:

Voedingscentrum: Het "juiste broodbeleg bij een verhoogd triglyceridengehalte".
Deel 3. Alle vette soorten broodbeleg zijn gunstiger voor uw triglyceriden dan de magere varianten.


Dinsdag, 20 augustus 2013. | Lees verder...

Zoals ik in deel 2 aangaf, zijn de adviezen die het Voedingscentrum geeft om de verhouding totaal/HDL-cholesterol te verbeteren feitelijk onjuist. Volgens het Voedingscentrum dienen we hiervoor magere soorten vleeswaren + kaas of zoet beleg te gebruiken. Volgens de wetenschappelijke bronvermelding die het Voedingscentrum zelf gebruikt, kun je beter pindakaas, chocolade pasta en volvette soorten vleeswaren + kaas gebruiken om de verhouding totaal/HDL-cholesterol te verbeteren.
Om een verhoogd triglyceriden gehalte te verlagen, geeft het Voedingscentrum hetzelfde advies: kies magere soorten vleeswaren en kaas. Wederom wordt dit tegengesproken door de wetenschappelijke bronvermelding van het Voedingscentrum. Deze laat duidelijk zien dat de triglyceriden gehaltes dalen naarmate je kiest voor meer vetten in je voeding. Zowel voor het cholesterol als voor de triglyceriden kun je dus beter kiezen voor pindakaas, chocolade pasta en volvette soorten vleeswaren + kaas.


|Bronnen: 7 verschillende artikelen. Zie het complete stuk voor referenties.|


Voedingscentrum: Het "juiste broodbeleg bij een verhoogd cholesterolgehalte".
Deel 2. Chocolade pasta en pindakaas zijn beter voor uw cholesterol dan magere vleeswaren en kaassoorten.


Vrijdag, 26 juli 2013. | Lees verder...

Zoals ik in deel 1 aangaf, zijn de adviezen die het Voedingscentrum geeft om het cholesterol te verlagen niet logisch en waarschijnlijk onjuist. In deel 2 heb ik een feitelijke berekening gemaakt van effecten van verschillende soorten broodbeleg op het cholesterol. Hierbij heb ik rekening gehouden met het gegeven dat verschillende vetzuren ook daadwerkelijk voor verschillende effecten zorgen.
Het resultaat zal voor velen verbazingwekkend zijn: volgens het Voedingscentrum dienen we effecten op het cholesterol te beoordelen door naar de verhouding totaal/HDL-cholesterol te kijken. Soorten broodbeleg met het meest gunstige effect hebben op het cholesterol zijn dan pindakaas en chocolade pasta. Producten die we van het Voedingscentrum echt niet mogen gebruiken. Naast de pindakaas en chocolade pasta zijn de vette soorten vleeswaren en kaassoorten beter voor het cholesterol dan de magere varianten. Het is daarom onbegrijpelijk dat ons Nederlandse adviesorgaan er voor kiest te adviseren juist de magere soorten vleeswaren en kaassoorten te gebruiken.


|Bronnen: 6 verschillende artikelen. Zie het complete stuk voor referenties.|


Voedingscentrum: Het "juiste broodbeleg bij een verhoogd cholesterolgehalte".
Deel 1. Vette soorten broodbeleg bevatten ook onverzadigd vet.


Dinsdag, 23 juli 2013. | Lees verder...

Het Voedingscentrum raadt ons aan om 30+ kaas en avocado's op het brood te doen. Tegelijkertijd wordt geadviseerd zo weinig mogelijk worst, rauwe ham, pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta te gebruiken. De adviezen zijn gebaseerd op de hoeveelheden verzadigd vet in de producten en dienen ervoor te zorgen dat het cholesterol verbetert [1]. Op basis van eenvoudige logica zijn deze adviezen echter onzinnig: 30+ kaas en avocado's bevatten per standaard portie meer verzadigd vet dan worst, rauwe ham, pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta.
Buiten verzadigd vet bevatten voedingsmiddelen ook onverzadigd vet wat gunstig is voor het cholesterol [2]. De verhoudingen verzadigd vet/ onverzadigd vet in pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta zijn gunstiger dan in achterham en 30+ kaas. Als gevolg hiervan zijn pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta waarschijnlijk gunstiger voor het cholesterol dan achterham en 30+ kaas. Toch wordt ons verteld dat we vooral moeten kiezen voor achterham, 30+ kaas en avocado's op het brood. Pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta zouden slechts bij uitzondering geconsumeerd moeten worden.


|Bronnen:
[1] Voedingsadviezen bij een verhoogd cholesterolgehalte. 2011, Stichting Voedingscentrum Nederland, Den Haag. Link.
[2] Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Geraadpleegd op 22 juli 2013. Link.|


Linolzuur en hart- en vaatziekten. Deel 2: Geen duidelijk bewijs dat linolzuur gunstig is voor het cholesterol.


Zondag, 17 februari 2013. | Lees verder...

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft in 2009 een gezondheidsclaim over het effect van linolzuur positief beoordeeld [1]. Zonder enige vorm van twijfel kon worden geconcludeerd dat linolzuur het cholesterolgehalte verlaagt. Het bewijs voor een dergelijk effect was geleverd door 2 wetenschappelijke publicaties.
Eén van deze publicaties was een overzichtsartikel van bestaande onderzoeken [2]. Hierin is echter niet gekeken wat de invloed van linolzuur is op het cholesterolgehalte. Er werd gekeken hoe het cholesterol verandert indien de inname van koolhydraten wordt verlaagd en tegelijkertijd de inname van linolzuur in combinatie met alfa-linoleenzuur stijgt. Om te "bewijzen" dat linolzuur en alfa-linoleenzuur een vergelijkbaar effect hebben, verwijst de EFSA naar een 2e publicatie. Dit betreft een klein interventie onderzoekje waarin is gekeken of het cholesterol verandert bij een verandering in de inname van linolzuur en alfa-linoleenzuur [3]. Uit dit onderzoekje blijkt echter dat alfa-linoleenzuur gunstig zou zijn voor het cholesterol, terwijl geen effect werd gevonden bij een verandering in de inname van linolzuur. In beide publicaties die de EFSA gebruikt als onderbouwing staat nergens beschreven dat linolzuur daadwerkelijk gunstig was voor het cholesterol.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gecontroleerd onderzoek.

|Bronnen:
[1] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to linoleic acid and maintenance of normal blood cholesterol concentrations (ID 489) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1276. [12 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1276. Beschikbaar op: Link.
[2] Mensink RP et al. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr. 2003 May;77(5):1146-55. Link.
[3] Goyens PL et al. The dietary alpha-linolenic acid to linoleic acid ratio does not affect the serum lipoprotein profile in humans. J Nutr. 2005 Dec;135(12):2799-804. Link.|


Linolzuur en hart- en vaatziekten. Deel 1: Becel en het Voedingscentrum


Maandag, 11 februari 2013. | Lees verder...

Deze week meldde het NOS-nieuws dat Omega-6 mogelijk ongezond is. Dat zou een vervelend gevolg kunnen hebben voor het gebruik van margarines/halvarines in ons land. Deze zijn namelijk rijk aan linolzuur, wat het voornaamste Omega-6 vetzuur in ons dieet is. Het Voedingscentrum haastte zich met een reactie dat halvarine met linolzuur prima op onze boterham kan. Het onderzoek waar de NOS aan refereert, zou dus niet relevant zijn. Dit onderzoek is echter een overzichtsartikel van gerandomiseerd onderzoek. Een type onderzoek dat - over het algemeen - wordt gezien als zeer betrouwbaar. Omdat resultaten uit dit type onderzoek zomaar van tafel worden geveegd, zou je mogen verwachten dat het Voedingscentrum zelf komt met overtuigend bewijs dat linolzuur het risico op coronaire hartziekten juist zou verlagen. Dat gebeurt echter niet.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek.

|Bron: 5 verschillende artikelen. Zie het complete stuk voor referenties.|


Transvetten uit geharde plantaardige oliën verhogen misschien het risico op hartziekten. Transvetten uit zuivel en vlees lijken dit niet te doen.


Dinsdag, 20 maart 2012. | Lees verder...

Transvetten lijken een negatief effect te hebben op het cholesterol. Maar het is niet duidelijk of transvetten daadwerkelijk het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Tevens is het niet duidelijk of er een verschil in effect is tussen transvet uit geharde plantaardige oliën en transvetten uit zuivel of vlees.
Ik heb in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar prospectief onderzoek over het effect van transvetten op het risico op hart- en vaatziekten. In totaal vond ik 13 artikelen. Er zijn aanwijzingen dat transvet uit geharde plantaardige oliën het risico op hartziekten verhoogt, maar deze aanwijzingen zijn er niet voor inname van transvet uit zuivel en vlees. Het is onzeker wat het effect van transvetten is op het risico op een beroerte. En het is onduidelijk of hoge consumptie van transvetten zich vertaalt in een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (alle typen gecombineerd).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek.

|Bron: 13 verschillende artikelen. Zie het complete stuk voor referenties.|


Sterfte aan hartziekten en beroertes het hoogst in landen met de laagste consumptie van verzadigd vet.


Vrijdag, 2 maart 2012. | Lees verder...

Onderzoek uit het verleden liet zien dat de hoogste sterftecijfers door hartziekten voorkwamen in de landen met de hoogste consumptie van verzadigd vet (1). Sinds 1977 is echter niet meer gekeken of dit effect nog steeds wordt gevonden.
In 2008 heeft de Britse Hartstichting een rapport gepubliceerd met beschikbare cijfers over de landelijke consumptie van verzadigd vet enerzijds, en het risico op overlijden aan hartziekten en beroertes anderzijds (2). Deze cijfers hoefde ik alleen maar aan elkaar te linken.
Resultaat: De hoogste sterftecijfers aan hartziekten en beroertes kunnen worden gevonden in landen met de laagste inname van verzadigd vet. Dit effect geldt voor zowel mannen als vrouwen.


Opzet onderzoek: ecologisch onderzoek.

|Bronnen:
1) Artaud-Wild SM et al. Differences in coronary mortality can be explained by differences in cholesterol and saturated fat intakes in 40 countries but not in France and Finland. A paradox. Circulation. 1993 Dec;88(6):2771-9. Link.
2) Allender S et al. European cardiovascular disease statistics 2008 edition. Link.|


Robert Hoenselaar over verzadigd vet, het cholesterol en hartziekten. Deel 1: Mijn discussie via de wetenschappelijke literatuur.


Vrijdag, 27 Januari 2012. | Lees verder...

Een groep van 13 wetenschappers heeft een aantal maanden geleden een artikel gepubliceerd om uit te leggen waarom het van belang is om de inname van verzadigd vet te beperken om zodoende het risico op hartziekten te beperken. Mijn reactie op hun verhaal is ook gepubliceerd. Vanuit wetenschappelijk perspectief, rammelt het verhaal van de wetenschappers aan alle kanten. Deel 2 volgt.Martijn Katan over verzadigd vet in relatie tot cholesterol & hart- en vaatziekten.


Zondag, 12 Augustus 2011. | Lees verder...

Professor Doctor Martijn Katan is een van de meest vooraanstaande Nederlandse voedingswetenschappers. De media vraagt geregeld naar zijn mening over nieuw onderzoek betreffende de relatie tussen voeding en de gezondheid.
Dit jaar heeft het Deense parlement ingestemd met een belasting op producten waar verzadigd vet in zit. Aan de hand van dit gegeven neemt dhr. Katan een zeer duidelijke stelling in over de effecten van verzadigd vet op het cholesterol en het risico op hartinfarcten. Van iemand in zijn positie zou je verwachten dat hij zijn stelling wetenschappelijk goed kan onderbouwen, maar is dat ook zo?Open brief aan Het voedingscentrum. Betreffende: verzadigd vet in relatie tot hart- en vaatziekten.


Dinsdag, 22 Februari 2011. | Lees verder...

Geacht Voedingscentrum,

Ik heb in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar onderzoeken over de relatie tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten. Op mijn internetsite heb ik de resultaten van deze onderzoeken uitvoerig beschreven. Vervolgens heb ik gekeken of conclusies en aanbevelingen van 4 wetenschappelijke adviesorganen (Institute of Medicine. 2005; USDA/USDHHS. 2010; EFSA. 2010; Voedingscentrum. 2008) zijn gebaseerd op de beschikbare resultaten uit de literatuur.

Een korte samenvatting van mijn conclusies, ziet er als volgt uit:

 • Een samenvatting van de resultaten uit prospectief cohort onderzoek laat zien dat er geen aanwijzingen zijn dat verzadigd vet het risico op totale hart- en vaatziekten, hartziekten, en beroertes beïnvloedt. Zeer lage consumptie van verzadigd vet, verhoogt mogelijk zelfs het risico op de meest voorkomende vorm van een hersenbloeding: het intracerebrale hematoom.
 • Beide Amerikaanse adviesorganen (Institute of Medicine. 2005; USDA/USDHHS. 2010) geven de resultaten uit prospectief cohort onderzoek onjuist weer.
 • In niet één enkel gerandomiseerd interventie onderzoek waarin verzadigd vet is vervangen door meervoudig onverzadigd vet, kunnen de effecten op hart- en vaatziekten eenduidig worden toegeschreven aan verzadigd vet. Tevens bleken veranderingen in het serum cholesterol - die zijn veroorzaakt door veranderingen in de vetinname - het daarop volgende risico op hart- en vaatziekten niet te kunnen voorspellen.
 • Een analyse van de validiteit van de genoemde 4 adviesorganen, laat zien dat alle adviesorganen de meerderheid van resultaten uit gerandomiseerde- en prospectieve cohort onderzoeken negeren. Effecten van verzadigd vet op het 'goede' HDL-cholesterol worden systematisch genegeerd. En werkelijke resultaten zoals deze zijn gepresenteerd in de wetenschappelijke literatuur zijn in 2 rapporten "aangepast" om op overtuigende wijze "aan te tonen" dat verzadigd vet het risico op hart- een vaatziekten verhoogt.
 • Gerandomiseerd onderzoek laat zien dat zelfs boter, margarine, en mayonaise nog beter zijn voor de verhouding totaal:HDL cholesterol, dan koolhydraten.
 • Prospectief onderzoek laat zien dat er geen bewijs is dat vetten uit vlees en zuivel het risico op hart- en vaatziekten verhogen.
 • In 5 van de 6 beschikbare prospectieve onderzoeken bleek boter beter te zijn voor het hart dan margarine.

Een uitgebreide analyse van de resultaten die tot deze conclusies leidden, vind U op mijn internetsites:
Hoenselaar R. Advies voedingscentrum onjuist: geen bewijs effect verzadigd vet op hart- en vaatziekten. Voedingengezondheid.com. Beschikbaar op: Link . Geraadpleegd op: 22 februari, 2011.
Hoenselaar R. Dietary fat, dietary cholesterol, and cardiovascular disease. Canceranddiet.nl. Beschikbaar op: Link . Geraadpleegd op: 22 februari, 2011.

Mijn vragen zijn als volgt:

 • Wat vindt u van mijn conclusies? Denkt u dat er conclusies tussen zitten die door andere resultaten uit de wetenschappelijke literatuur onderuit gehaald kunnen worden?
 • Waarom neemt u de resultaten uit de wetenschappelijke literatuur, zoals ik deze hierboven heb weergegeven, niet mee in uw conclusies of adviezen?
 • U baseert uw adviezen mede op de conclusies van de overige, genoemde adviesorganen. Was U op hoogte van het feit dat beide Amerikaanse adviesorganen, de resultaten uit prospectief onderzoek verdraaien? Wat vindt u nu nog van de betrouwbaarheid van de genoemde rapporten?
 • Vind u nu nog steeds dat er overtuigend bewijs is, dat verzadigd vet het risico op hart- en vaatziekten verhoogt?

Graag hoor ik van U.

Hoogachtend, R. Hoenselaar


Opzet onderzoek: (Literatuuroverzichten van) gerandomiseerd + prospectief onderzoek.


Het vervangen van verzadigd vet door meervoudig onverzadigd vet heeft mogelijk geen effect op de levensduur.


Maandag, 4 oktober 2010. | Lees verder...

Het voedingscentrum en andere adviesorganen op het gebied van gezonde voeding zijn bijzonder stellig in hun advies over verzadigd vet: Er wordt gesuggereerd dat er overtuigend bewijs is dat het verlagen van de verzadigd vet consumptie het risico op hart- en vaatziekten zal laten dalen. Dit advies is meestal gebaseerd op literatuuroverzichten van gerandomiseerd onderzoek naar a) de effecten van verzadigd vet op het cholesterol, en b) het verlagen van verzadigd vet en tegelijkertijd verhogen van meervoudig onverzadigd vet.
Toch is er niet één literatuuroverzicht wat op basis van gerandomiseerd (of prospectief) onderzoek tot de conclusie is gekomen dat het verlagen van de verzadigd vet consumptie het risico op hart(- en vaat)ziekten zal doen verminderen. Tevens lieten gerandomiseerde onderzoeken naar het vervangen van verzadigd vet door meervoudig onverzadigd vet zien dat er geen effect was op de levensduur.
Wat verder opvalt is dat zowel gerandomiseerd onderzoek als prospectief onderzoek suggereert dat er aanwijzingen zijn dat enkelvoudig onverzadigd vet mogelijk een negatief effect heeft op hart(- en vaatziekten). Tenslotte laat gerandomiseerd onderzoek zien dat een effect van een voedingsinterventie op het cholesterol een onbetrouwbare manier is om het risico op hart(- en vaat)ziekten te voorspellen.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzichten van gerandomiseerd & prospectief onderzoek.


Geen effect verzadigd vet op hart-en vaatziekten.


Dinsdag, 2 februari 2010.

Achtergrond: Op deze site kon U al lezen dat het vervangen van verzadigd vet door koolhydraten geen positieve invloed heeft op het cholesterol, en dat het vervangen van verzadigd vet door koolhydraten en enkelvouding onverzadigde vetzuren al helemaal geen positief effect had op de kans op hartziekten. In beide literatuuroverzichten werd echter geen melding gemaakt van de directe relatie tussen consumptie van verzadigd vet en de kans op hartziekten. Het volgende onderzoek uit begin van dit jaar deed dit wèl!
Over dit onderzoek: Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over de relatie tussen verzadigd vet en hartziekten, beroerten, en totale hart- en vaatziekten. Er werden 21 studies gevonden, en in totaal werden 347,747 personen gedurende 5-23 jaar gevolgd. In deze periode deden zich 11.006 cardiovasculaire incidenten voor. Inname van verzadigd vet stond niet in verband met een verhoogd risico op hartziekten (RR = 1.07; 95% CI = 0.96-1.19; P = 0.22), beroerten (RR = 0.81; 95% CI = 0.62-1.05; P = 0.11), en totale hart- en vaatziekten (RR = 1.00; 95% CI = 0.89-1.11; P = 0.95).
Tevens laat dit literatuuronderzoek duidelijk zien dat er op geen enkel moment in het verleden bewijs is geweest dat verzadigd vet de kans op hart- en vaatziekten verhoogt.... | Lees verder...


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 347,747 personen.


Hebben verzadigde vetten toch geen negatief effect op het cholesterol?


Zondag, 11 oktober 2009. | Lees verder...

Ouder onderzoek, maar toch nog bijzonder relevant: Een literatuuroverzicht uit 2003 - wat informatie gebruikte van 60 onderzoeken - liet zien dat het vervangen van koolhydraten door verzadigde vetten geen nadelig effect had op het cholesterol (ratio totaal:HDL). Toen de informatie werd vertaald naar voedingsmiddelen werd duidelijk dat zelfs boter en geharde margarines een minder nadelig effect zouden hebben op het cholesterol dan koolhydraten. Enkelvoudig trans onverzadigde vetzuren hadden wel een negatief effect op het cholesterol. Cis onverzadigde vetzuren hadden een positief effect op het cholesterol.
Waarom is dit nu nog relevant.......?
De Gezondheidsraad is het wetenschappelijke adviesorgaan voor zowel de overheid als het Voedingscentrum. De richtlijnen van het Voedingscentrum zijn dan ook vooral gebaseerd op de rapporten van de gezondheidsraad. De meest recente publicatie van de gezondheidsraad over macronutriënten komt uit 2006 (1). En in dit rapport zijn de richtlijnen over de relatie tussen vetten en coronaire hartziekten gerefereerd aan het voorgenoemde literatuuroverzicht.
De Gezondheidsraad heeft gelijk wanneer ze zegt dat het vervangen van verzadigd vet door onverzadigd vet goed is voor het cholesterol. Indien je het rapport van de Gezondheidsraad doorleest, zie je echter dat de richtlijn om minder verzadigd vet te eten - op basis van de bronvermelding - niet kan zijn gebaseerd op het mogelijke effect op coronaire hartziekten, maar op het mogelijke effect op lichaamsgewicht. De interpretatie van het Voedingscentrum dat je moet kiezen voor producten met zo min mogelijk verzadigd vet om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen, lijkt me dan ook een slechte/ongelukkige verwoording van de feiten (2): Indien je concludeert dat verzadigd vet slecht is voor het cholesterol, moet je volgens diezelfde criteria immers ook concluderen dat koolhydraten slecht (of mogelijk zelfs nog slechter) zijn voor je cholesterol.
Opmerking: De auteurs van het literatuuroverzicht benadrukken dat studies naar de effecten van bloedlipiden nooit studies kunnen vervangen waarin wordt gekeken naar de effecten van het dieet op daadwerkelijke hart- en vaatziekten. Hiervoor verwijs ik U door naar de publicatie van 15 september, 2009 op deze pagina.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht. | Onderzochte groep: 1672 personen.

|Bronnen:
1) Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/21. Link.
2) Het Voedingscentrum (16 februari 2009). Vetten. Geraadpleegd op 11-10-2009, van Link.|


Meervoudig onverzadigd vet goed voor het hart. Voor mannen lijken enkelvoudig onverzadigd vet en koolhydraten slechter dan verzadigd vet.


Dinsdag, 15 september 2009. | Lees verder...

Verzadigd vet wordt vaak in verband gebracht met een verhoogde kans op coronaire hartziekten terwijl onverzadigd vet de kans zou laten dalen.
Een groep wetenschappers maakte een literatuuroverzicht om te kijken wat het effect zou zijn van het vervangen van 5 energie% verzadigd vet door 5 energie% enkelvoudig onverzadigd vet of 5 energie% koolhdraten.
Er werden gegevens van 11 onderzoeksgroepen gevonden. Uit 6 van deze onderzoeksgroepen zijn in het verleden nog geen gegevens over dit onderwerp gepubliceerd.
Het vervangen van verzadigd vet door meervoudig onverzadigd vet liet de kans op hartziekten dalen voor zowel mannen als vrouwen. Voor vrouwen werd verder geen effect gevonden van het vervangen van verzadigd vet door enkelvoudig onverzadigd vet of koolhydraten.
Maar........
Voor mannen werd geen enkel positief effect gevonden van het vervangen van verzadigd vet door koolhydraten of enkelvoudig onverzadigd vet. Vervanging van verzadigd vet liet de kans op niet-fatale hartziekten zelfs stijgen indien het werd vervangen door enkelvoudig onderverzadigd vet (mannen van 60 jaar of ouder), of koolhydraten (zowel voor mannen jonger dan 60 jaar als voor mannen van 60 jaar of ouder).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 344.696 personen


Effect van transvetzuren op hartziekten.


Zaterdag, 22 augustus 2009.

Er komt steeds meer bewijs dat transvetzuren een negatief effect hebben op cardiovasculaire gezondheid. Een groep wetenschappers zochten in de literatuur naar publicaties waarin het effect van transvetzuren op risicofactoren voor hartziekten werd onderzocht.
De meest consistent gevonden effecten waren o.a. een verhoging van het (slechte) LDL-cholesterol, en een verlaging van het (goede) HDL-cholesterol. Er werden ook aanwijzingen gevonden voor een verminderde gevoeligheid voor insuline. Daarbij steeg de kans op overlijden aan hartziekten.
Het praktische gevaar van industriële transvetzuren lijkt groter te zijn dan van natuurlijke transvetzuren (uit zuivel en vlees).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht. | Onderzochte groep: ? personen.

|Bron: Mozaffarian D. Health effects of trans-fatty acids: experimental and observational evidence. Eur J Clin Nutr. 2009 May;63 Suppl 2:S5-21. Link.|