Wetenschappelijke informatie over het effect van consumptie van vis op hart- en vaatziekten:

Omega-3 vetten en het cholesterol. Deel 1. Visolie.


Maandag, 17 februari 2014. | Lees verder...

Het gebruik van visolie wordt in verband gebracht met allerlei gunstige effecten op de gezondheid. Het zou vooral gezond zijn voor het hart. Daarom wordt vaak aangenomen dat visolie dan wel een gunstig effect zal hebben op het cholesterol. Het meest "recente" literatuuroverzicht over dit onderwerp stamt al weer uit 2006. In het onderzoek keken wetenschappers naar bestaande onderzoeken over het effect van visolie op het cholesterol, de triglyceriden en enkele andere bloedwaarden.
Visolie bleek een gunstig effect te hebben op het HDL-cholesterol en de triglyceriden en tegelijkertijd een ongunstig effect te hebben op het LDL-cholesterol. Het gebruik van visolie is niet in verband gebracht met een gunstig effect op het CRP (een maat voor laaggradige ontstekingsreacties), nuchtere bloedglucoses en het HbA1c.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek.

|Bron: Balk EM. Effects of omega-3 fatty acids on serum markers of cardiovascular disease risk: a systematic review. Atherosclerosis. 2006 Nov;189(1):19-30. Link.|


Algenolie verhoogt het cholesterol. Effect op hartziekten is onzeker.


Donderdag, 2 februari 2012.

DHA en EPA zijn 2 typen olie die in vis voorkomen. En die in verband worden gebracht met een lager risico op hartziekten. Tegenwoordig is er plantaardige omega-3 olie op op basis van algen op de markt die ook DHA bevat. Wetenschappers zochten in de literatuur naar bestaand onderzoek over het effect van DHA uit algenolie op het cholesterol. Ze vonden 11 gerandomiseerde onderzoeken waaraan in totaal 485 personen mee hadden gedaan. Gemiddeld werd 1,86 g olie per dag gebruikt.
Het gebruik van algenolie zorgde voor een significante afname van het gehalte aan triglyceriden (-0,20 mmol/L). En voor en significante toename van zowel het "goede" HDL-cholesterol (+ 0,07 mmol/L) als "slechte" LDL-cholesterol (+ 0,23 mmol/L). Er is nog geen onderzoek gedaan naar het effect van algenolie op het daadwerkelijke ontstaan van hartziekten.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 485 gezonde personen.

|Bron: Bernstein AM. A Meta-Analysis Shows That Docosahexaenoic Acid from Algal Oil Reduces Serum Triglycerides and Increases HDL-Cholesterol and LDL-Cholesterol in Persons without Coronary Heart Disease. J Nutr. 2012 Jan;142(1):99-104. Link.|


Bewijs voor een beschermend effect van vis tegen hart- en vaatziekten is zwak. Er zijn geen aanwijzingen dat consumptie van vette vis een ander effect geeft dan niet-vette vis.


Donderdag, 12 Mei 2011. | Lees verder...

Literatuuroverzichten uit het verleden laten consistent zien dat de consumptie van vis het risico op hartziekten verlaagt. Maar studies waarin geen effect werd gevonden van vis consumptie op hartziekten werden in verhouding vaker buitengesloten uit deze literatuuroverzichten, dan studies waarin wel een beschermend effect werd gevonden. Indien we kijken naar alle beschikbare studies zien we dat in slechts 10 van de 37 onderzoeksgroepen een significant beschermend effect is gevonden van vis consumptie tegen hartziekten. En 6 v.d. 10 keer was dit ook nog in slechts een deel van de onderzoeksgroep.
Vis consumptie beschermt mogelijk tegen het risico op een beroerte, maar dit effect is alleen gevonden bij vrouwen, en de kracht van het beschermende effect is lang niet zo sterk als door het Voedingscentrum wordt gesuggereerd. Verder valt op dat, voor zowel hartziekten als beroertes, er meer aanwijzingen zijn voor een mogelijk beschermend effect in Amerikaanse, en Aziatische populaties, dan in Europese populaties.
Ondanks het gegeven dat wordt aangeraden om (deels-)vette vis te consumeren, waren er tot nu toe geen literatuuroverzichten die systematische hebben gekeken naar effecten uit consumptie van vette- en niet vette vis soorten op hart- en vaatziekten. Indien we kijken naar resultaten uit de beschikbare prospectieve studies, zien we dat er geen aanwijzingen zijn dat vette vis een ander effect heeft op hart- en vaatziekten dan niet vette vis.
Het Voedingscentrum stelt dat personen die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, baat kunnen hebben bij een hogere consumptie van vis dan 2 porties per week. Maar resultaten uit prospectief onderzoek geven hier geen aanwijzing voor.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek.


Vis en hart- en vaatziekten: Het Amerikaanse Voedingscentrum leest geen wetenschappelijke literatuur, of begrijpt de inhoud daarvan niet!


Zaterdag, 7 mei 2011. | Lees verder...

In 2010 presenteerde het Amerikaanse Voedingscentrum (USDA) haar rapport betreffende de richtlijnen voor gezonde voeding. Resultaten uit dit rapport dragen ook bij tot de adviezen van het Nederlandse Voedingscentrum. De USDA raadt aan om 2 porties vis per week te eten omdat dit zou kunnen bijdragen aan een verlaagde kans op fatale hartziekten. Als onderbouwing voor dit advies wordt o.a. gerefereerd aan resultaten van 10 prospectieve studies. En hierin zou een consistent beschermend effect tegen hart- en vaatziekten zijn gevonden uit consumptie van vette vis. De consumptie van vette vis is echter slechts onderzocht in 3 van deze 10 studies, en in niet één studie kon een significant beschermend effect worden gevonden bij consumptie van de aanbevolen hoeveelheid.
Tien van de tien keer fout vind ik wel èrg slordig!Inname van kwik en het risico op hart- en vaatziekten.


Zondag, 27 maart 2011.

De inname van methylkwik, via de consumptie van vis, is in verband gebracht met een potentieel verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maar het bewijs is tegenstrijdig. De inname van vis zou dit effect ook kunnen beïnvloeden. Van een grote groep Amerikaanse mannen en vrouwen zijn afgeknipte teennagels opgeslagen. Vervolgens is gekeken naar de concentratie methylkwik in de teennagels en deze is in verband gebracht met het daaropvolgende risico op hart- en vaatziekten.
Personen met hogere concentraties van methylkwik hadden geen verhoogd risico op hartziekten (- 15%), beroertes (- 14%) of totale hart en vaatziekten (- 15%). Het "beschermende" effect tegen hart- en vaatziekten was zelfs bijna significant (P = 0.06).
Sommige effect zijn nu eenmaal onverwachts. En toch ga ik u niet aanraden om kwik in te nemen. Ook de consumptie van mensenlijke teennagels lijkt me niet aan te raden.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 51.529 mannen en 121.700 vrouwen.

|Bron: Mozaffarian D. Mercury exposure and risk of cardiovascular disease in two U.S. cohorts. N Engl J Med. 2011 Mar 24;364(12):1116-25. Link.|


Omega-3 vetzuren verlagen de kans op overlijden voor personen met een verhoogd risico hierop.


Vrijdag, 24 Juli 2009.

Het gebuik van supplementen met Omega-3 vetzuren verlaagt de kans op overlijden aan hart-, en vaatziekten (-13%), en ook de totale kans op overlijden (-8%). Dat laat een zeer recent literatuuronderzoek zien. De auteurs van het literatuuronderzoek vonden in totaal 11 studies waarin supplementatie van EPA/DHA werd vergeleken met het gebruik van een placebo.
Er werd ook een kleine daling gevonden in niet-fatale cardiovasculaire aandoeningen (-8%). De verlaagde kans op overlijden kon voor een groot deel worden toegeschreven aan studies waarin personen werden onderzocht met een verhoogd risico op overlijden. Er kon geen duidelijk verschil in effect worden gevonden tussen verschillende doseringen van supplement gebruik.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht. | Onderzochte groep: 39.044 personen.

|Bron: Marik PE. Omega-3 Dietary Supplements and the Risk of Cardiovascular Events: A Systematic Review. Clin Cardiol. 2009 Jul 16;32(7):365-372. [Epub ahead of print] Link.|