Wetenschappelijke informatie over het effect van consumptie van zuivel op hart- en vaatziekten:

Vervangen van volvette kaas door magere kaas verhoogt mogelijk het risico op overlijden. Vervangen van volle melk door magere/halfvolle melk heeft geen effect.


Zaterdag, 12 Februari 2010. | Lees verder...

De "Netherlands Cohort Study" is het grootste Nederlandse onderzoek over de relatie tussen voeding en de gezondheid ooit. Er deden 120.852 mannen en vrouwen aan mee. Onlangs is gepubliceerd wat de effecten van zuivelconsumptie zijn op het risico op overlijden en hart- en vaatziekten binnen deze onderzoeksgroep.
In de abstract (samenvatting) van het artikel valt te lezen dat er weinig - en meestal zwakke - significante effecten gevonden zijn. Boter en vet uit zuivelproducten verhoogden de kans op overlijden aan hartziekten, en de totale kans op overlijden bij vrouwen. Volvette gefermenteerde melkproducten (zoals yoghurt en kwark) beschermden tegen overlijden aan een beroerte, en de totale kans op overlijden bij zowel mannen als vrouwen.
De samenvatting suggereert dat het vervangen van volle melk door magere/halfvolle melk, en het vervangen van volvette kaas door magere kaas, het risico op overlijden zal verlagen bij vrouwen. Maar het vervangen van volle melk door magere/halfvolle melk had geen effect op het risico op overlijden, en het vervangen van volvette kaas door magere kaas verhoogt het risico op overlijden zelfs.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 120.852 personen.


(Vetten uit) zuivel, melk, of kaas in relatie tot hart- en vaatziekten. Huidige kennis volstaat niet om wetenschappelijk onderbouwde adviezen hierover te geven.


Zondag, 11 juli 2010. | Lees verder...

Het Voedingscentrum raadt het gebruik aan van magere zuivelproducten omdat volle zuivelproducten de kans op hart- en vaatziekten zouden verhogen. Wat hierbij opvalt is dat het Voedingscentum bij de onderbouwing voor deze stelling al het wetenschappelijke bewijs over de relatie tussen zuivelproducten en hart-en vaatziekten volkomen negeert.

Twee van de drie meest recente literatuuroverzichten over de relatie tussen zuivel en/of melk, en hartziekten concluderen dat er geen bewijs is voor een relatie. De derde stelt na een "meta-analyse" dat hoge consumptie van zuivel en melk de kans op hartziekten verlaagt. Feit is echter dat een verhoogd risico tussen zuivel en hartziekten is gevonden in 4 studies, en dat alle 4 die studies niet meegenomen zijn in de meta-analyse.

Indien je al het relevante wetenschappelijke bewijs over de relatie tussen zuivel en hart- en vaatziekten bekijkt, zie je dat er inconsistente aanwijzingen zijn dat consumptie van zuivelproducten de kans op hart- en vaatziekten zou beïnvloeden: Effecten verschillen tussen de verschillende zuivelproducten, en verschillen tussen Aziatische en Westerse populaties. Tevens zijn er geen consistente verschillen tussen magere- en volle zuivelproducten, melk, en kaas. Met de huidige kennis is de aanbeveling om te kiezen voor magere zuivelproducten niet gerechtvaardigd met het oog op effecten op hart- en vaatziekten.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek.


Rol van zuivel bij hartziekten nog onduidelijk.


Woensdag, 26 augustus 2009.

Er is veel interesse in de vraag of vetten uit zuivelproducten bijdragen aan het risico op hartziekten. Daarom zochten wetenschappers in de literatuur naar studies over consumptie van zuivel in relatie tot de kans op/overlijden aan hartziekten. Er werden 12 prospectieve studies gevonden die dit effect onderzochten.
In 4 studies werd geen effect gevonden. In de overige 8 studies werden variërende effecten gevonden tussen verschillende soorten zuivel en hartziekten, of verschillende effecten gebaseerd op ras, sexe, of tijdsduur. Alhoewel zuivel bijdraagt aan de consumptie van verzadigd vet in het dieet, konden de wetenschappers geen consistent bewijs vinden dat zuivel een effect heeft op hartziekten.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: > 280.000 personen.

|Bron: Gibson RA. The effect of dairy foods on CHD: a systematic review of prospective cohort studies. Br J Nutr. 2009 Aug 17:1-9. [Epub ahead of print] Link.|