Wetenschappelijke informatie over het effect van voeding op kanker:

Drinken van alcohol verhoogt het risico op leverkanker. Maar stoppen met het drinken van alcohol verhoogt dit risico nog veel meer.


Dinsdag, 22 mei 2012. | Lees verder...

Het gebruik van alcohol wordt wel in verband gebracht met een verhoogd risico op leverkanker. Per 10 ml alcohol (+/- 1 alcoholische drank) zou het risico met 10% stijgen (1). Het lijkt logisch dat mensen die stoppen met het drinken van alcohol een lager risico op leverkanker hebben dan huidige drinkers. Maar is dat ook zo? Wetenschappers probeerden hier een antwoord op te geven. Ze zochten in de bestaande literatuur naar onderzoek dat hier antwoord op zou kunnen geven (2). Er werden 4 artikelen gevonden over 6 groepen mensen.
Vreemd genoeg bleek dat ex-drinkers een veel hoger risico op leverkanker hadden dan huidige drinkers. Dit risico steeg met honderden procenten.

Opmerking van de auteur: Ik weet dat het publiceren van dit soort informatie me niet door iedereen in dank afgenomen zal worden. Toch zal ik er voor blijven kiezen om ook informatie te publiceren die maatschappelijk gevoelig ligt. Wetenschappelijk onderzoek is er om de mens te dienen en niet om gebruikt te worden om mensen te betuttelen.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek.

|Bronnen:
1) World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007. Link.
2) Heckley GA. How the risk of liver cancer changes after alcohol cessation: a review and meta-analysis of the current literature. BMC Cancer. 2011 Oct 13;11:446. Link.|


Matige consumptie van alcohol verlaagt mogelijk het risico op nierkanker


Zondag, 18 maart 2012. | Lees verder...

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds waarschuwt dat het drinken van alcohol het risico op verschillende vormen van kanker verhoogt (1). Maar er zijn ook aanwijzingen dan het risico op andere vormen van kanker zou kunnen dalen door licht/matig gebruik van alcohol. Wetenschappers zochten in de wetenschappelijke literatuur naar prospectief onderzoek over het effect van alcohol op het risico op nierkanker (2). Ze vonden resultaten uit 16 onderzoeken waarin 3.032 personen deze vorm van kanker kregen.
Gebruikers van alcohol hadden een significant 20% verlaagd risico op nierkanker. Deelnemers die minder dan 1 drankje per dag gebruikten hadden een 11% verlaagd risico. En deelnemers die 1 tot minder dan 4 drankjes per dag gebruikten hadden een 26% verlaagd risico op deze ziekte. Zware drinkers hadden geen verlaagd risico.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 4.612.395 personen.

|Bronnen:
1) Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Alcohol en kanker. Geraadpleegd op 17 maart 2012, van: Link.
2) Bellocco R. Alcohol drinking and risk of renal cell carcinoma: results of a meta-analysis. Ann Oncol. 2012 Mar 7. [Epub ahead of print]. Link.|


Geen effect van antioxidanten op het risico op huidkanker.


Vrijdag 26 augustus 2011.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar gerandomiseerd onderzoek over het effect van antioxidanten op het risico op huidkanker. Ze vonden 10 onderzoeken.
Behandeling met vitamines of supplementen met antioxidanten liet geen beschermend effect zien tegen huidkanker (- 2%). De resultaten waren vergelijkbaar voor primaire preventie (- 2%) en secundaire preventie (- 3%). Verder werden geen beschermende effecten gevonden van de verschillende typen antioxidanten of tegen bepaalde vormen van huidkanker.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek.

|Bron: Chang YJ. Effects of Vitamin Treatment or Supplements with Purported Antioxidant Properties on Skin Cancer Prevention: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Dermatology. 2011 Aug 16. [Epub ahead of print] Link.|


Zonlicht beschermt mogelijk tegen bepaalde typen kanker, maar dit lijkt niet te komen door vitamine D.


Maandag, 6 juni 2011.

In 1995-96 werd bij 121.216 Amerikaanse vrouwen gekeken naar de blootstelling aan zonlicht. In 2007 werd gekeken of dit in verband kon worden gebracht met 3 typen kanker. In deze periode hadden 629 vrouwen non-hodgkin's lymfoom gekregen, 119 vrouwen kregen multipel myeloom en 38 vrouwen kregen de ziekte van Hodgkin.
Vrouwen met de hoogste blootstelling aan zonlicht hadden een sterk verlaagd risico op non-hodgkin's lymfoom (- 42%) en op multipel myeloom (- 43%). Deze effecten werden niet beïnvloed door gevoeligheid voor zonlicht, of ras/ethniciteit. Consumptie van vitamin D werd niet in verband gebracht met deze ziekten. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat de bescherming van zonlicht tegen de genoemde typen kanker onafhankelijk van vitamine D gebeurt.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 121.216 vrouwen.

|Bron: Chang ET. Adulthood residential ultraviolet radiation, sun sensitivity, dietary vitamin D, and risk of lymphoid malignancies in the California Teachers Study. Blood. 2011 May 26. [Epub ahead of print] Link.|


Geen bewijs dat consumptie van vis het risico op kanker beïnvloedt.


Maandag, 23 Mei 2011. | Lees verder...

Vis bevat giftige stoffen zoals dioxines, die in verband worden gebracht met een verhoogd risico op kanker. Maar vis zou ook stoffen kunnen bevatten die het risico op kanker mogelijk kunnen verlagen. Of consumptie van vis het risico op kanker daadwerkelijk beïnvloedt, is nog niet helemaal duidelijk. Beschikbare literatuuroverzichten laten zien dat het risico op specifieke kankersoorten niet negatief wordt beïnvloedt door consumptie van vis, maar tot nu toe was er geen literatuuroverzicht wat keek naar het effect op kanker in zijn totaliteit (alle typen gecombineerd). Dat laatste heb ik nu gedaan. Ik vond 19 artikelen die informatie gaven over 16 verschillende onderzoeksgroepen. De meeste artikelen lieten zien dat er geen effecten werden gemeten, ongeacht de geconsumeerde hoeveelheid.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek.


Matige consumptie van alcohol verhoogt het risico op kanker niet! Stoppen met het drinken van alcohol verhoogt het risico op kanker misschien zelfs.


Woensdag, 4 mei 2011. | Lees verder...

Resultaten van een zeer grote Europese onderzoeksgroep laten zien dat zowel matige als hoge consumptie van alcohol het risico op kanker verhogen. Indien je echter kijkt naar een andere publicatie over deze zelfde onderzoeksgroep, zie je dat de conclusie niet terecht is: Matige consumptie van alcohol verlaagde het risico op kanker zelfs minimaal. Resultaten van andere onderzoeksgroepen laten ook consistent zien dat matige consumptie van alcohol (≤ 2 glazen/dag voor mannen en ≤ 1 glas/dag voor vrouwen) geen verhoogd risico op kanker geeft. Net als stoppen met het gebruik van aspirine, lijkt het erop dat ook stoppen met het gebruik van alcohol de kans op chronische ziekten zou kunnen verhogen. Advies om te stoppen met het gebruik van alcohol zou daarom wel eens niet de effecten kunnen geven die men verwacht/hoopt.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 109.118 mannen en 254.870 vrouwen personen.


Consumptie van sterke drank verhoogt het risico op baarmoederslijmvlieskanker. Consumptie van wijn en bier hebben geen effect.


Woensdag, 16 maart 2011.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over het effect van alcohol consumptie op het risico op baarmoederslijmvlieskanker. Ze vonden 6 prospectieve en 14 patiënt-controle onderzoeken.
De consumptie van alcohol had geen significant effect op het risico op deze vorm van kanker in zowel prospectief- (+ 4%) als patiënt-controle (- 11%) onderzoek. Toen werd gekeken naar verschillende vormen van alcohol, vonden de wetenschappers een verhoogd risico door het drinken van sterke drank (+ 22%), maar geen effect door consumptie van bier of wijn.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief en patiënt-controle onderzoek.

|Bron: Sun Q. Alcohol consumption and the risk of endometrial cancer: a meta-analysis. Asia Pac J Clin Nutr. 2011;20(1):125-33. Link.|


Multivitamines, kanker en hart- en vaatziekten.


Woensdag, 2 maart 2011.

Veel mensen gebruiken een multivitamine/mineralen supplement. Maar het effect van deze supplementen op het voorkomen van chronische ziekten of het risico op overlijden is nog onduidelijk. Een grote Amerikaanse onderzoeksgroep werd gevolgd over de periode van 11 jaar. Gedurende deze periode overleden 28.851 personen.
Het gebruik van een multivitamine supplement had geen significant effect op het risico op overlijden bij mannen (+ 7%) of vrouwen (- 4%). Ook werd geen effect gevonden op de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten of kanker. Tevens werd geen effect gevonden op het risico op kanker, of specifieke vormen van kanker zoals longkanker, darmkanker, prostaatkanker, en borstkanker.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 182.099 personen.

|Bron: Park SY. Multivitamin Use and the Risk of Mortality and Cancer Incidence: The Multiethnic Cohort Study. Am J Epidemiol. 2011 Feb 22. [Epub ahead of print] Link.|


Vezels uit graanproducten verlagen mogelijk het risico op overlijden.


Woensdag, 2 maart 2011.

Consumptie van vezels wordt wel in verband gebracht met het risico op bepaalde ziekten, zoals hartziekten en diabetes. Maar het is nog niet duidelijk of dit ook van invloed is op de totale levensduur. Een van de grootste onderzoeksgroepen ooit (388.122 Amerikaanse mannen en vrouwen) werd gevolgd over een periode van 9 jaar. In deze periode stierven 20.126 mannen en 11.330 vrouwen.
Een hoge consumptie van vezels verlaagde het risico op overlijden binnen deze periode. Het risico daalde significant met 22% voor zowel mannen als vrouwen. Bij mannen daalde het risico met iedere toegenomen inname van vezels. Bij vrouwen werd geen verschil in effect gevonden tussen gemiddelde inname (17,0 g per dag) en hoge inname (20,1 of 25,8 g per dag).
Hoge consumptie van vezels uit groenten verlaagde het risico op overlijden minimaal (- 5% voor zowel mannen als vrouwen). Vezels uit fruit hadden geen effect. En vezels uit bonen verlaagden het risico alleen bij vrouwen (- 13%). Het sterkste beschermende effect werd gevonden door hoge consumptie van vezels uit graanproducten (- 23% voor mannen en - 19% voor vrouwen). Vezels uit granen verlaagden het risico op overlijden aan hart- en vaatziekten, kanker, infectieziekten, en aandoeningen van de ademhalingswegen.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 219.123 mannen en 168.999 vrouwen.

|Bron: Park Y. Dietary Fiber Intake and Mortality in the NIH-AARP Diet and Health Study. Arch Intern Med. 2011 Feb 14. [Epub ahead of print] Link.|


Dagelijks gebruik van een lage dosering aspirine verlaagt mogelijk de kans op overlijden aan kanker.


Donderdag, 9 december 2010.

Het dagelijks gebruik van aspirine gedurende 5 jaar of langer, lijkt de kans op colorectale (dikke darm + endeldarm) kanker te verlagen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat het gebruik van aspirine de kans op andere vormen van kanker zou kunnen voorkomen. Wetenschappers keken naar de resultaten van alle gerandomiseerde onderzoeken - met een duur van 4 jaar of langer - waarin het dagelijkse gebruik van aspirine werd vergeleken met een placebo. Er werden 8 onderzoeken gevonden waaraan 25.570 personen meededen en waarin 674 personen overleden aan kanker.
Het gebruik van een aspirine verlaagde de kans op overlijden aan kanker met 21%. Maar dit effect werd pas duidelijk na 5 jaar gebruik. De dosering van aspirine was niet relevant (75 mg of meer), ook werd dit effect niet beïnvloedt door roken of het geslacht, maar het effect leek sterker te worden met toenemende leeftijd.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 25.570 personen.

|Bron: Rothwell PM. Effect of daily aspirin on long-term risk of death due to cancer: analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet. Early Online Publication, 7 December 2010. Link.|


Een dieet laag in koolhydraten? Hoge consumptie van plantaardige voeding verlaagt mogelijk de kans op overlijden vergeleken met dierlijke voeding.


15 september 2010.

Tot nu toe is weinig gepubliceerd over de relatie tussen diëten laag in koolhydraten (KH) en het risico op overlijden. Wetenschappers onderzochten deze relatie in 2 onderzoeksgroepen die gedurende 20-26 jaar werden gevolgd. Er werd gekeken naar 2 vormen van een KH-laag dieet: 1) gebaseerd op dierlijke producten (met de nadruk op dierlijke vetten en eiwitten), en 2) gebaseerd op plantaardige producten (met de nadruk op plantaardige vetten en eiwitten). Gedurende de observatieperiode overleden 21.233 personen.
Extreem lage consumptie van KH verhoogde de kans op overlijden met 12%. Een lage inname van KH in combinatie met een hoge consumptie van dierlijke producten verhoogde de kans op overlijden met 23%. Dit werd vooral veroorzaakt door een verhoogde kans op overlijden aan kanker (+ 28%). Terwijl een lage inname van KH in combinatie met een hoge consumptie van plantaardige producten de kans op overlijden verlaagde met 20%. Dit werd veroorzaakt door een verlaagde kans op overlijden aan hart- en vaatziekten (- 23%).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 129.716 personen.

|Bron: Fung TT. Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: two cohort studies. Ann Intern Med. 2010 Sep 7;153(5):289-98. Link.|


Hoge consumptie van groenten en fruit verhogen mogelijk de kans op kanker van het baarmoederslijmvlies


Vrijdag, 23 juli 2010.

De relatie tussen consumptie van groenten & fruit en kanker van het baarmoederslijmvlies werd onderzocht in een van de grootste onderzoeksgroepen ooit (1). 112.088 vrouwen vulden een vragenlijst in waarop ze invulden hoevaak ze verschillende voedingsmiddelen consumeerden. Na 8 jaar kregen 1.142 vrouwen kanker van het baarmoederslijmvlies. Vrouwen met een hoge consumptie van fruit hadden een significant 30% verhoogde kans op deze vorm van kanker. Ook hoge consumptie van groenten verhoogde de kans (+ 9%) al was dit verre van significant. Verder werd er geen beschermend effect gevonden door hoge consumptie van de 13 onderzochte botanische families.
Let op: Ik heb deze studie niet op mijn site gezet om aan te tonen dat hoge consumptie van groenten en fruit de kans op kanker (alle verschillende types bij elkaar) verhoogt. Dat doet het namelijk niet (2). Wel wil ik laten zien dat onderzoeken waarin beschermende effecten zijn gevonden vaker het nieuws halen dan onderzoeken waarin geen effecten zijn gevonden, of zelfs verhoogde risico's op ziekten.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 112.088 vrouwen.

|Bronnen:
1) Kabat GC. Intake of fruits and vegetables, and risk of endometrial cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study. Cancer Epidemiol. 2010 Jul 7. [Epub ahead of print] Link.
2) Hoenselaar R. Voedingengezondheid.com. Groenten, fruit en kanker (alle types gecombineerd). Link.|


De China Study: Veel onbetrouwbare gegevens over een klein groepje mensen.


Woensdag, 14 juli 2010. | Lees verder...

De "China Study" is een onderzoek waarbij de relatie tussen voeding en overlijden aan verschillende aandoeningen werd onderzocht. Het onderzoek is ook gepubliceerd in boekvorm, en werd gelanceerd als "de uitvoerigste studie over voeding ooit!". Gegevens uit dit onderzoek worden vaak gebruikt om te "bewijzen" dat eiwitten de kans op kanker zouden verhogen, en dat personen met de hoogste consumptie van dierlijke producten de grootste kans zouden hebben op chronische ziekten.
Maar de China Study is helemaal niet zo groots opgezet als Dr. Campbell (de man achter de studie) doet voorkomen: 6.500 personen deden mee aan het onderzoek. Aan een gemiddeld prospectief onderzoek doen 20.000-80.000 personen mee. De gegevens over voeding zijn niet gekoppeld aan ziekten die de personen in de toekomst ontwikkelden. Ze werden gekoppeld aan gegevens over verschillende doodsoorzaken van andere personen 8-10 jaar voordat de voeding werd geconsumeerd.


Opzet onderzoek: Ecologisch onderzoek. | Onderzochte groep: 6.500 personen.


Vitamine D heeft mogelijk geen effect op het risico op overlijden bij personen met hoofd- en nekkanker.


Donderdag, 17 juni 2010.

Lage bloedwaarden van vitamine D zijn in verband gebracht met een slechtere uitkomst bij patiënten met kanker. Bij patiënten met hoofd- en nekkanker is hier nog geen onderzoek naar gedaan. Bij 540 personen met hoofd- en nekkanker werd gekeken of bloedwaarden van vitamine D en inname van vitamine D van invloed waren op de progressie van de ziekte.
Zowel bloedwaarden van vitamine D als inname van vitamine D (via de voeding en supplementen) kon niet in verband worden gebracht met het terugkeren van kanker, of de kans op overlijden.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd of prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 540 personen met hoofd- en nekkanker.

|Bron: Meyer F. Dietary vitamin D intake and serum 25-hydroxyvitamin D level in relation to disease outcomes in head and neck cancer patients. Int J Cancer. 2010 Jun 7. [Epub ahead of print] Link.|


Er is nauwelijks bewijs voor een effect van groenten en fruit tegen kanker!


Maandag, 12 april 2010.

Achtergrond: Vroegere onderzoeken lieten vaak een beschermend effect van groenten en fruit tegen kanker zien. Dit waren echter meestal zgn. "patiënt-controle" onderzoeken, maar het laatste decennium is er steeds meer informatie beschikbaar gekomen van de betrouwbaardere "prospectieve" onderzoeken. Hierbij komt het gegeven dat sommige van deze nieuwere onderzoeksgroepen groter zijn dan (bijna) alle voorgaande onderzoeksgroepen bij elkaar opgeteld. Het is daarom niet moeilijk om te kunnen begrijpen dat resultaten van deze bijzonder grote prospectieve onderzoeksgroepen een enorme invloed zullen hebben op alles wat we tot nu toe denken te weten over voeding in relatie tot onze gezondheid.
In het verleden heb ik zelf het eerste literatuuroverzicht gepubliceerd over groenten/fruit in relatie tot kanker van alle types gecombineerd (1, 2). Hierin liet ik zien dat er nauwelijks een bewijs voor een beschermend effect was, met uitzondering van een mogelijk beschermend effect van groenten bij rokende mannen.
Afgelopen week zijn de resultaten gepubliceerd van een zeer grote onderzoeksgroep (3). Bijna een half miljoen Europeanen vulden informatie in over hun voeding, en binnen een periode van 8,7 jaar kregen 30.604 personen kanker. Er werd een bijzonder zwak beschermend effect door consumptie van groenten en fruit gevonden: Per 100 gram groenten daalde de kans op kanker met 2%, en per 100 gram fruit daalde de kans met 1%. Daarbij kwam ook nog eens dat het beschermende effect sterker was in zware drinkers, en beperkt was tot kankersoorten die worden veroorzaakt door roken en alcohol.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 478.478 personen.

|Bronnen:
1) Cancer and diet. Vegetables, fruit, and total cancer. Link.
2) Voeding en gezondheid. Groenten, fruit en kanker. Link.
3) Bofetta P. Fruit and Vegetable Intake and Overall Cancer Risk in the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC). J Natl Cancer Inst. 2010 Apr 6. [Epub ahead of print] Link.|


Verhoogt stoppen met drinken van alcohol de kans op overlijden?


Maandag, 22 februari 2010.

Ouder onderzoek: Een grote groep mensen werd gedurende 20 jaar gevolgd. Aan het einde van die periode waren 16.431 personen overleden. Wetenschappers onderzochten de relatie tussen alcohol en de kans op overlijden.
Ex-drinkers hadden een significant verhoogde kans op overlijden vergeleken met geheelonthouders. De kans op overlijden lag zelfs hoger dan bij personen die 3-5 glazen alcohol per dag dronken, en werd o.a. veroorzaakt door overlijden aan kanker (+ 40%). Ex-drinkers waren personen die gedurende de periode van minstens een jaar voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol hadden gedronken.
In theorie zou het kunnen dat in de categorie "ex-drinkers" meer voormalige zware drinkers zaten, die door stress weer gingen drinken. Maar onder personen die waren overleden aan levercirrhose, lag het risico op overlijden van ex-drinkers veel lager dan dat van matig-zware tot zware drinkers (≥ 3 drankjes/dag), en was vergelijkbaar met het risico op levercirrhose bij personen die 1-2 drankjes per dag namen. Dit maakt het niet aannemelijk dat ex-drinkers voormalige zware drinkers waren.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 128.934 personen.

|Bron: Klatsky AL. Wine, liquor, beer, and mortality. Am J Epidemiol. 2003 Sep 15;158(6):585-95. Link.|


Gecombineerd effect van foliumzuur + vitamine B12 supplementen is mogelijk niet ongevaarlijk.


Zondag, 6 december 2009.

In Noorwegen werden recent de resultaten van 2 gerandomiseerde onderzoeken bij elkaar gezet. In deze onderzoeken kregen patiënten met hartziekten een vitamine B-pil of een placebo. Het onderzoek duurde 39 maanden, en de volgperiode nogmaals 38 maanden.
Gebruik van een pil met foliumzuur + vitamine B12 verhoogde de kans op kanker significant met 21%, en verhoogde de kans op overlijden aan kanker significant met 38%. Het totale risico op overlijden (door alle oorzaken gecombineerd) steeg significant met 18%. Deze resultaten werden vooral veroorzaakt door een verhoogde kans op longkanker. Gebruik van vitamine B6 gaf geen significante effecten.


Opzet onderzoek: gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 6.837 personen.

|Bron: Ebbing M. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA. 2009 Nov 18;302(19):2119-26. Link.|


Zonlicht beschermt mogelijk tegen verschillende vormen van kanker.


Maandag, 7 september 2009.

Er komen steeds meer publicaties over onderzoek naar de relatie tussen zonlicht of vitamine D in relatie tot kanker. En de huidige aanbevelingen voor blootstelling aan de zon zijn voornamelijk gebaseerd op een verhoogd risico op huidkanker. Een groep Nederlandse wetenschappers zocht in de literatuur naar alle gepubliceerde artikelen over blootstelling aan de zon of vitamine D in relatie tot kanker, behalve huidkanker.
De meeste ecologische, patiënt-controle en prospectieve studies over het risico op- of overlijden aan colorectale, prostaat, of borstkanker, en non-hodgkin lymphomen laten een significant beschermend effect zien door blootstelling aan zonlicht.
De resultaten over de relatie met vitamine D zijn minder consistent.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van verschillende soorten onderzoek. Betrouwbaarheid opzet onderzoek: zeer hoog. | Onderzochte groep: Verschillend per aandoening.

|Bron: Rhee HV. Sunlight, vitamin D and the prevention of cancer: a systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer Prev. 2009 Aug 26. [Epub ahead of print] Link.|


Gebruik zonnebank verlaagt mogelijk kans op andere vormen van kanker.


Woensdag, 12 augustus 2009.

Gebruik van de zonnebank wordt vaak in verband gebracht met een verhoogde kans op huidkanker (1). Tot nu toe was er echter geen onderzoek gedaan naar mogelijke effecten op andere vormen van kanker. Van 17,822 vrouwen werd vastgelegd in welke mate ze waren blootgesteld aan de zon en aan de zonnebank (2).
Na 15,5 jaar bleken 166 vrouwen kanker van het baarmoederslijmvlies te hebben gekregen. Vrouwen die meer dan 3 x per jaar de zonnebank gebruikten bleken een significante 40% verlaagde kans te hebben op baarmoederslijmvlieskanker. Zonnebaden in de zomer zorgde voor een niet-significante 20% verlaagde kans.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 17,822 postmenopausale vrouwen.

|Bronnen:
1) International Agency for Research on Cancer Working Group on atificial ultraviolet (UV) light and skin cancer. The association of use of sunbeds with cutaneous malignant melanoma and other skin cancers: A systematic review. Int J Cancer. 2007 Mar 1;120(5):1116-22. Link.
2) Epstein E. A population-based cohort study on sun habits and endometrial cancer. Br J Cancer. 2009 Aug 4;101(3):537-40. Link.|


Zonnebrandcrème verhoogt de kans op een melanoom. Advies om uit de zon te blijven onterecht?


Woensdag, 15 Juli 2009. | Lees verder...

Gebruik van zonnebrandcrème laat de kans op een melanoom stijgen. Dit laat een literatuuronderzoek zien. Gezien het gebrek aan bewijs voor een direct of indirect beschermend effect tegen melanomen, lijkt de positie van zonnebrandcrème in Nederland onhoudbaar.
De kracht van het bewijs dat blootstelling aan de zon, zorgt voor een verhoogde kans op een melanoom, is waarschijnlijk zwakker dan veel mensen denken. En gezien er aanwijzingen zijn dat zonlicht mogelijk niet alleen een tegenovergesteld effect heeft op overlijden aan melanomen, maar ook aan andere vormen van kanker, lijkt het gerechtvaardigd dat de aanbevelingen om uit de zon te blijven worden herzien, en transpanter gemaakt.

Op Zondag 19 Juli is de inhoud aangepast, in een poging het een en ander meer te verduidelijken!


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van patiënt-controle onderzoek.


Antibiotica verhoogt mogelijk risico op kanker.


Woensdag, 8 juli 2009. | Lees verder...

Het gebruik van antibiotica verhoogt het risico op een groot aantal vormen van kanker. Ook verhoogt het de kans op overlijden aan kanker. Dat laat een zeer grootschalig Fins onderzoek zien.
De kans op o.a. longkanker, darmkanker, borstkanker, prostaatkanker, en alvleesklierkanker waren significant verhoogd bij matig of hoog gebruik van antibiotica.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 3.112.624 personen.


Overgewicht verhoogt de kans op maagkanker.


Donderdag 14 mei 2009.

Een literatuuroverzicht van 10 studies laat zien dat overgewicht de kans op maagkanker verhoogt. Een BMI van 25 verhoogt de kans met 22%. De kracht van dit effect werd sterker naarmate de BMI toenam.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 3.097.794 personen.

|Bron: Yang P. Overweight, obesity and gastric cancer risk: Results from a meta-analysis of cohort studies. Eur J Cancer. 2009 May 6. [Epub ahead of print] Link.|


Frans advies tot stoppen met drinken alcohol/wijn onterecht? (Deel 2)


Maandag, 6 April 2009. | Lees verder...

Zoals U in een vorig artikel heeft kunnen lezen stelt het Frans nationaal instituut voor kanker (INCA) dat consumptie van alcohol ongezond is, ongeacht de gedronken hoeveelheid, en ongeacht de vorm van alcohol.

Het INCA lijkt te zijn "vergeten" de beschikbare gegevens over longkanker mee te nemen in de analyse van gegevens en de daarop volgende aanbevelingen: Een literatuuroverzicht uit 2007 laat een beschermend effect zien van wijn tegen de kans om longkanker te krijgen. Bij lage consumptie (minder dan 1 glas per dag) daalde de kans ook door consumptie van bier.


Frans advies tot stoppen met drinken alcohol/wijn onterecht?


Maandag, 30 Maart 2009. | Lees verder...

Vorige maand kwam in het nieuws dat het drinken van wijn de kans op kanker zou verhogen. Dit effect zou al gevonden worden bij zeer lage consumptie, en kon oplopen tot een 168% verhoogd risico voor bepaalde vormen van kanker. Volgens het "Frans National Instituut voor Kanker" (INCA) zou geen enkele hoeveelheid alcohol goed zijn.

Hierbij trekt het INCA de wetenschappelijke kennis die op die moment beschikbaar is volledig uit zijn perspectief. Er is geen bewijs dat alcohol bij lage consumptie (1 glas per dag) de kans op kanker (alle types gecombineerd) verhoogt, en er zijn sterke bewijzen dat 1 glas per dag de totale kans op overlijden juist laat dalen!


Vlees verhoogt kans op overlijden aan kanker. Kip en vis bieden mogelijk bescherming.


Vrijdag, 27 Maart 2009. | Lees verder...

U kent het wel: De zoveelste studie die informatie geeft over vlees en kanker....
Toch niet! Dit keer is het net even anders: Van meer dan een half miljoen mannen en vrouwen werd de vleesconsumptie vastgelegd. Vervolgens overleden binnen 10 jaar 25.362 personen aan kanker. Mannen met een hoge consumptie van varkens-, en rundvlees hadden een 22% verhoogde kans om te overlijden, vrouwen een 20% verhoogde kans. Maar mannen met een hoge consumptie van vis en gevogelte hadden een 16% verlaagde kans om te overlijden aan kanker, en vrouwen een 11% verlaagde kans.


Groenten en fruit bieden mogelijk weinig bescherming tegen kanker.


Vrijdag, 27 Maart 2009. | Lees verder...

Groenten en fruit hebben mogelijk een veel kleiner effect op kanker dan tot voor kort werd gedacht.
Dat laat een recent literatuuroverzicht zien. Hierbij werd niet gekeken naar specifieke vormen van kanker, maar naar het risico op kanker in zijn totaliteit. Het literatuuroverzicht betreft een overzicht van alle wetenschappelijke artikelen die zijn gepubliceerd tot en met 10 februari 2009.

Mensen die veel groenten & fruit eten, hadden een ongeveer net zo'n grote kans om in de daarop volgende jaren kanker te krijgen, of daaraan te overlijden, als mensen die hier weinig van eten.
Ook van specifieke soorten groenten en fruit werd geen bewijs gevonden voor een mogelijk beschermend effect.