Wetenschappelijke informatie over het effect van voeding op kanker:

Drinken van alcohol verhoogt het risico op leverkanker. Maar stoppen met het drinken van alcohol verhoogt dit risico nog veel meer.


Dinsdag, 22 mei 2012. | Lees verder...

Het gebruik van alcohol wordt wel in verband gebracht met een verhoogd risico op leverkanker. Per 10 ml alcohol (+/- 1 alcoholische drank) zou het risico met 10% stijgen (1). Het lijkt logisch dat mensen die stoppen met het drinken van alcohol een lager risico op leverkanker hebben dan huidige drinkers. Maar is dat ook zo? Wetenschappers probeerden hier een antwoord op te geven. Ze zochten in de bestaande literatuur naar onderzoek dat hier antwoord op zou kunnen geven (2). Er werden 4 artikelen gevonden over 6 groepen mensen.
Vreemd genoeg bleek dat ex-drinkers een veel hoger risico op leverkanker hadden dan huidige drinkers. Dit risico steeg met honderden procenten.

Opmerking van de auteur: Ik weet dat het publiceren van dit soort informatie me niet door iedereen in dank afgenomen zal worden. Toch zal ik er voor blijven kiezen om ook informatie te publiceren die maatschappelijk gevoelig ligt. Wetenschappelijk onderzoek is er om de mens te dienen en niet om gebruikt te worden om mensen te betuttelen.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek.

|Bronnen:
1) World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007. Link.
2) Heckley GA. How the risk of liver cancer changes after alcohol cessation: a review and meta-analysis of the current literature. BMC Cancer. 2011 Oct 13;11:446. Link.|


Matige consumptie van alcohol verlaagt mogelijk het risico op nierkanker


Zondag, 18 maart 2012. | Lees verder...

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds waarschuwt dat het drinken van alcohol het risico op verschillende vormen van kanker verhoogt (1). Maar er zijn ook aanwijzingen dan het risico op andere vormen van kanker zou kunnen dalen door licht/matig gebruik van alcohol. Wetenschappers zochten in de wetenschappelijke literatuur naar prospectief onderzoek over het effect van alcohol op het risico op nierkanker (2). Ze vonden resultaten uit 16 onderzoeken waarin 3.032 personen deze vorm van kanker kregen.
Gebruikers van alcohol hadden een significant 20% verlaagd risico op nierkanker. Deelnemers die minder dan 1 drankje per dag gebruikten hadden een 11% verlaagd risico. En deelnemers die 1 tot minder dan 4 drankjes per dag gebruikten hadden een 26% verlaagd risico op deze ziekte. Zware drinkers hadden geen verlaagd risico.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 4.612.395 personen.

|Bronnen:
1) Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Alcohol en kanker. Geraadpleegd op 17 maart 2012, van: Link.
2) Bellocco R. Alcohol drinking and risk of renal cell carcinoma: results of a meta-analysis. Ann Oncol. 2012 Mar 7. [Epub ahead of print]. Link.|


Nieuws: Vitamine E verlaagt mogelijk het risico op terugkeren van blaaskanker.


Dinsdag, 13 maart 2012. | Lees verder...

Onderzoek uit het verleden laat zien dat het gebruik van een vitamine E supplement het risico op kanker niet verlaagd. Het gebruik van antioxidanten in het algemeen bleek zelfs het risico op blaaskanker te verhogen (1). Maar het effect van vitamine E was niet onderzocht bij personen met bestaande blaaskanker.
Wetenschappers onderzochten een groep van 46 patiënten die waren behandeld voor blaaskanker (2). Een deel van de deelnemers kreeg dagelijks 400 I.E. vitamine E in de vorm van een supplement. De controle groep kreeg een placebo. Na 4 jaar bleek dat patiënten die vitamine E hadden gebruikt, een 47% lager risico op het terugkeren van blaaskanker hadden.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 46 personen.

|Bronnen:
1) Myung SK. Effects of antioxidant supplements on cancer prevention: meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Oncol. 2010 Jan;21(1):166-79. Link.
2) Mazdak H. Vitamin E reduces superficial bladder cancer recurrence: a randomized controlled trial. Int J Prev Med. 2012 Feb;3(2):110-5. Link.|


Volkoren graanproducten verlagen mogelijk het risico op darmkanker. Er is geen bewijs gevonden voor een effect van vezels uit groenten en fruit.


Donderdag, 8 maart 2012. | Lees verder...

Onderzoek uit het verleden liet zien dat vezels het risico op darmkanker zouden kunnen voorkomen. Maar er werden tegenstrijdige resultaten gevonden en tot nu toe was niet geheel duidelijk of alle soorten vezels hetzelfde effect gaven. Wetenschappers gooiden de resultaten uit alle beschikbare prospectieve onderzoeken op een hoop.
Hieruit bleek dat vezels het risico op darmkanker verlagen. Per 10 gram vezels daalde het risico met 10%. Vezels uit ontbijtgranen gaven een vergelijkbaar effect, maar er werd geen bewijs gevonden voor een effect van vezels uit groenten, fruit en peulvruchten. Het sterkste effect werd gevonden door consumptie van volkoren graanproducten. Voor iedere 90 gram volkoren graanproducten die per dag werd gegeten, daalde het risico op darmkanker met 17%.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 774.806 personen.

|Bron: Aune D et al. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ. 2011 Nov 10;343:d6617. doi: 10.1136/bmj.d6617. Link.|


Nieuws: Effect van melk op het risico op prostaatkanker lijkt te verschillen van het effect van melk op de progressie van prostaatkanker.


Donderdag, 16 februari 2012.

Consumptie van magere melk wordt soms in verband gebracht met een verhoogd risico op prostaatkanker (1, 2). Terwijl volle melk niet in verband wordt gebracht met een verhoogd risico (1) en soms zelfs met een verlaagd risico op prostaatkanker (2). Maar wat doet melk met je als je al prostaatkanker hebt? Wetenschappers keker naar de consumptie van melk bij 3.918 mannen met bestaande prostaatkanker. Tussen 1986 en 2008 overleden 229 mannen aan prostaatkanker en kregen 69 andere mannen metastasen.
De totale consumptie van zuivel werd niet in verband gebracht met het verdere verloop van de ziekte. Vreemd genoeg hadden mannen met hoge consumptie van volle melk een verhoogd risico op overlijden aan prostaatkanker of metastasen (+ 115%), terwijl hoge consumptie van magere melk dit risico juist verlaagde (- 38%).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 3.918 personen.

|Bronnen:
1) Park Y. Calcium, dairy foods, and risk of incident and fatal prostate cancer: the NIH-AARP Diet and Health Study. Am J Epidemiol. 2007 Dec 1;166(11):1270-9. Link.
2) Park SY. Calcium, vitamin D, and dairy product intake and prostate cancer risk: the Multiethnic Cohort Study. Am J Epidemiol. 2007 Dec 1;166(11):1259-69. Link.
3) Pettersson A. Milk and Dairy Consumption among Men with Prostate Cancer and Risk of Metastases and Prostate Cancer Death. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012 Feb 10. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Hoge consumptie van alcohol verhoogt mogelijk het risico op dikke darmkanker bij personen met een familiegeschiedenis van dit type kanker.


Donderdag, 2 februari 2012.

In 2 van de langstlopende Amerikaanse onderzoeksgroepen, werd gekeken naar het effect van alcohol op het ontstaan van dikke darmkanker. De deelnemende mannen en vrouwen vulden iedere 4 jaar een vragenlijst in over hun gebruikelijke voeding. De vrouwen werden gedurende 26 jaar gevolgd. De mannelijke onderzoeksgroep is 6 jaar jonger. Over deze periode kregen 1.094 vrouwen en 707 mannen kanker van de dikke darm.
Hoge consumptie van alcohol (30 g of meer per dag) verhoogde het risico op dikke darmkanker met 102% bij personen met een familiegeschiedenis van darmkanker. Bij personen zonder familiegeschiedenis, steeg het risico niet significant (+ 23%).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 135.151 personen.

|Bron: Alcohol consumption and the risk of colon cancer by family history of colorectal cancer. Cho E. Am J Clin Nutr. 2012 Feb;95(2):413-9. Link.|


Nieuws: Nitrosaminen en heemijzer in de voeding lijken niet in verband te staan met het risico op prostaatkanker.


Zaterdag, 28 januari 2012.

De EPIC studie is het grootste onderzoek over de relatie tussen voeding en kanker in Europa tot nu toe. Bij 139.005 mannen in 8 Europese landen werd gekeken naar de gebruikelijke voeding. Vervolgens werd gekeken of dit in verband stond met het risico op prostaatkanker 10 jaar later.
In deze periode kregen 4.606 mannen prostaatkanker. Mannen met hoge inname van nitrosaminen en heemijzer via de voeding exact hetzelfde risico op prostaatkanker als mannen met lage inname.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 139.005 mannen.

|Bron: Jakszyn P. Nitrosamines and heme iron and risk of prostate cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012 Jan 17. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Erfelijke darmkanker in de familie? Aspirine verlaagt mogelijk het risico op het krijgen van deze ziekte.


Dinsdag 15 november 2011.

Een aantal jaar geleden is een onderzoek opgezet om te kijken naar het effect van aspirine gebruik bij personen met het "Lynch syndroom", een vorm van erfelijke darmkanker. 861 deelnemers slikten per dag 600 mg aspirine of een placebo.
Na 55,7 maanden hadden 48 personen darmkanker gekregen. Degenen die aspirine slikten bleken een significant verlaagd risico op darmkanker te hebben (- 44%). De wetenschappers geven aan dat meer onderzoek nodig is om de optimale dosering te vinden en om te kijken hoe lang dit supplement dient te worden gebruikt.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 861 personen.

|Bron: Burn J. Long-term effect of aspirin on cancer risk in carriers of hereditary colorectal cancer: an analysis from the CAPP2 randomised controlled trial. Lancet. 2011 Oct 27. [Epub ahead of print] Link.|


Geen effect van antioxidanten op het risico op huidkanker.


Vrijdag 26 augustus 2011.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar gerandomiseerd onderzoek over het effect van antioxidanten op het risico op huidkanker. Ze vonden 10 onderzoeken.
Behandeling met vitamines of supplementen met antioxidanten liet geen beschermend effect zien tegen huidkanker (- 2%). De resultaten waren vergelijkbaar voor primaire preventie (- 2%) en secundaire preventie (- 3%). Verder werden geen beschermende effecten gevonden van de verschillende typen antioxidanten of tegen bepaalde vormen van huidkanker.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek.

|Bron: Chang YJ. Effects of Vitamin Treatment or Supplements with Purported Antioxidant Properties on Skin Cancer Prevention: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Dermatology. 2011 Aug 16. [Epub ahead of print] Link.|


Hebben vitamine D supplementen een beschermend effect bij kankerpatiënten?


Vrijdag 26 augustus 2011.

Lagere serumwaarden van vitamine D zijn in verband gebracht met een slechte prognose van borstkanker, dikke darmkanker, prostaatkanker, en melanomen. Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over het effect van vitamine D supplementatie op de levensduur bij kankerpatiënten. Ze vonden 3 gerandomiseerde onderzoeken over patiënten met prostaatkanker in een vergevorderd stadium.
Vitamine D supplementatie had geen significant effect op de levensduur bij deze patiënten (+ 7%).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek.

|Bron: Buttigliero C. Prognostic Role of Vitamin D Status and Efficacy of Vitamin D Supplementation in Cancer Patients: A Systematic Review. Oncologist. 2011 Aug 11. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Zonlicht beschermt mogelijk tegen bepaalde typen kanker, maar dit lijkt niet te komen door vitamine D.


Maandag, 6 juni 2011.

In 1995-96 werd bij 121.216 Amerikaanse vrouwen gekeken naar de blootstelling aan zonlicht. In 2007 werd gekeken of dit in verband kon worden gebracht met 3 typen kanker. In deze periode hadden 629 vrouwen non-hodgkin's lymfoom gekregen, 119 vrouwen kregen multipel myeloom en 38 vrouwen kregen de ziekte van Hodgkin.
Vrouwen met de hoogste blootstelling aan zonlicht hadden een sterk verlaagd risico op non-hodgkin's lymfoom (- 42%) en op multipel myeloom (- 43%). Deze effecten werden niet beïnvloed door gevoeligheid voor zonlicht, of ras/ethniciteit. Consumptie van vitamin D werd niet in verband gebracht met deze ziekten. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat de bescherming van zonlicht tegen de genoemde typen kanker onafhankelijk van vitamine D gebeurt.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 121.216 vrouwen.

|Bron: Chang ET. Adulthood residential ultraviolet radiation, sun sensitivity, dietary vitamin D, and risk of lymphoid malignancies in the California Teachers Study. Blood. 2011 May 26. [Epub ahead of print] Link.|


Geen bewijs dat consumptie van vis het risico op kanker beïnvloedt.


Maandag, 23 Mei 2011. | Lees verder...

Vis bevat giftige stoffen zoals dioxines, die in verband worden gebracht met een verhoogd risico op kanker. Maar vis zou ook stoffen kunnen bevatten die het risico op kanker mogelijk kunnen verlagen. Of consumptie van vis het risico op kanker daadwerkelijk beïnvloedt, is nog niet helemaal duidelijk. Beschikbare literatuuroverzichten laten zien dat het risico op specifieke kankersoorten niet negatief wordt beïnvloedt door consumptie van vis, maar tot nu toe was er geen literatuuroverzicht wat keek naar het effect op kanker in zijn totaliteit (alle typen gecombineerd). Dat laatste heb ik nu gedaan. Ik vond 19 artikelen die informatie gaven over 16 verschillende onderzoeksgroepen. De meeste artikelen lieten zien dat er geen effecten werden gemeten, ongeacht de geconsumeerde hoeveelheid.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek.


Nieuws: Matige consumptie van alcohol verhoogt het risico op kanker niet! Stoppen met het drinken van alcohol verhoogt het risico op kanker misschien zelfs.


Woensdag, 4 mei 2011. | Lees verder...

Resultaten van een zeer grote Europese onderzoeksgroep laten zien dat zowel matige als hoge consumptie van alcohol het risico op kanker verhogen. Indien je echter kijkt naar een andere publicatie over deze zelfde onderzoeksgroep, zie je dat de conclusie niet terecht is: Matige consumptie van alcohol verlaagde het risico op kanker zelfs minimaal. Resultaten van andere onderzoeksgroepen laten ook consistent zien dat matige consumptie van alcohol (≤ 2 glazen/dag voor mannen en ≤ 1 glas/dag voor vrouwen) geen verhoogd risico op kanker geeft. Net als stoppen met het gebruik van aspirine, lijkt het erop dat ook stoppen met het gebruik van alcohol de kans op chronische ziekten zou kunnen verhogen. Advies om te stoppen met het gebruik van alcohol zou daarom wel eens niet de effecten kunnen geven die men verwacht/hoopt.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 109.118 mannen en 254.870 vrouwen personen.


Inname van zuivel en het risico op borstkanker.


Donderdag 21 april 2011.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar prospectief onderzoek over de relatie tussen zuivel consumptie en borstkanker. Ze vonden 18 studies waarin in totaal 24.187 vrouwen borstkanker kregen. Deze studies lieten tegenstrijdige resultaten zien, maar toen alle resultaten bij elkaar werden opgeteld werd een significant beschermend effect gevonden door inname van zuivel (- 15%). Een klein beschermend effect werd ook gevonden door inname van melk, maar dit effect was niet significant (- 9%). De beschermende effecten waren iets sterker voor magere zuivelprocucten dan voor de volvette varianten.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 1.063.471 personen.

|Bron: Dong JY. Dairy consumption and risk of breast cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Breast Cancer Res Treat. 2011 Mar 27. [Epub ahead of print] Link.|


Koffie verlaagt mogelijk het risico op alvleesklierkanker bij mannen.


Donderdag, 31 maart 2011.

Sommige voedingsmiddelen worden in verband gebracht met bepaalde typen kanker. Maar er zijn weinig voedingsmiddelen die in verband worden gebracht met alvleesklierkanker. Wetenschappers zochten in de literatuur naar prospectieve studies over het effect van koffie drinken op het risico op alvleesklierkanker. Er werden 14 studies gevonden waarin 1,496 personen alvleesklierkanker kregen.
Elke mate van koffie consumptie verlaagde het risico op alvleesklierkanker significant. Het risico daalde met 14% bij lage/matige consumptie, met 18% bij regelmatige consumptie, en met 32% bij hoge consumptie. Het beschermende effect bleef beperkt tot mannen, terwijl geen effect werd gevonden bij vrouwen.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 671,080 personen.

|Bron: Dong J. Coffee drinking and pancreatic cancer risk: A meta-analysis of cohort studies. World J Gastroenterol. 2011 Mar 7;17(9):1204-10. Link.|


Consumptie van sterke drank verhoogt het risico op baarmoederslijmvlieskanker. Consumptie van wijn en bier hebben geen effect.


Woensdag, 16 maart 2011.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over het effect van alcohol consumptie op het risico op baarmoederslijmvlieskanker. Ze vonden 6 prospectieve en 14 patiënt-controle onderzoeken.
De consumptie van alcohol had geen significant effect op het risico op deze vorm van kanker in zowel prospectief- (+ 4%) als patiënt-controle (- 11%) onderzoek. Toen werd gekeken naar verschillende vormen van alcohol, vonden de wetenschappers een verhoogd risico door het drinken van sterke drank (+ 22%), maar geen effect door consumptie van bier of wijn.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief en patiënt-controle onderzoek.

|Bron: Sun Q. Alcohol consumption and the risk of endometrial cancer: a meta-analysis. Asia Pac J Clin Nutr. 2011;20(1):125-33. Link.|


Nieuws: Matig-hoge consumptie van sterke drank verhoogt mogelijk het risico op overlijden aan alvleesklierkanker.


Woensdag, 16 maart 2011.

Meer dan 1 miljoen Amerikanen werden gevolgd over een periode van 24 jaar. In deze periode overleden 6.847 personen aan alvleesklierkanker. Matig-hoge consumptie van alcohol verhoogde het risico op overlijden aan alvleesklierkanker. Bij consumptie van 3 drankjes per dag of meer, steeg de kans met 36% voor niet-rokers, en met 16% voor rokers/ex-rokers. Een significant verhoogd risico werd gevonden door consumptie van sterke drank (+ 32%), maar niet door consumptie van bier (+ 8%) of wijn (+ 9%).


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 1.030.467 personen.

|Bron: Gapstur SM. Association of alcohol intake with pancreatic cancer mortality in never smokers. Arch Intern Med. 2011 Mar 14;171(5):444-51. Link.|


Nieuws: Multivitamines, kanker en hart- en vaatziekten.


Woensdag, 2 maart 2011.

Veel mensen gebruiken een multivitamine/mineralen supplement. Maar het effect van deze supplementen op het voorkomen van chronische ziekten of het risico op overlijden is nog onduidelijk. Een grote Amerikaanse onderzoeksgroep werd gevolgd over de periode van 11 jaar. Gedurende deze periode overleden 28.851 personen.
Het gebruik van een multivitamine supplement had geen significant effect op het risico op overlijden bij mannen (+ 7%) of vrouwen (- 4%). Ook werd geen effect gevonden op de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten of kanker. Tevens werd geen effect gevonden op het risico op kanker, of specifieke vormen van kanker zoals longkanker, darmkanker, prostaatkanker, en borstkanker.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 182.099 personen.

|Bron: Park SY. Multivitamin Use and the Risk of Mortality and Cancer Incidence: The Multiethnic Cohort Study. Am J Epidemiol. 2011 Feb 22. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Vezels uit graanproducten verlagen mogelijk het risico op overlijden.


Woensdag, 2 maart 2011.

Consumptie van vezels wordt wel in verband gebracht met het risico op bepaalde ziekten, zoals hartziekten en diabetes. Maar het is nog niet duidelijk of dit ook van invloed is op de totale levensduur. Een van de grootste onderzoeksgroepen ooit (388.122 Amerikaanse mannen en vrouwen) werd gevolgd over een periode van 9 jaar. In deze periode stierven 20.126 mannen en 11.330 vrouwen.
Een hoge consumptie van vezels verlaagde het risico op overlijden binnen deze periode. Het risico daalde significant met 22% voor zowel mannen als vrouwen. Bij mannen daalde het risico met iedere toegenomen inname van vezels. Bij vrouwen werd geen verschil in effect gevonden tussen gemiddelde inname (17,0 g per dag) en hoge inname (20,1 of 25,8 g per dag).
Hoge consumptie van vezels uit groenten verlaagde het risico op overlijden minimaal (- 5% voor zowel mannen als vrouwen). Vezels uit fruit hadden geen effect. En vezels uit bonen verlaagden het risico alleen bij vrouwen (- 13%). Het sterkste beschermende effect werd gevonden door hoge consumptie van vezels uit graanproducten (- 23% voor mannen en - 19% voor vrouwen). Vezels uit granen verlaagden het risico op overlijden aan hart- en vaatziekten, kanker, infectieziekten, en aandoeningen van de ademhalingswegen.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 219.123 mannen en 168.999 vrouwen.

|Bron: Park Y. Dietary Fiber Intake and Mortality in the NIH-AARP Diet and Health Study. Arch Intern Med. 2011 Feb 14. [Epub ahead of print] Link.|


Aspirines en prostaatkanker.


Donderdag, 9 december 2010.

Nieuws: In een bekende Amerikaanse onderzoeksgroep werd bij 51.529 mannen gekeken naar het effect van langdurig aspirine gebruik op prostaatkanker. In een periode van 18 jaar kregen 4.858 mannen prostaatkanker en overleden 580 mannen hieraan.
Mannen die 2 of meer aspirines per week namen hadden een 10% lager risico op prostaatkanker. En mannen die 6 of meer aspirines per week namen hadden een 29% lager risico op overlijden aan prostaatkanker (1).
In een andere Amerikaanse onderzoeksgroep werd bij 34.132 mannen gekeken naar het effect van NSAID's op prostaatkanker over een periode van 10 jaar.
Aspirines, ibuprofen en naproxen werden niet in verband gebracht met het risico op prostaatkanker. Maar er werd een niet-significant 27% lager risico op prostaatkanker in een gevorderd stadium gevonden door het gebruik van aspirines (2).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 51.529 mannen.

|Bronnen:
1) Dhillon PK. Long-term aspirin use and the risk of total, high-grade, regionally advanced and lethal prostate cancer in a prospective cohort of health professionals, 1988-2006. Int J Cancer. 2010 Dec 2. [Epub ahead of print] Link.
2) Brasky TM. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs and Prostate Cancer Risk in the VITamins And Lifestyle (VITAL) Cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Oct 8. [Epub ahead of print] Link.|


Antioxidant supplementen en prostaatkanker.


Zondag, 7 november 2010.

Verschillende studies hebben gekeken naar het mogelijke effect van antioxidanten en/of selenium en het risico op prostaatkanker. Maar het bewijs is inconsistent. Wetenschappers zochten in de literatuur naar gerandomiseerd onderzoek over deze effecten. Ze vonden 9 onderzoeken waar in totaal 165.056 mannen aan deelnamen.
Toen de resultaten van deze verschillende onderzoeken werden gecombineerd, werden er geen significante effecten gevonden op het risico op prostaatkanker van beta caroteen (- 3%; 3 onderzoeken), vitamine C (- 2%; 2 onderzoeken), vitamine E (- 4%; 5 onderzoeken), en selenium (- 22%; 2 onderzoeken). Ook werden geen significante effecten gevonden op het overlijden aan prostaatkanker van beta caroteen (+ 19%; 1 onderzoek), vitamine C (+ 45%; 1 onderzoek), vitamine E (- 15%; 2 onderzoeken), en selenium (+ 198%; 1 onderzoek).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 165.056 personen.

|Bron: Jiang L. Efficacy of antioxidant vitamins and selenium supplement in prostate cancer prevention: a meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Cancer. 2010 Aug;62(6):719-27. Link.|


Nieuws: Vitamine E en selenium supplementen hebben geen positief effect op het risico op prostaatkanker.


Zondag, 31 oktober 2010.

In een onderzoek werden 35.533 gezonde mannen van 55 jaar of ouder gerandomiseerd naar 1) 200 mcg selenium/dag, 2) 400 I.E. vitamine E/dag, 3) beide supplementen, of 4) een placebo gedurende 7-12 jaar. Dit omdat epidemiologish- en laboratorium onderzoek suggereerden dat selenium en/of vitamine E het risico op prostaatkanker zouden kunnen verminderen.
Selenium (+ 4%, en de combinatie van selenium met vitamine E (+ 5%) hadden geen effect op het risico op prostaatkanker. Maar het gebruik van vitamine E supplementen zorgde voor een niet-significant verhoogd risico op prostaatkanker (+ 13%) en type 2 diabetes mellitus (+ 7%).


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 35.533 mannen.

|Bron: Dunn BK. A nutrient approach to prostate cancer prevention: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Nutr Cancer. 2010 Oct;62(7):896-918. Link.|


Dagelijks gebruik van een lage dosering aspirine verlaagt mogelijk de kans op (overlijden aan) dikke darmkanker en endeldarmkanker.


Donderdag, 9 december 2010.

Het gebruik van aspirines in hoge doseringen (500 mg per dag of meer) wordt in verband gebracht met een verlaagd risico op colorectale (dikke darm & endeldarmkanker), maar er is weinig bekend over het gebruik in lagere doseringen. Wetenschappers voegden de resultaten van 4 gerandomiseerde onderzoeken bij elkaar, en keken naar het effect van aspirine over een periode van 20 jaar. Hierbij werd ook gekeken naar de effecten over de periode nadat de onderzoeken waren stopgezet. Gedurende 18,3 jaar kregen 391 personen colorectale kanker.
Het gebruik van aspirine verlaagde het risico op dikke darmkanker (- 24%) en overlijden aan dikke darmkanker (- 35%), maar er werd geen significant effect gevonden op endeldarmkanker (- 10%). Het effect op dikke darmkanker bleef beperkt tot het opstijgende (colon ascendens) en dwarslopende (colon transversum) deel van de dikke darm (- 55% risico; - 66% overlijden). Het beschermende effect nam toe naarmate er over een langere periode aspirine werd gebruikt. Het gebruik gedurende 5 jaar of langer verlaagde het risico op kanker van de eerder genoemde delen (colon ascendens/transversum) met 70%, en verlaagde het risico op endeldarmkanker met 42%. Deze effecten werden reeds gevonden bij een lage dosering. Het gebruik van 75 mg per dag gedurende een periode van 5 jaar of langer verlaagde het risico op overlijden aan colorectale kanker met 176% over een periode van 20 jaar.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 14.033 personen.

|Bron: Rothwell PM. Long-term effect of aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials. Lancet. 2010 Nov 20;376(9754):1741-50. Link.|


Dagelijks gebruik van een lage dosering aspirine verlaagt mogelijk de kans op overlijden aan kanker.


Donderdag, 9 december 2010.

Het dagelijks gebruik van aspirine gedurende 5 jaar of langer, lijkt de kans op colorectale (dikke darm + endeldarm) kanker te verlagen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat het gebruik van aspirine de kans op andere vormen van kanker zou kunnen voorkomen. Wetenschappers keken naar de resultaten van alle gerandomiseerde onderzoeken - met een duur van 4 jaar of langer - waarin het dagelijkse gebruik van aspirine werd vergeleken met een placebo. Er werden 8 onderzoeken gevonden waaraan 25.570 personen meededen en waarin 674 personen overleden aan kanker.
Het gebruik van een aspirine verlaagde de kans op overlijden aan kanker met 21%. Maar dit effect werd pas duidelijk na 5 jaar gebruik. De dosering van aspirine was niet relevant (75 mg of meer), ook werd dit effect niet beïnvloedt door roken of het geslacht, maar het effect leek sterker te worden met toenemende leeftijd.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 25.570 personen.

|Bron: Rothwell PM. Effect of daily aspirin on long-term risk of death due to cancer: analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet. Early Online Publication, 7 December 2010. Link.|


Nieuws: Een dieet laag in koolhydraten? Hoge consumptie van plantaardige voeding verlaagt mogelijk de kans op overlijden vergeleken met dierlijke voeding.


15 september 2010.

Tot nu toe is weinig gepubliceerd over de relatie tussen diëten laag in koolhydraten (KH) en het risico op overlijden. Wetenschappers onderzochten deze relatie in 2 onderzoeksgroepen die gedurende 20-26 jaar werden gevolgd. Er werd gekeken naar 2 vormen van een KH-laag dieet: 1) gebaseerd op dierlijke producten (met de nadruk op dierlijke vetten en eiwitten), en 2) gebaseerd op plantaardige producten (met de nadruk op plantaardige vetten en eiwitten). Gedurende de observatieperiode overleden 21.233 personen.
Extreem lage consumptie van KH verhoogde de kans op overlijden met 12%. Een lage inname van KH in combinatie met een hoge consumptie van dierlijke producten verhoogde de kans op overlijden met 23%. Dit werd vooral veroorzaakt door een verhoogde kans op overlijden aan kanker (+ 28%). Terwijl een lage inname van KH in combinatie met een hoge consumptie van plantaardige producten de kans op overlijden verlaagde met 20%. Dit werd veroorzaakt door een verlaagde kans op overlijden aan hart- en vaatziekten (- 23%).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 129.716 personen.

|Bron: Fung TT. Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: two cohort studies. Ann Intern Med. 2010 Sep 7;153(5):289-98. Link.|


Consumptie van vet is mogelijk niet van invloed op de kans op darmkanker.


Dinsdag, 24 augustus 2010.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over het effect van vetconsumptie op de kans op darmkanker. Ze vonden 13 studies waaraan 459.910 personen meededen en waarin 3.635 personen darmkanker kregen.
Er werd geen effect gevonden van de consumptie van vet op het risico op darmkanker. Dit gebrek aan effect werd consistent gevonden in verschillende subgroepen (bij mannen & vrouwen, maar ook bij dikke darmkanker & endeldarmkanker). Zowel dierlijk vet als plantaardig vet had geen effect.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 459.910 personen.

|Bron: Liu L. Is dietary fat associated with the risk of colorectal cancer? A meta-analysis of 13 prospective cohort studies. Eur J Nutr. 2010 Aug 10. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Hoge consumptie van groenten en fruit verhogen mogelijk de kans op kanker van het baarmoederslijmvlies


Vrijdag, 23 juli 2010.

De relatie tussen consumptie van groenten & fruit en kanker van het baarmoederslijmvlies werd onderzocht in een van de grootste onderzoeksgroepen ooit (1). 112.088 vrouwen vulden een vragenlijst in waarop ze invulden hoevaak ze verschillende voedingsmiddelen consumeerden. Na 8 jaar kregen 1.142 vrouwen kanker van het baarmoederslijmvlies. Vrouwen met een hoge consumptie van fruit hadden een significant 30% verhoogde kans op deze vorm van kanker. Ook hoge consumptie van groenten verhoogde de kans (+ 9%) al was dit verre van significant. Verder werd er geen beschermend effect gevonden door hoge consumptie van de 13 onderzochte botanische families.
Let op: Ik heb deze studie niet op mijn site gezet om aan te tonen dat hoge consumptie van groenten en fruit de kans op kanker (alle verschillende types bij elkaar) verhoogt. Dat doet het namelijk niet (2). Wel wil ik laten zien dat onderzoeken waarin beschermende effecten zijn gevonden vaker het nieuws halen dan onderzoeken waarin geen effecten zijn gevonden, of zelfs verhoogde risico's op ziekten.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 112.088 vrouwen.

|Bronnen:
1) Kabat GC. Intake of fruits and vegetables, and risk of endometrial cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study. Cancer Epidemiol. 2010 Jul 7. [Epub ahead of print] Link.
2) Hoenselaar R. Voedingengezondheid.com. Groenten, fruit en kanker (alle types gecombineerd). Link.|


De China Study: Veel onbetrouwbare gegevens over een klein groepje mensen.


Woensdag, 14 juli 2010. | Lees verder...

De "China Study" is een onderzoek waarbij de relatie tussen voeding en overlijden aan verschillende aandoeningen werd onderzocht. Het onderzoek is ook gepubliceerd in boekvorm, en werd gelanceerd als "de uitvoerigste studie over voeding ooit!". Gegevens uit dit onderzoek worden vaak gebruikt om te "bewijzen" dat eiwitten de kans op kanker zouden verhogen, en dat personen met de hoogste consumptie van dierlijke producten de grootste kans zouden hebben op chronische ziekten.
Maar de China Study is helemaal niet zo groots opgezet als Dr. Campbell (de man achter de studie) doet voorkomen: 6.500 personen deden mee aan het onderzoek. Aan een gemiddeld prospectief onderzoek doen 20.000-80.000 personen mee. De gegevens over voeding zijn niet gekoppeld aan ziekten die de personen in de toekomst ontwikkelden. Ze werden gekoppeld aan gegevens over verschillende doodsoorzaken van andere personen 8-10 jaar voordat de voeding werd geconsumeerd.


Opzet onderzoek: Ecologisch onderzoek. | Onderzochte groep: 6.500 personen.


Nieuws: Vitamine D heeft mogelijk geen effect op het risico op overlijden bij personen met hoofd- en nekkanker.


Donderdag, 17 juni 2010.

Lage bloedwaarden van vitamine D zijn in verband gebracht met een slechtere uitkomst bij patiënten met kanker. Bij patiënten met hoofd- en nekkanker is hier nog geen onderzoek naar gedaan. Bij 540 personen met hoofd- en nekkanker werd gekeken of bloedwaarden van vitamine D en inname van vitamine D van invloed waren op de progressie van de ziekte.
Zowel bloedwaarden van vitamine D als inname van vitamine D (via de voeding en supplementen) kon niet in verband worden gebracht met het terugkeren van kanker, of de kans op overlijden.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd of prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 540 personen met hoofd- en nekkanker.

|Bron: Meyer F. Dietary vitamin D intake and serum 25-hydroxyvitamin D level in relation to disease outcomes in head and neck cancer patients. Int J Cancer. 2010 Jun 7. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Kip met vel, en eieren worden misschien in verband gebracht met de progressie van prostaatkanker.


Maandag, 24 mei 2010.

Bewerkt vlees en vis zijn in verband gebracht met het risico op prostaatkanker in een gevorderd stadium, maar slechts weinig studies hebben onderzoek gedaan naar de inname van voeding ná de diagnose van prostaatkanker. 1294 mannen met prostaatkanker werden gedurende 2 jaar gevolgd. In deze periode deden zich 127 incidenten voor (overlijden aan prostaatkanker, mestastasen, verhoogde PSA concentratie, of secundaire behandeling).
De inname van kip zonder vel, rood vlees (lams-, rund-, en varkensvlees), bewerkt vlees, en vis werden niet in verband gebracht met de progressie, of het terugkeren van prostaatkanker. Maar een hogere inname van kip met vel (HR = 2.26) of eieren (HR = 2.02) verdubbelde dit risico.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 1.294 mannen met prostaatkanker.

|Bron: Richman EL. Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer progression. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):712-21. Link.|


Hoge consumptie van thee verhoogt misschien het risico op dikke darmkanker. Koffie en suikerhoudende frisdranken lijken niet van invloed te zijn.


Woensdag, 12 mei 2010.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar prospectief onderzoek over de relatie tussen koffie, thee, en suikerhoudende frisdranken in relatie tot de kans op dikke darmkanker. Er werden 13 studies gevonden die 6-20 jaar duurden. In deze studies kregen 5.604 personen dikke darmkanker.
Hoge consumptie van koffie en suikerhoudende frisdranken hadden geen invloed op de kans op dikke darmkanker, maar personen met een hoge consumptie van thee (> 900 g/dag vergeleken met geen consumptie) hadden een significant verhoogd risico op dikke darmkanker (+28%).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 731.441 personen.

|Bron: Zhang X. Risk of Colon Cancer and Coffee, Tea, and Sugar-Sweetened Soft Drink Intake: Pooled Analysis of Prospective Cohort Studies. J Natl Cancer Inst. 2010 May 7. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Verhitting van vlees op hoge temperaturen heeft mogelijk geen effect op het risico op borstkanker na de menopause.


Woensdag, 12 mei 2010.

Mutagene stoffen die worden gevormd door verhitting van vlees bij hoge temperaturen worden soms in verband gebrachte met een verhoogd risico op borstkanker. Een groep vrouwen na de menopause werd gevraag om iedere 4 jaar een lijst in te vullen met frequentie waarin ze aangegeven porties van voedings middelen aten, waaronder vlees. En na een periode van 20 jaar hadden 2.317 vrouwen borstkanker gekregen.
Er werd geen verhoogd risico op borstkanker gevonden door hogere innames van de verschillende mutagene stoffen.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek.

|Bron: Wu K. Meat mutagens and breast cancer in postmenopausal women--a cohort analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 May;19(5):1301-10. Link.|


Lichamelijke activiteit geeft een sterk verlaagde kans op overlijden bij vrouwen met ER-positieve borstkanker.


Donderdag, 6 mei 2010.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over het effect van lichamelijke activiteit op de kans op overlijden bij vrouwen met borstkanker. Ze vonden 8 studies waarvan er 6 voldeden aan hun criteria. In totaal zaten er 12.108 vrouwen met borstkanker in deze studies.
Lichamelijke activiteit na de diagnose van borstkanker verlaagde de totale kans op overlijden met 41%, en de kans op het terugkeren van de ziekte met 24%. Dit beschermende effect werd alleen gevonden bij vrouwen met ER-positieve tumoren, maar niet met ER-negatieve tumoren. Lichamelijke activiteit na de diagnose van borstkanker verlaagde de kans op overlijden aan borstkanker met 50%, en de totale kans op overlijden met maar liefst 64% bij vrouwen met ER-positieve tumoren.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 12.108 vrouwen met borstkanker.

|Bron: Ibrahim EM. Physical activity and survival after breast cancer diagnosis: meta-analysis of published studies. Med Oncol. 2010 Apr 22. [Epub ahead of print] Link.|


Er is nauwelijks bewijs voor een effect van groenten en fruit tegen kanker!


Maandag, 12 april 2010.

Achtergrond: Vroegere onderzoeken lieten vaak een beschermend effect van groenten en fruit tegen kanker zien. Dit waren echter meestal zgn. "patiënt-controle" onderzoeken, maar het laatste decennium is er steeds meer informatie beschikbaar gekomen van de betrouwbaardere "prospectieve" onderzoeken. Hierbij komt het gegeven dat sommige van deze nieuwere onderzoeksgroepen groter zijn dan (bijna) alle voorgaande onderzoeksgroepen bij elkaar opgeteld. Het is daarom niet moeilijk om te kunnen begrijpen dat resultaten van deze bijzonder grote prospectieve onderzoeksgroepen een enorme invloed zullen hebben op alles wat we tot nu toe denken te weten over voeding in relatie tot onze gezondheid.
In het verleden heb ik zelf het eerste literatuuroverzicht gepubliceerd over groenten/fruit in relatie tot kanker van alle types gecombineerd (1, 2). Hierin liet ik zien dat er nauwelijks een bewijs voor een beschermend effect was, met uitzondering van een mogelijk beschermend effect van groenten bij rokende mannen.
Afgelopen week zijn de resultaten gepubliceerd van een zeer grote onderzoeksgroep (3). Bijna een half miljoen Europeanen vulden informatie in over hun voeding, en binnen een periode van 8,7 jaar kregen 30.604 personen kanker. Er werd een bijzonder zwak beschermend effect door consumptie van groenten en fruit gevonden: Per 100 gram groenten daalde de kans op kanker met 2%, en per 100 gram fruit daalde de kans met 1%. Daarbij kwam ook nog eens dat het beschermende effect sterker was in zware drinkers, en beperkt was tot kankersoorten die worden veroorzaakt door roken en alcohol.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 478.478 personen.

|Bronnen:
1) Cancer and diet. Vegetables, fruit, and total cancer. Link.
2) Voeding en gezondheid. Groenten, fruit en kanker. Link.
3) Bofetta P. Fruit and Vegetable Intake and Overall Cancer Risk in the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC). J Natl Cancer Inst. 2010 Apr 6. [Epub ahead of print] Link.|


Er is mogelijk geen effect van dierlijk vet op de kans om borstkanker te krijgen.


Dinsdag, 9 maart 2010.

Decennia lang zijn er artikelen gepubliceerd die het risico op borstkanker linkten aan de inname van vetten. Wetenschappers zochten in de literatuur naar prospectief onderzoek over de relatie tussen dierlijke vetten en borstkanker. Ze vonden 11 studies.
En werd geen significant effect gevonden tussen hoge consumptie van dierlijke vetten en het risico op borstkanker, vergeleken met lage consumptie.
Let op: Het onderzoek gaat over totale consumptie van dierlijke vetten. Dat wil niet zeggen dat alle verschillende dierlijke producten dezelfde effecten hebben.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek.

|Bron: Alexander DD. Summary and meta-analysis of prospective studies of animal fat intake and breast cancer. Nutr Res Rev. 2010 Feb 25:1-11. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Verschilt het effect van alcohol tussen het risico op- en overlijden aan borstkanker?


Maandag, 22 februari 2010.

Matige-hoge consumptie van alcohol verhoogt mogelijk de kans op borstkanker (1), maar dit hoeft niet te betekenen dat consumptie van alcohol door vrouwen met borstkanker het risico op overlijden ook verhoogt.
Het effect van alcohol inname werd onderzocht bij 3.088 vrouwen met borstkanker (2). Lichte consumptie van alcohol had geen effect op de terugkeer van borstkanker, maar matige consumptie (> 300 g/maand) verlaagde de kans op overlijden na de diagnose van borstkanker (HR = 0.69 (0.49-0.97).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 3.088 vrouwen met borstkanker.

|Bronnen:
1) Key J. Meta-analysis of studies of alcohol and breast cancer with consideration of the methodological issues. Cancer Causes Control. 2006 Aug;17(6):759-70. Link.
2) Flatt SW. Low to Moderate Alcohol Intake Is Not Associated with Increased Mortality after Breast Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Feb 16. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Verhoogt stoppen met drinken van alcohol de kans op overlijden?


Maandag, 22 februari 2010.

Ouder onderzoek: Een grote groep mensen werd gedurende 20 jaar gevolgd. Aan het einde van die periode waren 16.431 personen overleden. Wetenschappers onderzochten de relatie tussen alcohol en de kans op overlijden.
Ex-drinkers hadden een significant verhoogde kans op overlijden vergeleken met geheelonthouders. De kans op overlijden lag zelfs hoger dan bij personen die 3-5 glazen alcohol per dag dronken, en werd o.a. veroorzaakt door overlijden aan kanker (+ 40%). Ex-drinkers waren personen die gedurende de periode van minstens een jaar voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol hadden gedronken.
In theorie zou het kunnen dat in de categorie "ex-drinkers" meer voormalige zware drinkers zaten, die door stress weer gingen drinken. Maar onder personen die waren overleden aan levercirrhose, lag het risico op overlijden van ex-drinkers veel lager dan dat van matig-zware tot zware drinkers (≥ 3 drankjes/dag), en was vergelijkbaar met het risico op levercirrhose bij personen die 1-2 drankjes per dag namen. Dit maakt het niet aannemelijk dat ex-drinkers voormalige zware drinkers waren.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 128.934 personen.

|Bron: Klatsky AL. Wine, liquor, beer, and mortality. Am J Epidemiol. 2003 Sep 15;158(6):585-95. Link.|


Nieuws: Gecombineerd effect van foliumzuur + vitamine B12 supplementen is mogelijk niet ongevaarlijk.


Zondag, 6 december 2009.

In Noorwegen werden recent de resultaten van 2 gerandomiseerde onderzoeken bij elkaar gezet. In deze onderzoeken kregen patiënten met hartziekten een vitamine B-pil of een placebo. Het onderzoek duurde 39 maanden, en de volgperiode nogmaals 38 maanden.
Gebruik van een pil met foliumzuur + vitamine B12 verhoogde de kans op kanker significant met 21%, en verhoogde de kans op overlijden aan kanker significant met 38%. Het totale risico op overlijden (door alle oorzaken gecombineerd) steeg significant met 18%. Deze resultaten werden vooral veroorzaakt door een verhoogde kans op longkanker. Gebruik van vitamine B6 gaf geen significante effecten.


Opzet onderzoek: gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 6.837 personen.

|Bron: Ebbing M. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA. 2009 Nov 18;302(19):2119-26. Link.|


Nieuws: Mogelijk effect van zink supplementen op prostaatkanker (2).


Woensdag, 28 oktober 2009.

In het vorige onderwerp kon U lezen dat wetenschappers een sterk verhoogde kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium vonden door inname van zinksupplementen. In een nieuw onderzoek werd echter een sterk verlaagde kans (-66%) op prostaatkanker in een gevorderd stadium gevonden door inname van zinksupplementen. Het beschermende effect werd gevonden bij een inname van > 15 mg/dag over een periode van 10 jaar. Zink uit het dieet had geen effect op prostaatkanker.
Deze zeer tegenstrijdige effecten uit onderzoeken laat ik U zien zodat U beseft dat het niet verantwoord is om conclusies te verbinden aan resultaten uit één enkel onderzoek. Zelfs al is het onderzoek gedaan in een redelijk grote populatie mensen. Conclusies over effecten zijn het meest betrouwbaar wanneer wordt gekeken naar de resultaten van al het beschikbare relevante onderzoek! Bij voorkeur in de vorm van literatuuroverzichten.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 35.242 mannen.

|Bron: Gonzalez A. Zinc intake from supplements and diet and prostate cancer. Nutr Cancer. 2009;61(2):206-15. Link.|


Nieuws: Mogelijk effect van zink supplementen op prostaatkanker (1).


Woensdag, 28 oktober 2009.

Wetenschappers vonden een sterk verhoogde kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium door inname van zinksupplementen in een hoeveelheid van 25 tot > 100 mg/dag. Het risico steeg met 72 tot 191% en werd sterker naarmate de ingenomen dagelijkse hoeveelheid steeg. Er werd geen effect gevonden bij inname van 1-24 mg/dag.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 46,974 mannen.

|Bron: Leitzmann MF. Zinc supplement use and risk of prostate cancer. J Natl Cancer Inst. 2003 Jul 2;95(13):1004-7. Link.|


Nieuws: Mogelijk effect van vlees op prostaatkanker.


Woensdag, 14 oktober 2009.

Een zeer grote groep Amerikaanse mannen (50-71 jaar) werd gevraagd informatie te geven over hun voedingspatroon. Binnen 9 jaar ontwikkelde zich bij 10.131 mannen prostaatkanker, waarvan 1.102 x in een gevorderd stadium en 419 x fataal.
Rood vlees (schaaps-, rund-, en varkensvlees) verhoogde de kans op prostaatkanker met 12% en bewerkt vlees verhoogde de kans met 7%. Rood vlees verhoogde de kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium echter met 31%, en bewerkt vlees verhoogde deze kans met 32%. Er werd geen duidelijk effect op fatale prostaatkanker gevonden.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 175,343 mannen.

|Bron: Sinha R. Meat and Meat-related Compounds and Risk of Prostate Cancer in a Large Prospective Cohort Study in the United States. Am J Epidemiol. 2009 Oct 6. [Epub ahead of print] Link.|


Het effect van alcohol op het risico op alvleesklierkanker.


Woensdag, 14 oktober 2009.

Onlangs is een literatuuroverzicht gepubliceerd waarin wetenschappers zochten naar patiënt controle + prospectief onderzoek over de relatie tussen alcohol en het risico op alvleesklierkanker. Er werden 32 ondezoeken gevonden die hier naar keken.
"Zwaarder" gebruik van alcohol, in de vorm van 3 drankjes per dag, verhoogde de kans op alvleesklierkanker met 22%. Daarentegen zorgde matige consumptie van alchol, in de vorm van minder dan 3 drankjes per dag, voor een klein beschermend effect (-8%).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief + patiënt-controle onderzoek.

|Bron: Tramacere I. Alcohol drinking and pancreatic cancer risk: A meta-analysis of the dose-risk relation. Int J Cancer. 2009 Oct 8. [Epub ahead of print] Link.|


Zonlicht beschermt mogelijk tegen verschillende vormen van kanker.


Maandag, 7 september 2009.

Er komen steeds meer publicaties over onderzoek naar de relatie tussen zonlicht of vitamine D in relatie tot kanker. En de huidige aanbevelingen voor blootstelling aan de zon zijn voornamelijk gebaseerd op een verhoogd risico op huidkanker. Een groep Nederlandse wetenschappers zocht in de literatuur naar alle gepubliceerde artikelen over blootstelling aan de zon of vitamine D in relatie tot kanker, behalve huidkanker.
De meeste ecologische, patiënt-controle en prospectieve studies over het risico op- of overlijden aan colorectale, prostaat, of borstkanker, en non-hodgkin lymphomen laten een significant beschermend effect zien door blootstelling aan zonlicht.
De resultaten over de relatie met vitamine D zijn minder consistent.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van verschillende soorten onderzoek.

|Bron: Rhee HV. Sunlight, vitamin D and the prevention of cancer: a systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer Prev. 2009 Aug 26. [Epub ahead of print] Link.|


Effect van supplementen met antioxidanten op kanker.


Donderdag, 20 augustus 2009.

Supplementen met antioxidanten hebben geen algemeen beschermend effect tegen kanker. Dat laat een literatuuronderzoek van gerandomiseerde studies zien. Hiermee worden de uitkomsten van eerdere literatuuroverzichten bevestigd. De wetenschappers vonden 22 verschillende onderzoeken die dit effect onderzochten.
Er werd geen beschermend effect gevonden ongeacht het soort antioxidant of het type kanker. Antioxidant supplementen zorgden voor een 52% verhoogde kans op blaaskanker in de 4 studies die dit effect onderzochten.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 161.045 personen.

|Bron: Myung SK. Effects of antioxidant supplements on cancer prevention: meta-analysis of randomized controlled trials. Ann oncol. 2009 Jul 21. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Verlaagt aspirine de kans op overlijden aan colorectale (dikke darm + endeldarm) kanker?


Donderdag, 13 augustus 2009.

De werking van aspirine is gebaseerd op de remming van het enzym cyclo-oxygenase (COX). In 2 bekende Amerikaanse onderzoeksgroepen, kregen 1.279 personen colorectale kanker (Stadium I, II, of III). Vervolgens werden deze personen gemiddeld 11,8 haar gevolgd om te kijken naar de progressie van de ziekte. Aan het eind van deze periode waren 480 personen overleden, waarvan 222 aan colorectale kanker.
Het regelmatige gebruik van aspirine na de kankerdiagnose verlaagde de kans op overlijden aan colorectale kanker met 29%, en de totale kans op overlijden met 21%. In totaal gebruikten 719 personen geen aspirine vóór de kankerdiagnose. Degenen onder hen die aspirine gingen gebruiken na de diagnose, hadden een 47% verlaagde kans op overlijden aan colorectale kanker.
Het beschermende effect bleef beperkt tot personen waarvan de primaire tumor een hoge mate van COX-2 expressie had.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 1.279 personen.

|Bron: Chan AT. Aspirin use and survival after diagnosis of colorectal cancer. JAMA. 2009 Aug 12;302(6):649-58. Link.|


Nieuws: Gebruik zonnebank verlaagt mogelijk kans op andere vormen van kanker.


Woensdag, 12 augustus 2009.

Gebruik van de zonnebank wordt vaak in verband gebracht met een verhoogde kans op huidkanker (1). Tot nu toe was er echter geen onderzoek gedaan naar mogelijke effecten op andere vormen van kanker. Van 17,822 vrouwen werd vastgelegd in welke mate ze waren blootgesteld aan de zon en aan de zonnebank (2).
Na 15,5 jaar bleken 166 vrouwen kanker van het baarmoederslijmvlies te hebben gekregen. Vrouwen die meer dan 3 x per jaar de zonnebank gebruikten bleken een significante 40% verlaagde kans te hebben op baarmoederslijmvlieskanker. Zonnebaden in de zomer zorgde voor een niet-significante 20% verlaagde kans.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 17,822 postmenopausale vrouwen.

|Bronnen:
1) International Agency for Research on Cancer Working Group on atificial ultraviolet (UV) light and skin cancer. The association of use of sunbeds with cutaneous malignant melanoma and other skin cancers: A systematic review. Int J Cancer. 2007 Mar 1;120(5):1116-22. Link.
2) Epstein E. A population-based cohort study on sun habits and endometrial cancer. Br J Cancer. 2009 Aug 4;101(3):537-40. Link.|


Nieuws: Voorbewerkt vlees, boter en borstkanker.


Woensdag, 5 augustus 2009.

De EPIC Studie is een grootschalig Europees onderzoek naar o.a. de relatie tussen ons dieet en kanker. Van een behoorlijk grote groep vrouwen werd vastgelegd hoeveel vlees, eieren, en zuivel ze aten. Na 8,8 jaar werd gekeken wat het effect van deze voedingsmiddelen was op het risico op borstkanker.
Voorbewerkt vlees was verantwoordelijk voor een klein (+ 10%), nietsignificant verhoogd risico op borstkanker. Hoge consumptie van boter zorgde voor een nietsignificant 28% verhoogd risico op borstkanker bij vrouwen voor de menopause.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 319,826 vrouwen.

|Bron: Pala V. Meat, eggs, dairy products, and risk of breast cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort. Am J Clin Nutr. 2009 Jun 2. [Epub ahead of print] Link.|


Nieuws: Groenten, fruit en blaaskanker.


Woensdag, 5 augustus 2009.

In de al eerder beschreven EPIC Studie is gekeken naar het effect van groenten en fruit op blaaskanker. In een periode van 8,7 jaar kregen 1.015 personen blaaskanker.
Er werd geen algeheel effect gevonden van groenten en fruit op het risico op het krijgen van blaaskanker. Maar voor niet-rokers werd een zwak beschermend effect gevonden door consumptie van groenten + fruit (- 6% per inname van 100 g/dag), en consumptie van appels + peren (- 10% per inname 25 g/dag).


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 478,533 personen.

|Bron: Büchner FL. Consumption of vegetables and fruit and the risk of bladder cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Int J Cancer. 2009 May 18. [Epub ahead of print] Link.|


Zonnebrandcrème verhoogt de kans op een melanoom. Advies om uit de zon te blijven onterecht?


Woensdag, 15 Juli 2009. | Lees verder...

Gebruik van zonnebrandcrème laat de kans op een melanoom stijgen. Dit laat een literatuuronderzoek zien. Gezien het gebrek aan bewijs voor een direct of indirect beschermend effect tegen melanomen, lijkt de positie van zonnebrandcrème in Nederland onhoudbaar.
De kracht van het bewijs dat blootstelling aan de zon, zorgt voor een verhoogde kans op een melanoom, is waarschijnlijk zwakker dan veel mensen denken. En gezien er aanwijzingen zijn dat zonlicht mogelijk niet alleen een tegenovergesteld effect heeft op overlijden aan melanomen, maar ook aan andere vormen van kanker, lijkt het gerechtvaardigd dat de aanbevelingen om uit de zon te blijven worden herzien, en transpanter gemaakt.

Op Zondag 19 Juli is de inhoud aangepast, in een poging het een en ander meer te verduidelijken!


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van patiënt-controle onderzoek.


Nieuws: Antibiotica verhoogt mogelijk risico op kanker.


Woensdag, 8 juli 2009. | Lees verder...

Het gebruik van antibiotica verhoogt het risico op een groot aantal vormen van kanker. Ook verhoogt het de kans op overlijden aan kanker. Dat laat een zeer grootschalig Fins onderzoek zien.
De kans op o.a. longkanker, darmkanker, borstkanker, prostaatkanker, en alvleesklierkanker waren significant verhoogd bij matig of hoog gebruik van antibiotica.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 3.112.624 personen.


Verlaagt testosteron de kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium?


Zondag, 24 mei 2009.

Een recent literatuuroverzicht laat zien dat serum-waarden van androgenen niet van invloed zijn op het risico op prostaatkanker. Op het moment van een diagnose "prostaatkanker" geven lage serum-testosteronwaarden een verhoogde kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium.
Testosterontherapie geeft geen verhoogde kans op prostaatkanker, en geeft ook geen verhoogde kans op terugkeren van deze ziekte na succesvolle behandeling hiertegen.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht.

|Bron: Isbarn H. Testosterone and Prostate Cancer: Revisiting Old Paradigms. Eur Urol. 2009 Apr 8. [Epub ahead of print] Link.|


Weinig effect groenten of fruit op darmkanker?


Zondag, 19 April 2009. | Lees verder...

Er zijn slechts weinig soorten groenten en fruit die mogelijk een effect hebben op darmkanker. Dat laat een recent literatuuroverzicht zien. Hierin werd onderzoek gedaan naar de relatie tussen consumptie van groenten of fruit en kanker van de dikke darm of endeldarm. Het literatuuroverzicht betreft een overzicht van alle wetenschappelijke artikelen die zijn gepubliceerd tot en met 15 april 2009.

Er is zwak bewijs gevonden voor een beschermend effect van fruit tegen het risico op kanker van de dikke darm voor vrouwen. Voor mannen werd geen effect gevonden. Er zijn aanwijzingen dat spinazie en bananen bescherming beiden tegen dikke darmkanker. Er is geen bewijs gevonden voor een effect van welke soort groente of fruit dan ook op endeldarmkanker.


Overgewicht verhoogt de kans op maagkanker.


Donderdag 14 mei 2009.

Een literatuuroverzicht van 10 studies laat zien dat overgewicht de kans op maagkanker verhoogt. Een BMI van 25 verhoogt de kans met 22%. De kracht van dit effect werd sterker naarmate de BMI toenam.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 3.097.794 personen.

|Bron: Yang P. Overweight, obesity and gastric cancer risk: Results from a meta-analysis of cohort studies. Eur J Cancer. 2009 May 6. [Epub ahead of print] Link.|


Frans advies tot stoppen met drinken alcohol/wijn onterecht? (Deel 2)


Maandag, 6 April 2009. | Lees verder...

Zoals U in een vorig artikel heeft kunnen lezen stelt het Frans nationaal instituut voor kanker (INCA) dat consumptie van alcohol ongezond is, ongeacht de gedronken hoeveelheid, en ongeacht de vorm van alcohol.

Het INCA lijkt te zijn "vergeten" de beschikbare gegevens over longkanker mee te nemen in de analyse van gegevens en de daarop volgende aanbevelingen: Een literatuuroverzicht uit 2007 laat een beschermend effect zien van wijn tegen de kans om longkanker te krijgen. Bij lage consumptie (minder dan 1 glas per dag) daalde de kans ook door consumptie van bier.


Frans advies tot stoppen met drinken alcohol/wijn onterecht?


Maandag, 30 Maart 2009. | Lees verder...

Vorige maand kwam in het nieuws dat het drinken van wijn de kans op kanker zou verhogen. Dit effect zou al gevonden worden bij zeer lage consumptie, en kon oplopen tot een 168% verhoogd risico voor bepaalde vormen van kanker. Volgens het "Frans National Instituut voor Kanker" (INCA) zou geen enkele hoeveelheid alcohol goed zijn.

Hierbij trekt het INCA de wetenschappelijke kennis die op die moment beschikbaar is volledig uit zijn perspectief. Er is geen bewijs dat alcohol bij lage consumptie (1 glas per dag) de kans op kanker (alle types gecombineerd) verhoogt, en er zijn sterke bewijzen dat 1 glas per dag de totale kans op overlijden juist laat dalen!


Nieuws: Vlees verhoogt kans op overlijden aan kanker. Kip en vis bieden mogelijk bescherming.


Vrijdag, 27 Maart 2009. | Lees verder...

U kent het wel: De zoveelste studie die informatie geeft over vlees en kanker....
Toch niet! Dit keer is het net even anders: Van meer dan een half miljoen mannen en vrouwen werd de vleesconsumptie vastgelegd. Vervolgens overleden binnen 10 jaar 25.362 personen aan kanker. Mannen met een hoge consumptie van varkens-, en rundvlees hadden een 22% verhoogde kans om te overlijden, vrouwen een 20% verhoogde kans. Maar mannen met een hoge consumptie van vis en gevogelte hadden een 16% verlaagde kans om te overlijden aan kanker, en vrouwen een 11% verlaagde kans.


Groenten en fruit bieden mogelijk weinig bescherming tegen kanker.


Vrijdag, 27 Maart 2009. | Lees verder...

Groenten en fruit hebben mogelijk een veel kleiner effect op kanker dan tot voor kort werd gedacht.
Dat laat een recent literatuuroverzicht zien. Hierbij werd niet gekeken naar specifieke vormen van kanker, maar naar het risico op kanker in zijn totaliteit. Het literatuuroverzicht betreft een overzicht van alle wetenschappelijke artikelen die zijn gepubliceerd tot en met 10 februari 2009.

Mensen die veel groenten & fruit eten, hadden een ongeveer net zo'n grote kans om in de daarop volgende jaren kanker te krijgen, of daaraan te overlijden, als mensen die hier weinig van eten.
Ook van specifieke soorten groenten en fruit werd geen bewijs gevonden voor een mogelijk beschermend effect.