Wetenschappelijke informatie over voeding en overgewicht:

Gebruik van zoetstoffen bij personen met obesitas of diabetes type 2.


Maandag, 6 februari 2012.

Een groep wetenschappers wilde weten wat de effecten zijn van de verschillende zoetstoffen op metabole complicaties bij obesitas of diabetes type 2. Hiervoor zochten ze in de bestaande literatuur naar gerandomiseerd onderzoek. Er werden 53 relevante onderzoeken gevonden.
Bij patiënten met diabetes, verlaagde de consumptie van fructose het glucose in het bloed, vergeleken met de consumptie van glucose (- 4,81 mmol/L). Effecten van calorie arme zoetstoffen waren onduidelijk. Bij patiënten met obesitas, verlaagde het gebruik van calorie arme zoetstoffen de energie inname met 250-500 kcal./dag, vergeleken met consumptie van suiker. Maar dit was gebaseerd op slechts 2 onderzoeken die 10 weken of korter duurden.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 1.126 personen.

|Bron: Wiebe N. A systematic review on the effect of sweeteners on glycemic response and clinically relevant outcomes. BMC Med. 2011 Nov 17;9(1):123. [Epub ahead of print] Link.|


CLA supplementen zorgen mogelijk voor een kleine afname van lichaamsvet.


Woensdag, 16 november 2011.

Het gebruik van CLA supplementen wordt in verband gebracht met gewichtsverlies. Wetenschappers wilden kijken naar de lange termijn effecten van CLA. In de beschikbare literatuur vonden ze 15 gerandomiseerde onderzoeken waarin gedurende 6 maanden of langer CLA werd gebruikt. Slechts 7 van deze onderzoeken werden gebruikt.
Meta-analyse van de resultaten liet zien dat CLA zorgde voor een gewichtsafname van 0,7 kg en een verlies van vetmassa van 1,33 kg. Maar omdat het effect klein is, twijfelen de wetenschappers aan de klinische relevantie van deze resultaten.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: personen.

|Bron: Onakpoya IJ. The efficacy of long-term conjugated linoleic acid (CLA) supplementation on body composition in overweight and obese individuals: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Eur J Nutr. 2011 Oct 12. [Epub ahead of print] Link.|


Dieetadvies leidt tot een tijdelijke en kleine afname van het gewicht.


Dinsdag, 2 augustus 2011.

Zelf ben ik een diëtist in opleiding en wanneer ik met de diverse diëtisten spreek, zijn ze allemaal vol lof over hun persoonlijke methoden om cliënten te helpen bij de behandeling van overgewicht. Zowel op de korte als op de lange termijn. Gelukkig is er nog de wetenschap die de daadwerkelijke effecten van dieetadvies op gewichtsverlies probeert vast te leggen.
Wetenschappers zochten in de literatuur naar gerandomiseerd onderzoek over de effecten van dieetadvies op het gewicht. Ze vonden 46 onderzoeken waarin mensen met overgewicht gedurende minimaal 16 weken op een dieetadvies werden gezet met gewichtsverlies als doel.
De maximale afname van de BMI na 12 maanden bedroeg - 1,9 BMI-punt. In de periode van 3 tot 12 maanden op een dieet, bedroeg de gemiddelde afname van de BMI 0,1 BMI-punt (dat is ongeveer 3 ons gewichtsverlies per maand). Na stopzetten van het dieet steeg de BMI met 0,02-0,03 BMI-punt tijdens de onderhoudsfase.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek.

|Bron: Dansinger ML. Meta-analysis: the effect of dietary counseling for weight loss. Ann Intern Med. 2007 Jul 3;147(1):41-50. Link.|


Lange termijn gebruik van whey eiwit verlaagt mogelijk de middelomtrek, vergeleken met soja eiwit of koolhydraten.


Zondag, 19 juni 2011.

Er bestaat een klein aantal onderzoeken waarin is gekeken naar het verschil in effect tussen verschillende soorten eiwitten op training of de lichaamssamenstelling. Maar veel onderzoeksgroepen bestaan uit minder dan 30 personen en vaak wordt slechts gekeken naar effecten op zeer korte termijn. Wetenschappers onderzochten het effect van 56 gram a) whey eiwit, b) soja eiwit, of c) koolhydraten per dag. Deze supplementen werden verdeeld over 2 porties per dag en als drank geconsumeerd. Deelnemers aan het onderzoek waren 90 personen met overgewicht of obesitas die verder vrij waren om te eten volgens hun eigen voedingspatroon.
Na 23 weken werd geen verschil in effect op het lichaamsgewicht of de lichaamssamenstelling gevonden tussen de groep die soja eiwit gebruikte en de andere groepen. Maar het lichaamsgewicht (- 1,8 kg) en de vetmassa (- 2,3 kg) waren lager bij de gebruikers van whey eiwit dan bij gebruikers van koolhydraten. De vetvrije massa verschilde niet tussen de groepen, maar de middelomtrek was significant lager bij de gebruikers van whey eiwit dan bij de andere groepen.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 90 personen.

|Bron: Baer DJ. Whey Protein but Not Soy Protein Supplementation Alters Body Weight and Composition in Free-Living Overweight and Obese Adults. J Nutr. 2011 Jun 15. [Epub ahead of print] Link.|


Een supplement met quercetine lijkt geen effect te hebben op het lichaamsgewicht en de lichaamssamenstelling.


Maandag, 6 juni 2011.

Aan flavonoïden worden allerlei gezondheids eigenschappen toegeschreven. Een van de bekendere flavonoïden wordt quercetine genoemd. Onderzoek in cellijnen en dieren laat zien dat quercetine van invloed is op vetcellen en op het basaal metabolisme. Maar het is nog niet duidelijk of deze stof ook van invloed is op het lichaamsgewicht en de lichaamssamenstelling bij mensen. Om dit te onderzoeken werden 941 volwassenen gerandomiseerd naar 500 mg quercetine per dag, 1.000 mg quercetine per dag, of een placebo. Aan de quercetine werden vitamin B3 en C toegevoegd. De supplementen werden 2x daags genomen over een periode van 12 weken.
Na deze 12 weken werden geen verschillen in effecten gevonden tussen de 3 onderzoeksgroepen. Ook bij personen met overgewicht en obesitas werden geen effecten gevonden.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 941 personen.

|Bron: Knab AM. Quercetin with vitamin C and niacin does not affect body mass or composition. Appl Physiol Nutr Metab. 2011 Jun;36(3):331-8. Link.|


Een aminozuur supplement versnelt mogelijk de afname van de vetmassa bij lichamelijke activiteit.


Maandag, 15 november 2010.

41 gezonde personen met overgewicht (BMI ≥ 23 tot ≤ 30) deden mee aan een gerandomiseerd onderzoek. Ze werden gerandomiseerd naar een van de 4 onderzoeksgroepen: 1) placebo, 2) 0,76 g aminozuren/dag, 3) 1,52 g aminozuren/dag, of 4) 1,52 g aminozuren + 1,52 g CLA/dag. Het aminozuur supplement bestond uit 4 aminozuren (lysine, proline, alanine, en arginine). Alle onderzoeksgroepen kregen hun supplement 30 min. voor-, en direct na de dagelijkse training, gedurende 12 weken.
Vergeleken met de placebo groep, namen de omtrek van het middel, en de heupen significant af bij de supplement groepen.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 41 personen.

|Bron: Michishita T. Evaluation of the antiobesity effects of an amino acid mixture and conjugated linoleic acid on exercising healthy overweight humans: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Int Med Res. 2010 May-Jun;38(3):844-59. Link.|


Mogelijk effect van calcium supplementen op het lichaamsvet, en de vetvrije massa.


Zondag, 7 november 2010.

870 vrouwen die de menopause waren gepasseerd, werden gerandomiseerd naar 1 van de 3 volgende groepen: 1) 1400-1500 mg calcium per dag, 2) 1400-1500 mg calcium & 1100 IE vitamine D3 per dag, of 3) een placebo.
Vrouwen die calcium kregen wonnen minder lichaamsvet dan de placebo groep, gedurende de 4 jaar van het onderzoek (+ 2,4% voor calcium; + 1,4% voor calcium & vitamine D; en + 5,4% voor de placebo groep). Vrouwen die calcium kregen verloren ook minder vetvrije massa (- 0,6% voor calcium; - 1% voor calcium & vitamine D; en - 2,1% voor de placebo groep). Er werden geen significante verschillen in effecten gevonden op de BMI, maar deze nam af bij de combinatie van calcium + vitamine D3, bleeft gelijk bij calcium supplementen, en nam toe bij de placebo groep.
In dit onderzoek werd alleen gekeken naar het vet, en de vetvrije massa, van het torso. En niet van de ledematen.


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 870 vrouwen.

|Bron: Zhou J. The effect of calcium and vitamin D supplementation on obesity in postmenopausal women: secondary analysis for a large-scale, placebo controlled, double-blind, 4-year longitudinal clinical trial. Nutr Metab (Lond). 2010 Jul 23;7:62. Link.|


Zorgt vlees ervoor dat je zwaarder wordt?


Vrijdag, 9 juli 2010.

Consumptie van vlees is in verband gebracht met gewichtstoename door de hoge hoeveelheid energie en vetten, maar studies laten inconsistente effecten zien. De relatie tussen vlees consumptie en gewichtstoename werd onderzocht in een van de grootste onderzoeken die op dit moment lopen: de EPIC studie. Van 373.803 volwassenen werd de voedselconsumptie vastgelegd, en vervolgens werd na 5 jaar gekeken of er bewijs voor deze relatie kon worden gevonden.
De consumptie van vlees werd in verband gebracht met gewichtstoename, zelfs toen rekening werd gehouden met de totale energie inname van de onderzochte personen. Dit effect werd gevonden bij mannen en vrouwen, en was onafhankelijk van het lichaamsgewicht. Op basis van deze gegevens schatten de onderzoekers in dat een toename van 250 g vlees per dag na 5 jaar zou leiden tot een toename in het lichaamsgewicht van 2 kg. Het effect werd gevonden bij rood vlees (lams-, rund-, en varkensvlees), gevogelte, en bewerkt vlees.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 373.803 personen.

|Bron: Vergnaud AC. Meat consumption and prospective weight change in participants of the EPIC-PANACEA study. Am J Clin Nutr. 2010 Jun 30. [Epub ahead of print] Link.|


Televisie kijken verziekt de ontwikkeling van een kleuter mogelijk al op vroege leeftijd.


Vrijdag, 7 mei 2010.

Wetenschappers wilden weten wat de invloed van blootstelling van kleuters aan televisie was, op de ontwikkeling tijdens de kindertijd (9-10 jaar). Hiervoor hielden ouders van 1.314 kleuters gegevens bij over het aantal uren per week dat de kleuters t.v. keken op de leeftijd van 29 en 53 maanden oud.
Ieder uur per week dat een kleuter t.v. keek op de leeftijd van 29 maanden, correspondeerde met een afname van de verbintenis met de klas (-7% eenheid), een afname van rekenkunde (-6% eenheid), een toename van de kans om getreiterd te worden door klasgenoten (+10% eenheid), een afname van de lichamelijke activiteit (-13% eenheid), een afname van activiteiten waarbij lichamelijke inspanning komt kijken (-9% eenheid), een hogere consumptie van frisdrank (+9% eenheid) en snacks (+10% eenheid), en een toename van de BMI (+5% eenheid). Ook blootstelling aan de televisie in de kleuterschool had een negatief effect op de ontwikkeling.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 1.314 kinderen.

|Bron: Pagani LS. Prospective associations between early childhood television exposure and academic, psychosocial, and physical well-being by middle childhood. Arch Pediatr Adolesc Med. 2010 May;164(5):425-31. Link.|


Heeft het drinken van melk een effect op de kans op overgewicht bij kleine kinderen?


Vrijdag, 2 april 2010.

Wetenschappers keken of de consumptie van melk op de leeftijd van 2 jaar van invloed was op de BMI een jaar later.
Hogere inname van volle melk (maar niet van melk met een lager vet%) werd in verband gebracht met een minimaal lagere BMI (-0.09) op de leeftijd van 3 jaar. Toen alleen werd gekeken naar kinderen met een normale BMI op de leeftijd van 2 jaar, verdween dit effect (-0.05). Zowel melk als zuivel hadden geen effect op het risico op overgewicht.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 852 peuters.

|Bron: Huh SY. Prospective association between milk intake and adiposity in preschool-aged children. J Am Diet Assoc. 2010 Apr;110(4):563-70. Link.|


Een dieet hoog in eiwitten zorgt mogelijk voor meer verlies van vetvrije massa dan een dieet lager in eiwitten, indien dit gepaard gaat met lage inname van koolhydraten.


Woensdag 10 februari 2010.

139 personen met een BMI > 27 werden willekeurig onderverdeeld in 4 verschillende groepen om te kijken naar de invloed van verhoogde eiwitinname en/of verminderde koolhydraatinname op gewichtsafname op de langere termijn. Gedurende 3 maanden werden de proefpersonen op een zeer streng dieet gezet (energie inname - 67%), waarna een onderhoudsperiode volgde die 9 maanden duurde (energie inname - 33%). Waar nodig werden de diëten gesupplementeerd met whey eiwit in de vorm van milkshakes. De diëten werden gedurende het gehele jaar volgehouden.
De 4 diëten (energie% E/KH/V):

  • 15/45/40E% = NE-NK (Normaal Eiwitten - Normaal Koolhydraten)
  • 15/25/60E% = NE-LK (Normaal Eiwitten - Laag Koolhydraten)
  • 30/45/25% = HE-NK (Hoog Eiwitten - Normaal Koolhydraten)
  • 30/25/45E% = HE-LK (Hoog Eiwitten - Laag Koolhydraten)

Na 3 maanden was de HE-LK groep het meeste gewicht verloren (14.7 kg vergeleken met 10.7-12.8 kg), maar deze groep verloor ook meer vetvrije massa (2.8 kg vergeleken met 1.9-2.2 kg).
Na 12 maanden viel op dat de HE-LK groep meer gewicht verloren was dan de NE-LK groep (11.6 kg vergeleken met 9.7 kg), maar dat HE-LK groep ook behoorlijk meer vetvrije massa kwijt was dan de NE-LK groep (3.4 kg vergeleken met 1.2 kg). Het verlies van de vetmassa was gelijk (8.5 kg), maar vreemd genoeg zorgde de hoge hoeveelheid eiwitten bij lage inname van koolhydraten (25 energie% i.p.v. 45 energie%), voor een groter verlies van VVM. Dit opvallende effect - bij verhoogde eiwitinname - deed zich in veel mindere mate voor bij een dieet met een normale koolhydraatinname (45 energie%). Van de 4 geteste diëten, werden de beste effecten geboekt bij een dieet met een normale inname van eiwitten en een verlaagde inname van koolhydraten (Eiwit 15 en%; KH 25 en%; V 60 en%). Dit zorgde voor een redelijk verlies van vetmassa waarbij de vetvrije massa het beste behouden bleef.
Zouden de resultaten hetzelfde zijn geweest indien de diëten niet zo streng waren en de deelnemers er bij zouden trainen?


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 139 personen.

|Bron: Soenen S. Efficacy of macronutrients on targeting obesity and beyond. Proefschrift. Maastricht, 2010. Chapter 9. Link.|


Wordt je minder snel dik van pinda's dan van snoep?


Maandag, 16 november 2009.

Bij 27 gezonde mannen en vrouwen werd per kilo lichaamsgewicht 20 kcal. per dag toegevoegd in de vorm van snoep of geroosterde pinda's gedurende een periode van 2 weken.
De energie inname steeg gelijkwaardig in beide groepen (+46.1% in de snoep-groep en +46.8% in de pinda-groep). Lichaamsgewicht steeg significant in de snoep-groep (+ 8 ons), maar niet in de pinda-groep (+ 3 ons), en de middelomvang steeg ook alleen significant in de snoep-groep. Aan het einde van de studie was het slechte cholesterol (LDL) hoger in de snoep-groep dan in de pinda-groep. Het basaal metabolisme (BMR) steeg alleen in de pinda-groep.


Opzet onderzoek: gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 25 gezonde, niet-obese, mannen en vrouwen.

|Bron: Claesson AL. Two weeks of overfeeding with candy, but not peanuts, increases insulin levels and body weight. Scand J Clin Lab Invest. 2009;69(5):598-605. Link.|


Overgewicht of obesitas? Matig intensieve lichaamsbeweging gecombineerd met een dieet en therapie voor gedragsverandering werkt mogelijk het best.


Vrijdag, 13 november 2009.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar onderzoek over de lange termijn effecten van lichamelijke oefeningen/activiteit met of zonder dieet en met of zonder gedragveranderingstherapie op gewichtsafname bij personen met overgewicht of obesitas.
Er werden 12 gerandomiseerde onderzoeken gevonden in de periode tussen 1995 en 2006. Resultaten lieten zien dat de trainingsintensiteit gematigd dient te zijn. Er kan niet verwacht worden dat de behandeling van overgewicht en obesitas door training alleen zal zorgen voor substantieel gewichtsverlies, en dit zou moeten worden ondersteund door dieet en gedragsveranderingstherapie. Training kan er wel voor zorgen dat mensen niet verder aankomen, of een verminderd lichaamsgewicht beter vasthouden.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: ? personen.

|Bron: Södlerlund A. Physical activity, diet and behaviour modification in the treatment of overweight and obese adults: a systematic review. Perspect Public Health. 2009 May;129(3):132-42. Link.|


Fruit verlaagt mogelijk het risico op overgewicht bij volwassenen.


Woensdag, 21 oktober 2009.

Wetenschappers zochten in de literatuur naar onderzoek over de effecten van fruit inname op lichaamsgewicht bij volwassenen. Ze vonden 3 interventie studies, 8 prospectieve studies, en vijf dwarsdoorsnedeonderzoeken.
Van deze onderzoeken lieten 2 interventie-, 5 prospectieve-, en 4 dwarsdoorsnedeonderzoeken zien dat fruit de kans op overgewicht verlaagt. De onderzoekers wijzen er op dat er meer onderzoek nodig is, maar dat de meerderheid van het bewijs een mogelijk beschermend effect van fruit tegen overgewicht laat zien.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van verschillende soorten onderzoek. | Onderzochte groep: ? personen.

|Bron: Alinia S. The potential association between fruit intake and body weight - a review. Obes Rev. 2009 Apr 1. [Epub ahead of print] Link.|


Afvallen gaat mogelijk beter op een dieet met veel eiwitten en weinig koolhydraten.


Zondag, 20 September 2009. | Lees verder...

Wetenschappers maakten een literatuuroverzicht van studies die onderzoek deden naar de effecten van variaties in inname van eiwitten en koolhydraten op het lichaamsgewicht en de lichaamssamenstelling tijdens energie-restrictie. Ze vonden 87 studies die aan de criteria voldeden.
Een hogere eiwitinname leidde tot het gemakkelijker vasthouden van de vetvrije massa, en een verhoogde afname van het % lichaamsvet. En een lagere koolhydraatinname leidde tot een verminderd lichaamsgewicht, verminderde vetmassa, en een lager % lichaamsvet, maar ook een groter verlies van vetvrije massa.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht.


Een BMI tussen de 22.5 en 25 geeft de hoogste levensverwachting.


Maandag, 24 augustus 2009.

De relatie tussen BMI en overlijden kan het best worden weergegeven door langdurig prospectief onderzoek. Om deze reden zochten wetenschappers in de literatuur naar alle prospectieve studies die deze relatie onderzochten. Ze vonden 57 studies die aan de criteria voldeden. Na een gemiddelde volg-periode van 8 jaar overleden 66.552 personen.
In beide sexen was de kans op overlijden het laagst bij een BMI van 22.5-25 kg/m(2). Een hogere BMI zorgde voor een verhoogde kans op verschillende manieren om te overlijden (hart- en vaatziekten, diabetes, nierziekten, leverziekten, kanker, aandoeningen van de luchtwegen, en overige), en geen enkel beschermend effect. Een lagere BMI zorgde ook voor een verhoogde kans op overlijden, vooral door een sterk verhoogde kans op aandoeningen van de luchtwegen en longkanker.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 894.576 personen.

|Bron: Prospective Studies Collaboration. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. Lancet. Mar 28;373(9669):1083-96. Link.|


Overgewicht en obesitas als mogelijke oorzaak van ziekten.


Zondag, 23 augustus 2009.

Mensen met overgewicht of obesitas hebben een verhoogd risico op bepaalde voorwaarden die verder kunnen leiden tot ziekten en overlijden. Wetenschappers zochten in de literatuur naar prospectieve studies die het effect van overgewicht en obesitas op ziekten onderzochten. Er werden 89 relevante artikelen gevonden.
Overgewicht gaf een verhoogde kans op diabetes type II, 6 v.d. 8 onderzochte soorten kanker (behalve slokdarmkanker voor vrouwen, alvleesklierkanker en prostaatkanker), alle hart- en vaatziekten (behalve CHF), astma, ziekte van de galblaas, osteoarthritis en chronische rugpijn.
Obesitas gaf een verhoogde kans op diabetes type II, 6 v.d. 8 onderzochte soorten kanker (behalve slokdarmkanker en prostaatkanker), alle hart- en vaatziekten, astma, ziekte van de galblaas, osteoarthritis, en chronische rugpijn.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: verschillend per aandoening.

|Bron: Guh DP. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2009 Mar 25;9:88. Link.|


Gewichtsverlies verlengt levensduur alléén voor ongezonde personen met obesitas.


Dinsdag, 11 augustus 2009.

Overgewicht en obesitas worden vaak in verband gebracht met verhoogde kans op ziekten en overlijden. Er is minder bekend over het effect van gewichtsverlies op overlijden. Een groep wetenschappers wilde meer duidelijkheid over gewichtsafname door veranderingen in dieet en levensstijl en het daaropvolgende effect op de levensduur. Na een literatuuronderzoek vonden ze 26 prospectieve studies die dit effect onderzochtten.
Over het algemeen bleek bewuste gewichtsafname totaal geen effect te hebben op de levensduur. Ongewenst gewichtsverlies leidde daarentegen tot een 22-39% verhoogde kans op overlijden.
Er bleken wel een paar subgroepen te zijn waarbij gewichtsafname leidde tot een verandering in de levensduur: Bewuste gewichtsafname leidde tot een significante 13% verlaagde kans op overlijden voor ongezonde personen (met risicofactoren gerelateerd aan obesitas), maar leidde ook tot een significante 11% verhoogde kans op overlijden voor gezonde personen, en een significante 9% verhoogde kans op overlijden voor personen met overgewicht. Verder bleek er geen effect te zijn van gewichtsverlies op gezonde personen met obesitas.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: ? personen.

|Bron: Harrington M. A review and meta-analysis of the effect of weight loss on all-cause mortality risk. Nutr Res Rev. 2009 Jun;22(1):93-108. Link.|


Consumptie van water zorgt mogelijk voor gewichtsafname.


Zondag, 9 augustus 2009.

Een groep onderzoekers keek naar het lange termijn effect van drinkwater consumptie op lichaamsgewicht. Een groep vrouwen met overgewicht werd gedurende 12 maanden gevolgd.
Een toename van consumptie van drinkwater bleek te zorgen voor een significant verlies van lichaamsgewicht en vet.


Onderzochte groep: 173 personen.

|Bron: Stookey JD. Drinking water is associated with weight loss in overweight dieting women independent of diet and activity. Obesity (Silver Spring). 2008 Nov;16(11):2481-8. Link.|


Mogelijk (tijdelijk) effect van azijn op lichaamsgewicht en visceraal vet.


Zaterdag, 8 augustus 2009.

Een groep Japanners met obesitas werd willekeurig onderverdeeld in 3 onderzoeksgroepen. Alle 3 de groepen dronken dagelijks 500 ml vloeistof waarin 15, 30, of 0 (placebo) ml azijn zat.
In beide groepen azijndrinkers daalden het lichaamsgewicht, de BMI, en het viscerale vetgehalte (vet tussen de organen), vergeleken met de placebogroep. Ook serumwaarden van triglyceriden daalden in beide groepen azijndrinkers.
Maar...
Vier weken na de onderzoeksperiode bleken helaas alle waarden grotendeels/helemaal terug te zijn gekeerd tot het niveau aan het begin van het onderzoek.


Opzet onderzoek: gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 155 personen.

|Bron: Kondo T. Vinegar Intake Reduces Body Weight, Body Fat Mass, and Serum Triglyceride Levels in Obese Japanese Subjects. Biosci Biotechnol Biochem. 2009 Aug 7. [Epub ahead of print] Link.|


Drinken van water verhoogt mogelijk gewichtsafname tijdens dieet.


Zaterdag, 8 augustus 2009.

48 personen met overgewicht/obesitas werden gedurende 12 weken op een laag-calorisch dieet gezet. Hiervan mochten ze naar believen eten, en hierbij moest wel of niet 500 ml water worden gedronken voor iedere maaltijd.
Na 12 weken bleek de groep waterdrinkers 2 kg meer lichaamsgewicht te zijn verloren, dan de groep waarin geen water voor iedere maaltijd werd gedronken. De gewichtsafname was 44% groter in de groep waterdrinkers.


Onderzochte groep: 48 personen.

|Bron: Dennis EA. Water Consumption Increases Weight Loss During a Hypocaloric Diet Intervention in Middle-aged and Older Adults. Obesity (Silver Spring) 2009 Aug 6. [Epub ahead of print] Link.|


Effect van een dieet laag in koolhydraten op training bij obese personen.


Zaterdag, 8 augustus 2009.

Zestig obese proefpersonen werden gedurende 8 weken op een dieet gezet waarbij het aantal calorieën 30% onder het onderhoudsniveau zat. Hierbij werden ze willekeurig ingedeeld in een dieet zeer laag in koolhydraten/hoog in vetten, of een conventioneel dieet hoog in koolhydraten/laag in vetten.
Na 8 weken bleek de laag-koolhydraatgroep significant meer gewicht (8,4%) te hebben verloren, dan de hoog-koolhydraatgroep (6,7%). De trainingscapaciteit en kracht daalden significant in beide groepen. De laag-koolhydraatgroep verbrandde meer vet tijdens de training, maar dit had geen negatief effect op de trainingscapaciteit en kracht vergeleken met de hoog-koolhydraatgroep.


Opzet onderzoek: gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 60 personen.

|Bron: Brinkworth GD. Effects of a Low Carbohydrate Weight Loss Diet on Exercise Capacity and Tolerance in Obese Subjects. Obesity (Silver Spring). 2009 Apr 9. [Epub ahead of print] Link.|


Stoppen met roken? Eet veel groenten en fruit.


Maandag, 25 mei 2009.

Bij personen in 5 landen die meededen aan de EPIC studie werd aan het begin van de studie gekeken naar o.a. de inname van groenten en fruit. Na 6,5 jaar werd gekeken of consumptie hiervan van invloed was op een verandering in gewicht. Hoge inname van groenten en fruit zorgde voor een licht gewichtsverlies. Dit effect was iets sterker bij personen die gestopt waren met roken.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 89,432 personen.

|Bron: Buijsse B. Fruit and vegetable intakes and subsequent changes in body weight in European populations: results from the project on Diet, Obesity, and Genes (DiOGenes). Am J Clin Nutr. 2009 May 20. [Epub ahead of print] Link.|


Overgewicht verhoogt de kans op maagkanker.


Donderdag 14 mei 2009.

Een literatuuroverzicht van 10 studies laat zien dat overgewicht de kans op maagkanker verhoogt. Een BMI van 25 verhoogt de kans met 22%. De kracht van dit effect werd sterker naarmate de BMI toenam.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 3.097.794 personen.

|Bron: Yang P. Overweight, obesity and gastric cancer risk: Results from a meta-analysis of cohort studies. Eur J Cancer. 2009 May 6. [Epub ahead of print] Link.|