Wetenschappelijke informatie over het effect van voeding op prostaatkanker:

Effect van melk op het risico op prostaatkanker lijkt te verschillen van het effect van melk op de progressie van prostaatkanker.


Donderdag, 16 februari 2012.

Consumptie van magere melk wordt soms in verband gebracht met een verhoogd risico op prostaatkanker (1, 2). Terwijl volle melk niet in verband wordt gebracht met een verhoogd risico (1) en soms zelfs met een verlaagd risico op prostaatkanker (2). Maar wat doet melk met je als je al prostaatkanker hebt? Wetenschappers keker naar de consumptie van melk bij 3.918 mannen met bestaande prostaatkanker. Tussen 1986 en 2008 overleden 229 mannen aan prostaatkanker en kregen 69 andere mannen metastasen.
De totale consumptie van zuivel werd niet in verband gebracht met het verdere verloop van de ziekte. Vreemd genoeg hadden mannen met hoge consumptie van volle melk een verhoogd risico op overlijden aan prostaatkanker of metastasen (+ 115%), terwijl hoge consumptie van magere melk dit risico juist verlaagde (- 38%).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 3.918 personen.

|Bronnen:
1) Park Y. Calcium, dairy foods, and risk of incident and fatal prostate cancer: the NIH-AARP Diet and Health Study. Am J Epidemiol. 2007 Dec 1;166(11):1270-9. Link.
2) Park SY. Calcium, vitamin D, and dairy product intake and prostate cancer risk: the Multiethnic Cohort Study. Am J Epidemiol. 2007 Dec 1;166(11):1259-69. Link.
3) Pettersson A. Milk and Dairy Consumption among Men with Prostate Cancer and Risk of Metastases and Prostate Cancer Death. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012 Feb 10. [Epub ahead of print] Link.|


Nitrosaminen en heemijzer in de voeding lijken niet in verband te staan met het risico op prostaatkanker.


Zaterdag, 28 januari 2012.

De EPIC studie is het grootste onderzoek over de relatie tussen voeding en kanker in Europa tot nu toe. Bij 139.005 mannen in 8 Europese landen werd gekeken naar de gebruikelijke voeding. Vervolgens werd gekeken of dit in verband stond met het risico op prostaatkanker 10 jaar later.
In deze periode kregen 4.606 mannen prostaatkanker. Mannen met hoge inname van nitrosaminen en heemijzer via de voeding exact hetzelfde risico op prostaatkanker als mannen met lage inname.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 139.005 mannen.

|Bron: Jakszyn P. Nitrosamines and heme iron and risk of prostate cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012 Jan 17. [Epub ahead of print] Link.|


Hebben vitamine D supplementen een beschermend effect bij kankerpatiënten?


Vrijdag 26 augustus 2011.

Lagere serumwaarden van vitamine D zijn in verband gebracht met een slechte prognose van borstkanker, dikke darmkanker, prostaatkanker, en melanomen. Wetenschappers zochten in de literatuur naar studies over het effect van vitamine D supplementatie op de levensduur bij kankerpatiënten. Ze vonden 3 gerandomiseerde onderzoeken over patiënten met prostaatkanker in een vergevorderd stadium.
Vitamine D supplementatie had geen significant effect op de levensduur bij deze patiënten (+ 7%).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek.

|Bron: Buttigliero C. Prognostic Role of Vitamin D Status and Efficacy of Vitamin D Supplementation in Cancer Patients: A Systematic Review. Oncologist. 2011 Aug 11. [Epub ahead of print] Link.|


Aspirines en prostaatkanker.


Donderdag, 9 december 2010.

In een bekende Amerikaanse onderzoeksgroep werd bij 51.529 mannen gekeken naar het effect van langdurig aspirine gebruik op prostaatkanker. In een periode van 18 jaar kregen 4.858 mannen prostaatkanker en overleden 580 mannen hieraan.
Mannen die 2 of meer aspirines per week namen hadden een 10% lager risico op prostaatkanker. En mannen die 6 of meer aspirines per week namen hadden een 29% lager risico op overlijden aan prostaatkanker (1).
In een andere Amerikaanse onderzoeksgroep werd bij 34.132 mannen gekeken naar het effect van NSAID's op prostaatkanker over een periode van 10 jaar.
Aspirines, ibuprofen en naproxen werden niet in verband gebracht met het risico op prostaatkanker. Maar er werd een niet-significant 27% lager risico op prostaatkanker in een gevorderd stadium gevonden door het gebruik van aspirines (2).


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 51.529 mannen.

|Bronnen:
1) Dhillon PK. Long-term aspirin use and the risk of total, high-grade, regionally advanced and lethal prostate cancer in a prospective cohort of health professionals, 1988-2006. Int J Cancer. 2010 Dec 2. [Epub ahead of print] Link.
2) Brasky TM. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs and Prostate Cancer Risk in the VITamins And Lifestyle (VITAL) Cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Oct 8. [Epub ahead of print] Link.|


Antioxidant supplementen en prostaatkanker.


Zondag, 7 november 2010.

Verschillende studies hebben gekeken naar het mogelijke effect van antioxidanten en/of selenium en het risico op prostaatkanker. Maar het bewijs is inconsistent. Wetenschappers zochten in de literatuur naar gerandomiseerd onderzoek over deze effecten. Ze vonden 9 onderzoeken waar in totaal 165.056 mannen aan deelnamen.
Toen de resultaten van deze verschillende onderzoeken werden gecombineerd, werden er geen significante effecten gevonden op het risico op prostaatkanker van beta caroteen (- 3%; 3 onderzoeken), vitamine C (- 2%; 2 onderzoeken), vitamine E (- 4%; 5 onderzoeken), en selenium (- 22%; 2 onderzoeken). Ook werden geen significante effecten gevonden op het overlijden aan prostaatkanker van beta caroteen (+ 19%; 1 onderzoek), vitamine C (+ 45%; 1 onderzoek), vitamine E (- 15%; 2 onderzoeken), en selenium (+ 198%; 1 onderzoek).


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 165.056 personen.

|Bron: Jiang L. Efficacy of antioxidant vitamins and selenium supplement in prostate cancer prevention: a meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Cancer. 2010 Aug;62(6):719-27. Link.|


Vitamine E en selenium supplementen hebben geen positief effect op het risico op prostaatkanker.


Zondag, 31 oktober 2010.

In een onderzoek werden 35.533 gezonde mannen van 55 jaar of ouder gerandomiseerd naar 1) 200 mcg selenium/dag, 2) 400 I.E. vitamine E/dag, 3) beide supplementen, of 4) een placebo gedurende 7-12 jaar. Dit omdat epidemiologish- en laboratorium onderzoek suggereerden dat selenium en/of vitamine E het risico op prostaatkanker zouden kunnen verminderen.
Selenium (+ 4%, en de combinatie van selenium met vitamine E (+ 5%) hadden geen effect op het risico op prostaatkanker. Maar het gebruik van vitamine E supplementen zorgde voor een niet-significant verhoogd risico op prostaatkanker (+ 13%) en type 2 diabetes mellitus (+ 7%).


Opzet onderzoek: Gerandomiseerd onderzoek. | Onderzochte groep: 35.533 mannen.

|Bron: Dunn BK. A nutrient approach to prostate cancer prevention: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Nutr Cancer. 2010 Oct;62(7):896-918. Link.|


Kip met vel, en eieren worden misschien in verband gebracht met de progressie van prostaatkanker.


Maandag, 24 mei 2010.

Bewerkt vlees en vis zijn in verband gebracht met het risico op prostaatkanker in een gevorderd stadium, maar slechts weinig studies hebben onderzoek gedaan naar de inname van voeding ná de diagnose van prostaatkanker. 1294 mannen met prostaatkanker werden gedurende 2 jaar gevolgd. In deze periode deden zich 127 incidenten voor (overlijden aan prostaatkanker, mestastasen, verhoogde PSA concentratie, of secundaire behandeling).
De inname van kip zonder vel, rood vlees (lams-, rund-, en varkensvlees), bewerkt vlees, en vis werden niet in verband gebracht met de progressie, of het terugkeren van prostaatkanker. Maar een hogere inname van kip met vel (HR = 2.26) of eieren (HR = 2.02) verdubbelde dit risico.


Opzet onderzoek: Prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 1.294 mannen met prostaatkanker.

|Bron: Richman EL. Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer progression. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):712-21. Link.|


Mogelijk effect van zink supplementen op prostaatkanker (2).


Woensdag, 28 oktober 2009.

In het vorige onderwerp kon U lezen dat wetenschappers een sterk verhoogde kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium vonden door inname van zinksupplementen. In een nieuw onderzoek werd echter een sterk verlaagde kans (-66%) op prostaatkanker in een gevorderd stadium gevonden door inname van zinksupplementen. Het beschermende effect werd gevonden bij een inname van > 15 mg/dag over een periode van 10 jaar. Zink uit het dieet had geen effect op prostaatkanker.
Deze zeer tegenstrijdige effecten uit onderzoeken laat ik U zien zodat U beseft dat het niet verantwoord is om conclusies te verbinden aan resultaten uit één enkel onderzoek. Zelfs al is het onderzoek gedaan in een redelijk grote populatie mensen. Conclusies over effecten zijn het meest betrouwbaar wanneer wordt gekeken naar de resultaten van al het beschikbare relevante onderzoek! Bij voorkeur in de vorm van literatuuroverzichten.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 35.242 mannen.

|Bron: Gonzalez A. Zinc intake from supplements and diet and prostate cancer. Nutr Cancer. 2009;61(2):206-15. Link.|


Mogelijk effect van zink supplementen op prostaatkanker (1).


Woensdag, 28 oktober 2009.

Wetenschappers vonden een sterk verhoogde kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium door inname van zinksupplementen in een hoeveelheid van 25 tot > 100 mg/dag. Het risico steeg met 72 tot 191% en werd sterker naarmate de ingenomen dagelijkse hoeveelheid steeg. Er werd geen effect gevonden bij inname van 1-24 mg/dag.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 46,974 mannen.

|Bron: Leitzmann MF. Zinc supplement use and risk of prostate cancer. J Natl Cancer Inst. 2003 Jul 2;95(13):1004-7. Link.|


Mogelijk effect van vlees op prostaatkanker.


Woensdag, 14 oktober 2009.

Een zeer grote groep Amerikaanse mannen (50-71 jaar) werd gevraagd informatie te geven over hun voedingspatroon. Binnen 9 jaar ontwikkelde zich bij 10.131 mannen prostaatkanker, waarvan 1.102 x in een gevorderd stadium en 419 x fataal.
Rood vlees (schaaps-, rund-, en varkensvlees) verhoogde de kans op prostaatkanker met 12% en bewerkt vlees verhoogde de kans met 7%. Rood vlees verhoogde de kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium echter met 31%, en bewerkt vlees verhoogde deze kans met 32%. Er werd geen duidelijk effect op fatale prostaatkanker gevonden.


Opzet onderzoek: prospectief onderzoek. | Onderzochte groep: 175,343 mannen.

|Bron: Sinha R. Meat and Meat-related Compounds and Risk of Prostate Cancer in a Large Prospective Cohort Study in the United States. Am J Epidemiol. 2009 Oct 6. [Epub ahead of print] Link.|


Zonlicht beschermt mogelijk tegen verschillende vormen van kanker.


Maandag, 7 september 2009.

Er komen steeds meer publicaties over onderzoek naar de relatie tussen zonlicht of vitamine D in relatie tot kanker. En de huidige aanbevelingen voor blootstelling aan de zon zijn voornamelijk gebaseerd op een verhoogd risico op huidkanker. Een groep Nederlandse wetenschappers zocht in de literatuur naar alle gepubliceerde artikelen over blootstelling aan de zon of vitamine D in relatie tot kanker, behalve huidkanker.
De meeste ecologische, patiënt-controle en prospectieve studies over het risico op- of overlijden aan colorectale, prostaat, of borstkanker, en non-hodgkin lymphomen laten een significant beschermend effect zien door blootstelling aan zonlicht.
De resultaten over de relatie met vitamine D zijn minder consistent.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van verschillende soorten onderzoek. Betrouwbaarheid opzet onderzoek: zeer hoog. | Onderzochte groep: Verschillend per aandoening.

|Bron: Rhee HV. Sunlight, vitamin D and the prevention of cancer: a systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer Prev. 2009 Aug 26. [Epub ahead of print] Link.|


Verlaagt testosteron de kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium?


Zondag, 24 mei 2009.

Een recent literatuuroverzicht laat zien dat serum-waarden van androgenen niet van invloed zijn op het risico op prostaatkanker. Op het moment van een diagnose "prostaatkanker" geven lage serum-testosteronwaarden een verhoogde kans op prostaatkanker in een gevorderd stadium.
Testosterontherapie geeft geen verhoogde kans op prostaatkanker, en geeft ook geen verhoogde kans op terugkeren van deze ziekte na succesvolle behandeling hiertegen.


Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht.

|Bron: Isbarn H. Testosterone and Prostate Cancer: Revisiting Old Paradigms. Eur Urol. 2009 Apr 8. [Epub ahead of print] Link.|