Geen bewijs dat consumptie van vis het risico op kanker beïnvloedt.

Maandag, 23 Mei 2011.

Achtergrond: In ons voedsel komen giftige stoffen voor. Vooral de zogeheten dioxines en PCB's zijn slecht voor ons. In vis komen veel dioxines en PCB's voor. Dioxines zouden ook kanker bevorderend kunnen zijn (1). Dit zou kunnen betekenen dat hoge consumptie van vis het risico op kanker kan verhogen.
Indien de consumptie van vis het risico op een bepaald type kanker zou verhogen, hoeft dit nog niet te betekenen dat er tevens een negatief effect zou zijn op andere typen kanker. Een verhoogd risico op type kanker A zou zelfs "teniet kunnen worden gedaan" door een verlaagd risico op type kanker B. En dit zou er toe kunnen leiden dat het risico op kanker in zijn totaliteit niet negatief wordt beïnvloed.
Wat was er bekend? In het verleden is één literatuuroverzicht van cohort (prospectief) onderzoek gepubliceerd waarin werd gekeken naar het effect van visconsumptie op verschillende typen kanker (2). Hierin werd geen bewijs gevonden dat totale omega-3 vetzuren, omega-3 vetzuren uit vis, of consumptie van vis het risico op kanker beïnvloed. Maar tot nu toe was niet systematisch onderzocht wat het effect is uit consumptie van vis op het risico op kanker in zijn totaliteit


Wat heb ik gedaan?

Ik heb gezocht in de wetenschappelijke database "Pubmed", naar prospectief (cohort) onderzoek over het effect uit vis consumptie op het risico op kanker in zijn totaliteit. Tevens heb ik gekeken naar effecten uit specifieke soorten vis. Ik vond 19 artikelen die informatie gaven over deze effecten (3).
Vis: Het effect uit consumptie van vis op het risico op kanker werd beschreven over 14 onderzoeksgroepen waarin 62.967 personen kanker kregen. In één onderzoek werd een beschermend effect gevonden en in één onderzoek werd een verhoogd risico op kanker gevonden. In de overige 12 onderzoeksgroepen werden geen significante effecten gevonden. Het gemiddelde effect uit deze 14 onderzoeksgroepen laat geen bewijs zien voor een negatief effect (- 6% risico). Nadat de resultaten uit één onderzoeksgroep met twijfelachtige resulaten werden weggelaten, verdween het effect volledig (0 effect).
Toen ik alleen keek naar informatie over het overlijden aan kanker, vond ik resultaten uit 12 onderzoeksgroepen met 24.543 doden door kanker. In 10 van deze onderzoeksgroepen werd geen significant effect gevonden. Het gemiddelde effect suggereert dat er misschien zelfs een beschermend effect gevonden zou kunnen worden uit consumptie van vis (- 17%). Maar ook in dit geval bleef er niets van dit effect over nadat de resultaten uit één onderzoeksgroep met twijfelachtige resulaten werden weggelaten.
Vette vis & magere vis: Slechts één onderzoeksgroep beschreef het effect uit de consumptie van vette vis op het risico op kanker. Er werd geen effect gevonden ongeacht de geconsumeerde hoeveelheid. Er is geen onderzoek beschikbaar over consumptie van magere vis.
Andere soorten vis: Er was zeer weinig informatie beschikbaar uit de 19 artikelen. Ik vond geen bewijs voor een effect op kanker uit consumptie van anders vissorten.


Conclusie: Op dit moment is er absoluut geen bewijs dat de consumptie van vis het risico op kanker verhoogd. Er is meer onderzoek nodig om te achterhalen of er specifieke vissoorten zijn die een positief of negatief effect hebben op het risico op kanker.|Referenties:
1) Vara kassa. Vis minder gezond dan gedacht. Geraadpleegd op 23 mei, 2011. Link.
2) MacLean CH. Effects of omega-3 fatty acids on cancer risk: a systematic review. JAMA. 2006 Jan 25;295(4):403-15. Link.
3) Hoenselaar R. Fish consumption and total Cancer. Canceranddiet.nl. Geraadpleegd op 23 mei, 2011. Link.|