Volkoren graanproducten laten het risico op darmkanker mogelijk dalen. Geen bewijs voor een effect van vezels uit groenten en fruit.

Donderdag, 8 maart 2012.

Achtergrond:

In 1970 viel het een wetenschapper op dat darmkanker weinig voorkwam bij Afrikaanse plattelandbewoners. En dat deze groep mensen veel vezels aten (1). Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar het effect van vezels op het risico op darmkanker, maar deze effecten waren inconsistent. In het algemeen laat patiënt-controle onderzoek een beschermend effect zien, maar betrouwbaarder onderzoek (prospectief onderzoek) laat gemengde resultaten zien. Tevens is het niet duidelijk welke soort vezels mogelijk zouden kunnen beschermen tegen darmkanker.
Een groep wetenschappers zocht naar alle beschikbare prospectieve onderzoeken over dit onderwerp en gooide de resultaten hiervan op een hoop. Er werd gekeken naar "colorectal cancer". Dit is kanker van de dikke darm + endeldarm.

Resultaten:


A) Alle vezels: Eerst werd gekeken naar "totale vezels". Dit is het effect van vezels uit alle voedingsmiddelen bij elkaar opgeteld. Dit effect was onderzocht in 16 studies waaraan bijna 2 miljoen personen hadden deelgenomen. Het resultaat is te zien in het figuur hiernaast.
Onderaan het figuur bij "Overall" staat het gemiddelde effect van de studies. We zien een Relatief Risico van 0.90 (0.86-0.94), wat duidt op een 10% verlaagd risico per 10 gram vezels die per dag worden geconsumeerd.

B) Vezels: uit groenten, fruit, peulvruchten en ontbijtgranen Daarna werd gekeken naar verschillende typen vezels. Er werden geen significante effecten gevonden door consumptie van vezels uit fruit, groenten en peulvruchten. Er waren 8 studies naar het effect van vezels uit ontbijtgranen. In slechts 1 studie werd een significant beschermend effect gevonden, maar toen de resultaten uit alle 8 studies op een hoop werden gegooid, werd toch een beschermend effect gevonden: Een 10% verlaagd risico per 10 gram vezels uit ontbijtgranen.
Deze resultaten zijn desgewenst te zien in het volgende figuur: Klik.

C) Volkoren graanproducten: Dit effect werd onderzocht in 6 studies waaraan 774.806 personen hadden deelgenomen. Het resultaat is te zien in het figuur hiernaast.
In 4 van de 6 studies werd een significant beschermend effect gevonden. Toen de resultaten van de studies op een hoop werden gegooid, bleek dat iedere 90 gram volkoren graanproducten (+/- 3 volkoren boterhammen) het risico op darmkanker met 17% liet dalen.
|Referenties:
1) Burkitt DP. Epidemiology of cancer of the colon and rectum. Cancer 1971;28:3-13. Link.
2) Aune D et al. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ. 2011 Nov 10;343:d6617. doi: 10.1136/bmj.d6617. Link.|