Antibiotica en kanker: een verhoogde kans op de ziekte + een verhoogde kans op overlijden eraan.

Maandag, 20 November 2009.

Achtergrond onderzoek:
In het verleden is het idee geopperd dat het gebruik van antibiotica zou kunnen leiden tot een verhoogd risico op kanker. Tot nu toe is daar weinig onderzoek naar gedaan, en is vooral gekeken naar de relatie met borstkanker.
In Finland heeft men het meteen groots aangepakt: De onderzoeksgroep bestond uit 3.112.624 personen in de leeftijd van 30-79 jaar. Tussen 1995 en 2003 is het gebruik van antibiotica door deze mensen geregistreerd. En vervolgens werd in 2004 gekeken naar het aantal personen dat gedurende deze periode kanker had gekregen.

Uitkomst onderzoek:
Aan het eind van het onderzoek hadden 134.070 personen kanker gekregen. Het effect van antibiotica gebruik in relatie tot de kans op kanker ziet U in de volgende tabel.
Het percentage verhoogd/verlaagd risico staat voor elke vorm van kanker weergegeven. Een - staat voor een verlaagd risico, en + voor een verhoogd risico.
Indien het % groen gekleurd is, betekend dit dat het verlaagde risico significant is, en indien het % rood gekleurd is, betekent dit dat de verhoogde kans op deze vorm van kanker significant is. Zwart/grijs betekent geen significant effect:

Vorm van kanker:2-5 x antibiotica voorgeschreven over een periode van 3 jaar:6 of meer keer antibiotica voorgeschreven over een periode van 3 jaar:
Totale kanker (alle vormen gecombineerd)+27%+37%
Leukemie+37%+73%
Lymfoom+30%+41%
Myeloom+34%+61%
Mond & keelholte+21%+38%
Slokdarm+3%-5%
Maag (zonder cardia)+10%+14%
Maag (alleen cardia)+16%+28%
Twaalfvingerige darm+51%+51%
Karteldarm+17%+15%
Endeldarm+14%+3%
Lever+38%+93%
Galblaas+1%+41%
Alvleesklier+31%+57%
Long/luchtpijp+32%+79%
Overige ademhalingsorganen (neus, strottenhoofd)+17%+45%
Nieren+27%+55%
Blaas+37%+52%
Melanomen+16%+26%
Overige huidkanker (zonder BCC)+46%+86%
Oog+28%+8%
Centraal zenuwstelsel+25%+31%
Schildklier+31%+67%
Overige endocriene klieren+31%+160%
Botten+11%+8%
Bindweefsel+35%+7%
Overige/ongespecificeerd+22%+53%
Borst (alleen vrouwen)+16%+14%
Baarmoederhals+12%+6%
Corpus uteri+1%-5%
Eierstok-1%-10%
Overige vrouwelijke geslachtsorganen+7%+21%
Baarmoederhals (in situ)+10%-6%
Prostaat+36%+39%
Overige mannelijke geslachtsorganen-1%+59%


Zoals U ziet stijgt de kans op kanker bij middelmatig gebruik van antibiotica (+27%), en hoog gebruik ervan (+37%), vergeleken met geen/laag gebruik.
Voor vrouwen was het verhoogde risico bij hoog gebruik 31%, en bij mannen zelfs 47%. De kans op overlijden aan kanker steeg met 33%, en leeftijd had geen invloed op het effect tussen antibiotica en kanker.

Perspectief:
Erg opvallend in dit onderzoek is dat de kans op niet één enkele vorm van kanker significant daalde. De kans op een groot aantal vormen van kanker steeg behoorlijk, en dit resulteerde dan ook in een algehele stijging van de kans op kanker, en de kans om daaraan te overlijden.
Alhoewel het hier slechts 1 enkel onderzoek betreft, dient hierbij te worden vermeld dat de onderzochte groep mensen extreem groot is. In perspectief: Indien je het totaal aantal personen van alle onderzoeksgroepen, waarin het effect van groenten/fruit op kanker bij elkaar optelt, kom je nóg niet in de buurt van het aantal personen in dit onderzoek.

|Referentie: Kilkkinen A. Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Int J Cancer. 2008 Nov 1;123(9):2152-5. Link.|